A gyász és a lezárás természetes dolog ilyen fiatal korban is. Nem bűn az, ha valaki tovább él, és mer boldog lenni. Attól a halottak emléke nem lesz kevesebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kár, hogy amikor az életben a legnagyobb szükség lenne a felnőtt bölcsességre, akkor még nincs meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jusson eszedbe döntéskor: nemcsak a döntést, hanem annak természetes következményeit is magadra vállaltad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak dolgok, amelyekért csak élni érdemes, de vannak néha olyanok, amelyekért meghalni is. A család ilyen. És nem csak a szűk család, hanem mindazok az emberek, akik hozzád közel állnak, akik úgy élnek és gondolkodnak, mint te.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért van az, hogy mindegy, mi hangzik el, ha a hangsúly és a hanghordozás megfelelő? Miért van az, hogy az emberek nem látják, mennyire átverik őket, amikor nem beszélnek semmiről?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövőbe tisztábban láthatunk, mint a múltba. (...) Az élet olyan egyirányú utca, ahol legtöbbször még a hátrapillantás sem lehetséges: mert nem a múltat látja meg az ember, hanem az emlékeit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a cél a fontos, hanem az út.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Milyen furcsa szerkezet is az ember! Még annak elvesztése is mennyire tud fájni, amit annyit kritizált, annyiszor leírt, és legyintett, ha szóba került.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden háború ilyen: túl kell lépni a vesztett csatákon, és a tanulságokat levonva tovább kell küzdeni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a becsületes ember, aki úgy él, ahogyan gondolkodik is. Mindegy, hogy vallásos vagy vallástalan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem is annyira az érintése hiányzott, mint ő maga: egyetlen igaz társa és barátja, a beszélgetéseik, a vitáik, csalhatatlan éleslátása és kitűnő emberismerete, amely olyan sokszor segített már neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki egy életet megment, egy világot ment meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi vég, a megbékélés, csak kezdet. Az élet kezdete.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövőben nincsenek gondok, csak a jelenben vannak. Aki a jövővel küzd, a jelent veszíti el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fiatalságot tartjuk az igazi értéknek. Ami fiatal, az szép és egészséges. A korra való utalás valamilyen módon a szépség hiányára való utalás is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki mást megaláz, saját emberségét játssza el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten világa úgy van megteremtve, hogy a legtöbb dolog magában hordozza a következményét, vagy más szemszögből nézve a jutalmát, illetve büntetését. Így például azok a gesztusok és jó cselekedetek, amelyeket nem valamilyen hátsó szándékból teszünk, megbecsülést és végső soron szeretetet gerjesztenek, míg a bűn, bármilyen díszben érkezik is, bizalmatlanságot és távolságtartást szül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki hisz, az a hitét nyilvánosan is meg akarja mutatni. Még akkor is, ha az a hit nem Istenbe vetett, hanem valami eszmébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szólj, ha úgy érzed, szólnod kell, de semmiképpen ne hallgass, amikor senki más nem áll fel azok érdekében, akiknek nincs szavuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki gyűlöl, gyilkos. Aki nem bocsát meg, gyilkos, mert egyedül a gyűlölet az, amely nem képes megbocsátani. A gyűlölet az, amely nem látja be a saját felelősségét és kötelességét: csak a másik elmulasztott felelősségét és kötelességét látja. A gyűlölet az önzés kiteljesedése, a másik érdekeinek és értékeinek teljes szem elől tévesztése. A szeretet meglátja a másik érdekeit és értékeit, és a sajátjai mellé helyezi őket. Így képes megbocsátani is, megteremtve ezzel az újrakezdés lehetőségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megbocsátani csak annak lehet, aki magának is meg tud bocsátani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mindig azé a nagyobb felelősség, aki a hibát elköveti, hanem sokszor azé, aki nem képes megbocsátani, és ezzel sokkal nagyobb hibát követ el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hit tudja, hogy a miértekre csak egy esetben van válasz: ha nem az okra kérdez rá, hanem a célra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazság trükkös dolog, és sokszor csak a nézőponton múlik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A felelősség határait nem a képességek jelölik ki, hanem a lelkiismeret. Csak azért vállalhatsz felelősséget, amit a lelkiismereted enged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bátorságot magadból meríted, nem a körülményekből. Aki bátor, kilátástalan körülmények között is az.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Döntéseink mutatják meg, kik vagyunk. Amennyiben ez a mutató csalóka lenne, döntéseinkhez való viszonyunk árulkodik rólunk. Aki saját döntései mellett képtelen kiállni, életét vesztegeti el, álmait szórja a szélbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem származásunk, hanem döntéseink árulkodnak arról, kik vagyunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez itt a vég. De ez itt a kezdet. (...) Mert a világban nincsenek igazi kezdetek és végek, csak mi, emberek nem bírjuk élni és értelmezni a tagolatlan időt, ezért saját szempontjaink szerint felosztjuk azt. Még a születés és halál is csupán ennek a tagolásnak részei, bár nyilván nagyobb jelentőséggel bíró részei, mint az évek, hónapok és napok. Mégsem igaz, hogy a születés lenne a kezdet, és a halál a vég. Az igazi kezdet az első gondolat felhangzása volt, és az igazi vég az utolsó gondolat elhallgatása lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ nélküled is forog tovább. Fölösleges magad fontosabbnak látni, mint amennyire az vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én sem lennék képes a hitemet titokban tartani. A hit nem valami magánügy, annak az ember életében láthatónak kell lennie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a fájdalom, amit az ember a szívében érez, sokkal nagyobb tud lenni, mint bármilyen más, fizikai fájdalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten országa sosem köthető helyhez vagy időhöz. Bennünk és közöttünk van, és ő köt minket egy olyan hatalomhoz, amelyet semmilyen erő sem képes elpusztítani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem bűn az, hogy életben maradtál, amikor mások meghaltak melletted. Sőt, nem is érdem. Egyszerűen egy lehetőség, amellyel élned kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki a múltat tagadja, az életet tagadja, s aki a múltat átírja, a jövőt lopja meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás