Véletlen idézetek

Az egyetlen bosszú és az egyetlen bocsánat a felejtés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én éppen ellenkezőleg élek, mint a zöm, mert én az illúzió világában éledek fel! Az úgynevezett ébrenlét számomra rémálom, enyhébb esetben tetszhalál!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember mindenkori legnemesebb hódítása a ló.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rítus a szakrális játékból nőtt ki; a költészet a játékban született, és mindenkor a játék táplálta; a zene és a tánc színtiszta játék volt. A bölcselet és a filozófia azokban a szavakban és formákban találta meg a maga kifejezését, amelyek vallási disputákban születtek. A háborúskodás szabályai és a nemesi élet konvenciói játékalakzatokra épültek. Végül is meg kell tehát állapítanunk azt, hogy a civilizációt, korai korszakaiban, játszották. Nem úgy jön a játékból, mint ahogy egy csecsemő az anyaméhből: a civilizáció játékban és játékként születik, és sohasem hagyja el azt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élő még bízhat a szerencsében, de a halott csak halott marad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fekete macska alatt nem szerencsés átmenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kolostor: visszavonulási hely az asszonyoknak, akik szabadidejükben tétlenségük bűnén meditálnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nevetés a bárgyú ember első menedéke. Sokkal könnyebb nevetni, mint megérteni valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi mind azt hisszük, akarnunk kell a dolgokat ahhoz, hogy boldogok legyünk! (...) És éppen ez tesz boldogtalanná minket..., hogy akarunk, mert aki akar valamit, az sohasem elégedett!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hibázol és nem javítod ki, akkor követed el igazán a hibát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Érezted már azt, amikor... olyan az életed, mintha több tucat színes pamutszál futna egymás mellett, néhol kereszteznék egymást, összegubancolódnának, vagy ellenkezőleg, némelyik teljesen más irányba menne a többitől?! Mármint úgy értem, ezekből áll össze az élet, ezek jelképezik a mindennapok történéseit... az álmainkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szomorú igazság, hogy bizonyos dolgokat nem lehet visszacsinálni. Ha egyszer elkezdődik valami, bármit tehetünk, nem térhetünk vissza a kiindulóponthoz. Ha csak a legkisebb dolog is félresiklik, az örökre úgy marad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lét határozza meg a bűntudatot is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságok közül, melyekre szemedet függeszted, kettő legyen mindig kéznél. Először, hogy a külső dolgok nem férnek hozzá a lélekhez, hanem kívül vannak rajta, mégpedig mozdulatlanul; minden izgalom tehát a belső felfogásból fakad. Másodszor, hogy mindaz, amit látsz, hamarosan megváltozik, sőt megszűnik. Állandóan gondolj rá, hogy mennyi változásnak voltál már te is a tanúja. A világ változás, az élet felfogás dolga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudatában vagyunk az elmúlásnak, ugyanakkor számításba tudjuk venni az emberi létben rejlő hatalmas lehetőségeket, sürgető érzés tölt el bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életem névvel vállalom.
Akármit szólsz, utam folytatom.
Életem lehet rossz vagy jó,
Ez vagyok én: emberből való.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs nagyobb veszély, mint a sors iránti túlságos bizalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden óra megsebez, az utolsó halálosan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akárhogy szeretünk is valakit, csak teher az, ha meghalt; sőt, minél jobban ragaszkodtunk hozzá, annál jobban szeretnénk megszabadulni tőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha szüleidet elveszíted: elveszíted gyermekkorodat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fakókék, meglehetősen ravasz tekintetű szem - ezt a szempárt a gyönge megfigyelők gyakran társítják a tisztességtelenséggel. Mégis: vannak hazugok, akik merész és bizalmat keltő tekintettel néznek az ember szemébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember egyszerűen kíváncsi. Én, tudják, hiszek egy hely hangulatában. Az emberek gondolatai, érzései beszivárognak a bútorokba, a falakba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élhetetlen ember ritkán válik halhatatlanná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A választási lehetőség választási kényszer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szenvedély ott kezdődik, ahol két ember kapcsolatában mindenféle törekvés megszűnik, s ezért két különálló ember sincsen többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

El kell fogadni, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Soha senkinek nem lesz az a tapasztalata, ami az enyém. Ha valakihez hozzáérek, megérintem, soha nem fogom tudni, hogy ő mit érez. Soha. És senki nem fogja tudni, hogy én mit érzek, mit gondolok, hogy nekem milyen a világ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bizalmat, mely minden közeledés alapja, nem lehet parancsszóra, erőszakkal és tömegesen kikényszeríteni. Erre a jóakarat önként meginduló emberei, lelkek, egyéniségek kellenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy eltűntél, hogy ma se találod magadat. Mintha láthatatlanul lebegnél. Nyomokat hagysz magad után, robotolsz, csak éppen te magad nem vagy itt. Nem vagy ott, ahol éppen látszol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor vége az utolsó dalnak is,
És a varázslat szétfoszlott már,
Mi lesz veled? Egyedül hagy a zajos tömeg,
Sebzett vagy, és te sem tudod, hol a helyed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bántó szavak és cselekedetek érzelmi gátakat emelnek a házastársak közé, amelyek nem tűnnek el az idő múlásával. Csak bocsánatkéréssel és megbocsátással lehet lebontani őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meg kell bocsátani azoknak, akik vétkeztek ellenünk, és bocsánatot kell kérni azoktól, akik ellen mi magunk vétkeztünk. A megbocsátás nélkül ártatlan embereket bánthatunk meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elhagy valaki a szeretteid közül, lehet, hogy az arcát idővel elfelejted, de a hangja örökké veled marad. A hangja mindig ott lesz a fejedben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás