Véletlen idézetek

A férfiaknak azért nő a szakálluk, hogy borotválkozzanak, azaz ne kelljen reggelit készíteniük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságtalanság olyan, mint az időjárás. Ha az ember nem tud vele együtt élni, akkor el kell költöznie. Az igazságtalanság nem a gépezet része, hanem maga a gépezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A futballhoz kell szerencse is, de a szerencséért tenni kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki valaha is, akár csak néhány napig részt vett ebben az életnek nevezett hajcihőben, az tudja jól, hogy a balsorsnak végtelen számú maszkja van. Leggyakrabban nőnek öltözik, meg véres kardnak, túlzott magabízásnak vagy pálinkás üvegnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A te esetedben tudom, mit akart mondani veled az élet. Ezt: "bocsika, tévedtem!"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hülyékkel van összezárva az ember, meg kell szoknia, hogy úgy is viselkednek. A majmoktól sem veszi senki rossz néven, ha grimaszokat vágnak a látogatóra, vagy hozzávágják a sárgarépát az állatkertben!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mocskos poharakba
nem érdemes tiszta vizet önteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindannyian saját, eredeti gondolkodásmóddal születünk, gyakran mégis utánzóként halunk meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy valami nem látható, még nem jelenti azt, hogy nem is létezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Végy egy szalmaszálat, és vesd a levegőbe. Megmondja majd neked, merről fúj a szél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legelső a nemzet, második a család, és csak harmadsorban nézd a magad javát!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A betegség az élet sötét oldala, a kínosabbik; a terhesebb állampolgárság. Ugyanis minden ember kettős állampolgársággal születik, egyaránt polgára az egészség és a betegség birodalmának. Bár mindannyian szívesebben használjuk az egészség útlevelét, előbb-utóbb valamennyien rákényszerülünk, ha rövid időre is, de átlépjünk a másik királyság állampolgárának szerepébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál a leghosszabb folyamat, hiszen születésünkkor már méltóságteljesen lép fel az élet oldalán, s amikor elnyeri jutalmát az élettől, csendben visszavonul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bebizonyosodott, hogy semmi sem történik ok nélkül, hogy valójában vannak dolgok, amiket már jó előre eltervezett valami, téged meg csak elvezet az útig, ha pedig hallgatsz rá, és mész, akkor bizony jön egy újabb lecke. Egy újabb jutalom, egy olyan boldogság, amilyet még sohasem tapasztaltál meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha az utunkba sodródik valami, de mivel még nem jött el a mi időnk, tovább is áll, nem érint meg minket, csak súrol - de azért ahhoz elég egyértelmű, hogy megértsük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azért sírtunk, mert elvesztettünk valamit, és kaptunk valamit cserébe. És azért, mert elveszíteni és kapni valamit egyformán fájdalmas. És mert tudtuk, mit vesztettünk el, de még nem tudtuk szavakba önteni, mi az, amit kaptunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem voltam több egy kisfiúnál, aki azt hiszi, hogy övé az egész világ, csak mert egy órára birtokba vehette a mindenséget, s még nem tudja, hogy egy másodperc alatt elveszítheti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szépen hangzik, hogy az ember mindenét feláldozza egyetlen dologért, de mindazonáltal becsapós is. Hiszen az ember maga éppen ebből a mindenből áll össze. Aki mindenét elveszíti, magát veszíti el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberben, mint minden állatban, önszeretet nagymértékben lakik; s ez a természetnek azon kétértelmű ajándéka, mely aszerént, mint irányoztatik, vagy segédünk lehet minden jóra, vagy vezérünk minden gonoszra. Legelső amit e részben tennünk kell: tiszta ismerettel választott s állandóul megtartandó elv birtokára törekedni. Ennek híjával, ha nem éppen gonosz is valaki, de pillanatnyi indulatok s az igen rosszul értett önszeretet mindenkori sugalmai határozzák meg: s majd jót, majd gonoszt cselekszik, és életfolyama e kettőnek bizonytalan vegyülete. Milliomok vannak ilyenek; s az ő szíveikbe gyakran több hajlandóságot öntött a természet jót, mint rosszat tenniek; s hibájuk csak az, mert nem alapra építék életöket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az introvertált emberek agya természettől fogva igen aktív, míg az extrovertáltaknak külső ingerekre van szükségük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem, nem a szándék szüli a bűnt, hanem a szándék hiánya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok közül való vagyok, akiknek meggyőződése szerint minden a kevésben rejlik. A gyermek kicsiny, és már magába zárja az embert, szűk az agy, mégis abban ütnek tanyát a nagy gondolatok, és mindössze kis pont a szem, mégis mérföldeket ölel át egy pillantással.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gondolatait mindenki megtarthatja magának, én általában azt a nézetet vallom, hogy ha nem szól szám, nem fáj fejem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Más fog parancsolni annak, ki önmagának engedelmeskedni képtelen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság, bizony, csak akkor az igazi, amikor két barát, noha tán szót sem váltanak egymással, örömét leli mégis az együttlétben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeress most úgy, ahogy nem lehet,
ahogy nem lehetek veled!
Miért kellett, hogy megkívánjam,
ugyanúgy, ahogy elhibáztam!
Úgy, ahogy nem lehet,
ahogy nem lehetek veled!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Félünk, hogy szívünket feltárva elárulnók az igazságot s ezzel megbántanánk valakit, félretesszük hát ezeket a gondolatokat s engedjük, hogy a társalgás céltalanul hányódjék-vetődjék hétköznapi tárgyak körül. Némelykor meg éppen színházat játszunk és sóhajtozunk, vagy kiáltozunk, hogy gondolatainkat eltakarjuk, úgyhogy fülünk, szemünk, szájunk és orrunk nem a miénk többé s haragunk, örömünk, nevetésünk és megbotránkozásunk nem őszinte. Ez a társadalom megállapodott szokása s nem lehet változtatni rajta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szavakat (...) pontosan kell használni az életben, ha azt akarjuk, hogy értékük legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A társalgás mindig veszedelmes, ha az ember el akar titkolni valamit!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ég veled, te szép, te legszebb!
Ég veled, te vég, te kezdet!
Béke, vágy, kincs, öröm, érdem,
minden áldás elkísérjen!
Még egy csók - és soha többé!
Isten áldjon mindörökké!
Szívből csordult könny sebez meg,
örök vágyban eljegyezlek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A remény a legvékonyabb szalmaszálba is belekapaszkodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha nap mint nap felidézzük és újra átéljük a múltat, önmagunkat tesszük tönkre, és biztos úton haladunk az érzelmi összeroppanás felé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múltat nem hozhatjuk vissza, de megjeleníthetjük (...). Csak meg kell találnunk a módot ahhoz, hogy az öntudatlan lélekben feltorlódott emlékkincset felhasználhassuk, hogy elmúlt élete emlékeiből mindenki annyit és azt emelhesse öntudatába, amit akar. Valóra ébreszteni azt a különös és még tartalmatlan szólásmódot, mely úgy hangzik; hogy egy élet, magunké vagy másoké, nyitott könyvként hever előttünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Álltam, és a fájó emlékeimen töprengtem. Nem bírtam elkapni őket. Hát legyen. Szétrohantak a semmibe, mint a levelek a sikátorokban, a levelek, amelyeket a kis tetőkertekből tép és hullat le a zöld foltos falak mellett a szél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Álmodj magadnak álmokat,
Álmodj magadnak szárnyakat,
Látod a távolt s a titkokat,
Hallgasd a hangot, ahogy hívogat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás