Véletlen idézetek

Az elvárás mindig nyomasztó, de sosem fogsz megszabadulni tőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazán különleges nőnek én szépen becsomagolt, csinos poroltót adnék. Az ilyesmi jóval tovább friss marad, mint a virág, ezt biztosra veheted - ráadásul még az életét is megmentheti egyszer (csalhatatlan módszer egy nő meghódítására).

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Végül sok év alatt, hosszú, szívós munkával sikerül elérni a nevelés örök és legfontosabb célját. Azt, hogy édesanyánk önálló, szabad akaratú és határozott személyiségnek érezze magát, aki mindig azt csinálhat, azt tehet, amit mi akarunk. Két dologról azonban sohasem tudjuk leszoktatni az édesanyánkat. Az egyik az, hogy minden pedagógiai erőfeszítésünk dacára szeressen bennünket. A másik pedig, hogy ne mossa ki a kedvenc zokninkat, amit csak hat napja hordunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azért jobbak a nők a verbalitásban, és gyengébbek a téri tájékozódásban, mert elbeszélgették az időt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem elég, hogy álmodd az életet, éld is úgy, ahogy álmodod, mert különben szélhámosnak tart a világ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem akarok morbid lenni. A hetven év egyébként is nagyon messze van. Ami engem illet, teljes értékű életet éltem, és ha holnap meghalnék, nem bánnám. Éltem. És megtettem mindent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rossz percek is megkeseríthetik az ember életét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismeri ő az életet... Ismeri minden aljasságát és minden szépségét, és tudja, hogy minden mocskával együtt, az élet mégis milyen nagyszerű! Istenuccse! - lesz még mondanivalója erről a világ számára. A szentek a mennyben - hogyne lennének tiszták és mocsoktalanok? Őket ugyan nem illeti ezért dicsőség. De a szentek, akik a sárban élnek - ez, ez az örök csoda! Ezért érdemes élni; azért, hogy az ember lássa, hogyan emelkedik ki a bűn fertőjéből az erkölcsi nagyság; azért, hogy kiemelkedjék belőle ő maga is, és ahogy kezd tisztulni a szeme, először pillantsa meg homályosan a távolban derengő szépséget. Azért érdemes élni, hogy lássa az ember: minden gyöngeségből, gyarlóságból, bűnből, minden feneketlen aljasságból hogyan emelkedik ki az erő, az igazság és a lélek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet elsősorban arra való, hogy az ember élje, nem pedig, hogy firkáljon róla. Az a célom, hogy kikutassam azt a sokféle lehetőséget, amit az élet nyújt, és minden pillanatból kisajtoljam azt az érzést, amelyet kínál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságok közül, melyekre szemedet függeszted, kettő legyen mindig kéznél. Először, hogy a külső dolgok nem férnek hozzá a lélekhez, hanem kívül vannak rajta, mégpedig mozdulatlanul; minden izgalom tehát a belső felfogásból fakad. Másodszor, hogy mindaz, amit látsz, hamarosan megváltozik, sőt megszűnik. Állandóan gondolj rá, hogy mennyi változásnak voltál már te is a tanúja. A világ változás, az élet felfogás dolga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden, ami él, meghalni született.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne engedjük, hogy félelmeink, vagy mások elvárásai végzetünk útjába álljanak. A végzetünket nem változtathatjuk meg, viszont próbára tehetjük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akit sorsa meg akar tartani:
síriglan - reményben ég el.
Akit sorsa el akar veszteni:
megveri tehetetlenséggel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A civilizáció gyermeke, aki születésétől fogva idegenül távol áll a fékezetlen természettől, sokkalta inkább érzi nagyságát, mint a természet edzett fia, aki zsenge korától fogva rá van utalva és kiábrándító, bizalmas viszonyban él vele. Emez aligha ismeri az áhítatos megilletődést, amellyel amaz szemöldökét felvonva elébe lép, s amely alapvetően meghatározza a természethez fűződő érzelmi viszonyát, állandó vallásos megrendülést, félénk izgalmat táplálva lelkében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az sem helytálló, miként a kívülálló talán szeretné hinni, hogy a múlt elevenségének csak megfigyelői, míg a jelenének részesei vagyunk. Foglalkozni a történelemmel azt jelenti, hogy hidat verünk a múlt és a jelen közé, és mindkét partot figyelemmel kísérjük, mindkettőn tevékenykedünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Halál nem szed túszokat, csak rabszolgákat. Számíts rá. Mert a Halál gyűlöli az Életet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ápolnunk és fejlesztenünk kell magunkban a teljes embert, aki az érzelmeknek minél szélesebb skáláját éli meg: van dühe, ujjongása, szomorúsága és extázisa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Két vitatkozó közül a hevesebbnek nincs igaza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető úton nem lehet lopott javakkal haladni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A másikkal "jót tenni" csak akkor lehet, ha észre sem vesszük. A valódi "jótett" nem is lehet más, mint hogy a másik embert önmagához visszavezetjük; saját erejére, sorsmegoldó hatalmára ráébresztjük - végső soron, hogy megtanítjuk önmagát szeretni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden szépség tünékeny és pillanatnyi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemcsak a könyveknek, nemcsak az íróknak és olvasóknak, de ennek a közép-európai olvasásnak is megvan a maga sorsa, fata sua-ja. Itt bizonyos szavakra görcs áll a gyomrunkba, s az irodalom természetes módon támaszkodott erre az esztétikai hozadékra, az ökölbe szorult gyomorra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak olyan századok, amikor a közvélemény a legrosszabb vélemény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zárkózottság biztonságot nyújt, de nem tud vonzani. Zárkózott emberbe nem lehet beleszeretni (...), hacsak fel nem enged irántunk a zárkózottsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A két fejletlen érzelmi intelligencia következtében lassan kialakulhatnak a játszmák és háborúk. Ekkor a kölcsönös rajongás csökken, mert mindketten rádöbbennek, hogy a másik csak erősnek mutatta magát, holott nem az. (...) Ekkor a spontán bizalom már átalakult görcsös bizalommá. Görcsölésből pedig soha nem jöhet ki jó sztori, és szép lassan létrejön a kondependencia, vagyis a társfüggőség. A görcsös bizalom kisajátító és birtokló. Ebből már soha többé nem lesz spontán bizalom, s így spontán szerelem se.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tapasztalat igazolja, hogy aki nem bízik semmiben, az nem csalatik meg soha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jóbarát szava éles, ellenség szava édes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenféle elzárkózás melegágya a kívülállók gyűlöletének. (...) És ennek keserű a gyümölcse.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerelem kerítője, esti csillag, ragyogsz előttem, de mosolyra sem méltatsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyi bájt s mennyi méltóságot önthet arckifejezésünk egyetlen szóba! Takarékoskodjunk a szavakkal!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Figyelmesen megvizsgáltam, mi vagyok én. Láttam, hogy el tudom képzelni: nincs testem, nincs világ és nincs tér, amelyben vagyok. De azért azt nem tudom elképzelni, hogy magam nem vagyok; ellenkezőleg, éppen abból, hogy azt gondolom, hogy más dolgok igazságában kételkedem, egészen világosan és bizonyosan az következik, hogy én vagyok. Ellenben mihelyt csak megszűntem volna gondolkodni, nem volna semmi alapom azt hinni, hogy vagyok, még ha igaz is volna minden egyéb, amit valaha képzeltem. Ebből felismertem, hogy olyan szubsztancia vagyok, amelynek egész lényege vagy természete a gondolkodás, amelynek, hogy létezzék, nincs szüksége semmiféle helyre, s amely nem függ semmiféle anyagi dologtól. Úgyhogy ez az én, azaz a lélek, amely által az vagyok, ami vagyok, teljességgel különbözik a testtől, sőt: könnyebben is lehet megismerni, mint a testet, s még akkor is egészen az volna, ami, ha test nem léteznék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valaki nem akarja érezni az érzéseit, akkor a testét fogja érezni. Ha nem akarom érezni azt, hogy mérges vagyok, akkor valamim fájni fog. Ha nem akarom érezni, hogy szomorú vagyok, ha nem akarok sírni, akkor beteg leszek. Rengeteg betegség s fájdalom azért keletkezik, mert nem akarjuk érezni az érzéseinket! Ha van egy pont a pszichénkben, ahol valami baj van, akkor megbolondulhatunk a testünkben vagy megbolondulhatunk a lelkünkben. Nagyon sokan inkább a testünkben bolondulunk meg, mint a lelkünkben. A mi társadalmunkban kevésbé szégyenítik meg az embereket, ha a testükkel van valami baj, mint akkor, ha a lelkükkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak a léleknek sötét sikátorai, amelyeket ajánlatos nagy ívben elkerülni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek fájdalmától ne féljetek. A kín elhamvad lassan, akár a tűzrakás. Amikor elfoszlik a füstje is, meglátjátok: elvezetett valahová; megerősödtetek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyéren lelve a valóban örömet, reményben s emlékezetben keressük, s amit a múltban találunk, ápoljuk, tatarozzuk, díszítjük folyton, s igyekszünk egyúttal feledni a velejárt keserűséget. Így hamisítjuk múltunkat, csaljuk önmagunkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás