A Biblia olvasását jóval előbb kezdtem, mintsem meg tudtam volna érteni. Most furcsának találom, hogy lehetett még olyan idő is életemben, amikor lelkem nem fogta föl csodálatos összhangját.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül keveset tehetünk, együtt azonban sokkal többet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A testvérek olyan közel állnak egymáshoz, mint a karok és a lábak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet vagy vakmerő kaland, vagy semmi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudtam, mit rejt számomra a jövő. Heteken át a harag és keserűség kínozott, s arra következett a lankadtság. Voltál-e valaha tengeren sűrű ködben, midőn úgy tetszett neked, mintha az a majdnem kézzel fogható szürke sötétség körülzárna, amikor a nehéz, nagy hajó nyugtalanul és izgatottan tapogatja útját a part felé a mérővel, te pedig dobogó szívvel várod, hogy mi fog történni? Olyan voltam..., mint az a hajó, azzal a különbséggel, hogy rajtam nem volt iránytű, sem hangjelző, s nem tudtam mennyire van még part.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A némaság iszonyú teherként nehezedik lelkemre. Majd megjelenik a remény egy mosollyal és ezt susogja: "az önfeledésnek is megvan a maga öröme". Így hát én igyekszem napommá varázsolni a mások szemében lévő világosságot, zenémmé a mások fülébe csengő hangot és boldogságommá a mások ajkán megjelenő mosolyt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az önsajnálat a legnagyobb ellenségünk. Ha behódolunk neki, egész életünkben semmi bölcset sem tudunk tenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A biztonság leginkább puszta babonaság. Nem létezik a természetben, és emberfia sosem tapasztalhatja meg a maga egészében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiszem, hogy az életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben; és hiszem, hogy Isten bennem van, ahogy a nap a fényben és az illat a virágban... Hiszek a lélek halhatatlanságában, mert halhatatlan vágyakat hordozok magamban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés feleannyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok embernek téves elképzelése van arról, mi is az igazi boldogság. Ezt nem önelégültséggel érhetjük el, hanem valamely érdemes cél iránti hűségünkkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb a séta egy baráttal a sötétben, mint egyedül a fényben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok olyan dolgot megtanultam, amit tapasztalat nélkül megtanulni lehetetlen lett volna. Egyik a türelem becses tudománya, ami arra tanított, hogy a tanulást is úgy kell venni, mint egy sétát a mezőn, könnyedén. (...) Az így szerzett ismeret észrevétlenül elárasztja a lelket a gondolatnak mélyre szálló áradataival.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Három dologért adok hálát Istennek minden nap: azért, mert megengedi, hogy megismerjem munkáját; azért, mert a sötétségben meggyújtotta számomra a hit lámpását; és legfőképp azért, mert vár rám egy másik lét tele életörömmel, virágpompával és mennyei dallamokkal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sohasem tapasztalnánk meg a bátorságot és a türelmet, ha az élet csak örömökből állna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki az igaz felismeréshez akar jutni, a nehézségek hegyét egyedül kell annak megmásznia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

"A tudomány hatalom." Sőt: a tudás boldogság, mert akinek széleskörű és mélységes tudása van, az megkülönbözteti az igazi célt a hamistól, a magas rendű dolgot az alacsonytól. Aki megismeri az emberi haladás útján született gondolatokat és cselekedeteket, mintegy érzi az emberiség szívverését az évszázadokon keresztül. És aki ezen ütőérlüktetésből nem érzi ki az ég felé törekvés vágyát, azelőtt az élet összhangja örökös sötétségbe van temetve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet sem látni, sem megérinteni a világ legszebb dolgait. Ezeket a szívnek kell éreznie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ tele van szenvedéssel, de olyanokkal is, akik úrrá lesznek a kínon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember soha nem elégedhet meg azzal, hogy a földön kússzék, ha igazából szárnyalni vágyik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha nem a pesszimisták fedezik fel a csillagok titkait, nem ők hajóznak el a feltérképezetlen világokba, és nem ők nyitnak új távlatokat az emberi szellem számára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem olyan, mint egy gyönyörű virág, amit talán nem érinthetek, de aminek az illata a kertet mindenképpen az öröm helyévé varázsolja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor tanuljuk meg végre, hogy valamennyien egyetlen rendszer alkotóelemei vagyunk? Amíg a világot el nem tölti az embertársaink iránti szeretet, mégpedig fajra, színre és vallásra való tekintet nélkül; amíg életünket és tetteinket nem hatja át az összetartozás érzése, amíg az emberek tömegei nem éreznek felelősséget társaik boldogulása és jóléte iránt, addig sosem valósulhat meg a társadalmi igazságosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csönd és a nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és a megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A biztonság többnyire csupán egy babonának tekinthető, mivel a természetben soha sem fordul elő, és az emberek életében sem tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni semmivel sem biztonságosabb, mint szembefordulni vele. Az élet egy merész vállalkozás, vagy egy nagy semmi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretnék nagy és nemes dolgokat véghez vinni, de a fő kötelességem az, hogy a kisebb dolgokat is úgy végezzem el, mint ha nagyok és nemesek lennének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás