Véletlen idézetek

Nem vagyok jogász; de ha az volnék, nem érezném állandó szükségét annak, hogy a dolgokban azt keressem, vajon egyes emberek jogai sérültek-e vagy sem, hanem inkább azon igyekeznék, hogy az igazságot magát védjem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sportolni jó! Apám szerint a fiúk gyúrni járnak, a férfiak pedig sittet lapátolni. Másnap kaptam tőle egy lapátot és egy kamaznyi földet. Azt mondta: kezedben a tudás a férfivé váláshoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak élőlények, amelyek kizárólag a mi bosszantásunkra jöttek a világra. Ilyen például a szúnyog és a szomszéd. A két élőlény között az a különbség, hogy a szúnyogot könnyebben agyon lehet csapni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mesélték róla, hogy egy ideig a bolondokházában is volt. Megtisztelték azzal, hogy bolondnak tekintették, de aztán kiengedték, mert rájöttek, hogy csak költő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az aggodalom voltaképpen kamat, amelyet olyan bajra fizetnek ki, amely soha nem történik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülni boldogságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll,
így az ember tipeg-topog, örök útvesztőben jár.
Mint a mámor, ami kerget, ami űz és visszatart,
mint az óra, mit percek szédült karneválja hajt.
Látod, mindig egymást váltva jön az árnyék meg a fény,
míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén,
vihar tépte szárnyakon, mint egy régi szélmalom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit játszunk, az maga az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Zűrzavaros jelenetsor, amit életnek hívunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet célja nem az, hogy azt tegyük, amit akarunk. Azt tesszük, amit meg kell tenni. Ezt parancsolja a sors.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb szembenézni a halállal, mint rettegni tőle. Jobb fejjel rontani a végzetnek, mint megfutamodni előle. A félelem szereti a gyávákat, a halál utoléri és felfalja őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármilyen elképzelhetetlennek tűnik is, tovább lehet lépni, és idővel a gyász... egyre kevésbé fáj. Talán soha nem múlik el teljesen, de egy bizonyos idő elteltével már nem olyan megsemmisítő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi se természetesebb, mint a halál, és mégis, a halál, ha szemtől szembe állunk vele, mintha valami kábultságot keltő ütést mérne ránk. Hiába látjuk előre, abban a nagy pillanatban, amikor csakugyan megjelenik előttünk, fagyos lehelete átjárja, feldúlja, összeborzongatja, megreszketteti minden idegünket, eltompítja érzékeinket, lesújtja egész gondolkozásunkat. Megjelenésében van valami, ami szívünknek örökre megérthetetlen; valami borzalmasan leverő, süketítő, butító.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nőttön-nő a halál anyajegye. Kinél lassan, kinél gyorsabban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ állásán parázó, múlásán nevetők,
Könnyű léptű halált hozók és ólmos szeretők,
Az érdeklődve néző kutyák, a tompa csillagok,
Mind tologatják a belső időt, de a végén mind halott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A diákok a felét hallják meg annak, amit a tanár mond, a felét értik meg annak, amit meghallottak, a felét jegyzik meg annak, amit megértettek... vagyis összességében nem sokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerűbb az elvárások ellen küzdeni, mint felnőni hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Láttam már szép, fiatal lányokat, ártatlan gyermekeket mosolyogni, de így, ilyen romlatlan jósággal, félénk csodálkozással soha senkit. Ez a mosoly maga volt a hibátlan emberi jóság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Keveset adtok, ha csak a tulajdonotokból adtok. Csak ha önmagatokból adtok, akkor adtok igazán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az önzés kultúrájának ellentéte a jóakarat, a kölcsönösség, a polgári gondolkodás és a bizalom kultúrája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerintem idővel lelohad a gyűlölet, elenyészik. Még ha próbáljuk is mesterségesen ébren tartani, nem sikerül. Nem olyan erős érzelem, mint a szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Áttörhetetlenül erős lehet a páncél, mit némelyekkel szemben a lelkünk köré növesztünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb nő háborúnak tekinti a hódítást, s az első megnyert csatától kezdve uralkodni vágyik. Többé már nem dicső hadvezér, hanem rabszolgahajcsár: jogcímeket kohol hozzá, berendezkedik a győzelem kényelmében, s ezzel mind több kényelmetlenséget teremt, amelyek hamar nyomorúsághoz vezetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és elfogadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs más ahhoz fogható érzés, mint amikor az emberben a feltétlen szabadságvágya egy egészséges adag bosszúvággyal keveredik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bosszúvágy megerősíti az ember lelkét, azonban ha makacsul ragaszkodunk hozzá, előfordulhat, hogy eltompít és gyengévé tesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudta már, mi a magány, a kivetettség vagy láthatatlanság. A hold neki sápadt, a csillagok neki szikráztak, a szellő az ő tarkóját hűsítette, s a szájába illesztett fűszállal most már akkor zenélt, amikor csak kedve támadt. Nem volt többé magányos. Ő maga volt a magány, ami, akár egy hatalmas lélegzet, szerteáradt a földeken, s amit senki sem látott, és mégis mindenki érzett, amikor az életére gondolt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Így szokás minden búcsúzáskor, torkig enni vagy inni magunkat, nem érezni az elválás pillanatait. Mindig ez fáj a legjobban. Ezeket a perceket kell elzsibbasztani, hogy ne fájjon a nagy műtét, ahogy a sors kegyetlen késével felhasítja a lelkünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A logikai viccek az irracionális és az abszurd birodalmába lopnak be minket egy szempillantásra. A politikai viccek az anarchia szabad, de veszélyes világába kalandoznak át. A szexuális viccek az ösztönvilág gyönyörteli, de veszélyes erőit szabadítják fel egy-egy villanásnyi időre. A cinikus, szkeptikus és szentségtörő viccek pedig a méltóság és az igazság, a társadalmi érdekek és intézmények lerombolásával kísérleteznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszer eljön majd a nap,
mikor egy rövid perc alatt,
elhagyom a széttört álmokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Neked is új reményt ad minden nap,
Adj esélyt a rejtett álmodnak.
A szíved rég valóra váltaná,
Tégy ma esküt rá!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez egyébként törvény: igazán akkor kapunk meg mindent, amikor már lemondtunk róla. Akkor lehet a miénk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A furfangos psziché kifog a tudatosságon. Olyan mélyre temet dolgokat, hogy már arra sem emlékszünk, volt valami eltemetnivalónk. A testünk emlékszik rá. Neurózisaink emlékeznek. De mi magunk nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mire jó folyton csak a múltba zárkózni?! Miért kell ilyen görcsösen az elmúlt dolgokba kapaszkodni?!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen gondolat betölti a mindenséget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás