Véletlen idézetek

Ez a bosszantó a hétköznapok mocsarában, nem igaz? Az ember észre sem veszi, mennyire belesüppedt, míg nem jön valaki, aki kirántja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nem akarja, hogy az ember megtagadja a való élet érzéseit és tudatát, és túlságosan gyakran egy eszményi világ bizonytalan szemléletébe emelkedjék. Az effajta mámort a gőg és a tétlenség büntetéseként, őrület és dührohamok követik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokszor hallottam, hogy az úgynevezett természet olyan, mint a cserépedényeket készítő fazekas, és ha egy szépet tud készíteni, tud aztán két-háromszázat is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül a fák ismerhetik a víz titkát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden óriás hegy vagy hegyvidék önálló, külön kis világ. Mire felmegyünk rá, mire megmásszuk, szinte megjárjuk az utat a trópusoktól vagy a mérsékelt övtől a sarkvidékig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Irtó pocsékul nézel ki! Amilyen ronda vagy, ütni kéne a kígyót, hogy beléd marjon!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nap visszanézve, azt mondják majd, hogy én szültem a XX. századot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nézeteltérés gyors, eredményes és mindenki számára hasznos lezárására akkor van a legnagyobb esély, ha a felek egyenrangúként kezelik egymást, figyelembe veszik a másik érdekeit is, és egyikük sem veszi fel a szülők fölérendelt ("márpedig így lesz és kész"), vagy a gyerekek alárendelt ("igenis, értettem") szerepét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sötétség a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Tehát nem a rossz, a hiány ellen kell küzdeni, hanem életre hívni a fényt, a saját életünkben és másokéban egyaránt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem létezik, csak a cselekvés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságot gyakorta túlértékelik. Legtöbb esetben a kegyes hazugság jobbat tesz. Főleg férfi és nő között; sőt, bármikor, ha nőről van szó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akkor lehet valakit megváltoztatni, ha előbb elfogadom annak, aki ő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindennek és mindenkinek van joga a léthez, az már más kérdés, hogy ennek a létezésnek ki örül, és ki nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember arra van teremtve, úgy van megalkotva, hogy szereti a kihívásokat, ezzel tud teljes életet élni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Életed célja az, amit annak hiszel. Küldetésedet te szabod ki saját magadnak. Életed pedig az lesz, amivé teszed, és soha, senkinek nem lesz joga ítélkezni feletted.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember csupán vékony szál az élet szövedékében. Bármit igazít rajta, magának teszi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Próbálom elhessegetni a soha meg nem valósuló álmokról szőtt gondolataimat, mert az értelmetlen vágyakozás nem szül mást, csupán fájdalmat. Minden nem jöhet össze az életben. Döntéseink nem csupán azzal járnak, hogy elérünk valamit, hanem azzal is, hogy más dolgokról lemondunk. Azt mondják, nem szabad azon bánkódni, ha valamit elveszítünk, mert a veszteséggel egy időben születik valami új, valami nagyszerű. Ez fordítva is igaz. Ha valami jó dolog történik velünk és megvalósítjuk az álmunkat, a másikat közben elveszítjük. S a mi döntésünktől függ, melyiket akarjuk megtartani és melyiket hagyjuk elveszni. Különben is van, ami éppen attól szép, hogy soha nem lehet a miénk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál rendszerint azt váltja ki az emberekből, hogy mélyebben élik át az életet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak emberek, akik azért születnek, hogy mások boldogan szolgálják őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Madarak hangját hallom a falból. Galambok bőgő jajgatását, a seregélyek dallamos csiripelését. Felnézek és nagy levegőt veszek. Mostanában annyival tisztább a levegő, még itt is. Vajon milyen szaga volt a világnak új korában, évszázadokkal az első gyárkémények feltűnése előtt? Csalódott vagyok, de el is bűvöl, hogy sosem tudjuk meg biztosan; hogy hiába a történészek, a tudósok, a költők minden erőfeszítése, vannak dolgok, amiket egyszerűen sosem tudhatunk meg. Milyen volt a világ legelső dala? Milyen érzés meglátni a legelső fényképet? Ki csókolta az első csókot, és vajon jó volt-e?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én féltem, hogy későn érek haza: egész életemben az a buta félsz, és mindig tekintettel lenni másra, mindenre... az idő meg csak múlik, és a szemem sarkában már szarkalábak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tengerbe vissza-visszatérő vizek "belehalnak" a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek meg - csupán hazatalálnak. E "paradoxon" talán legszebb és legmegvilágítóbb képe, hasonlata a halálnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs a világon mogorvább valami a mindenféle ügyosztályoknál, kancelláriáknál, irodáknál, egyszóval a különféle hivatali területeknél. Ma már minden magánember azt hiszi, hogy az ő személyében az egész társadalmat sértik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Áldott a kéz, amely megadta
Ez áldott, édes biztatást,
Áldott a szív, mely némán szenved
S mégis tud vigasztalni mást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy a világ szép?... Dehogyis, hazugság!... Minden szépség a szívünkből jön, amíg ez a szív örülni tud. Abban a pillanatban, mikor az öröm elröpül, a föld már csak puszta temető.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csodaország nem jön el azoknak, akik kikotyogják; csak azoknak jön el, akik csendben maradnak és várnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A választási lehetőség választási kényszer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A létezőség első tevékenysége, hogy nézőpontot vesz fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabad véleménynyilvánítás könnyít a helyzetünkön. A farkast megvigasztalja, hogy üvölthet, a juhot a gyapjú, az erdőt a fülemile, az asszonyt a szerelem, a bölcset az aranymondás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mi kapcsolatunkban semmi szerepe a testnek. Sohasem az érzékeken át szólok hozzád - inkább csak a lelkedhez. Ezért nem szerethetjük egymást köznapi értelemben. A mienk nem mindennapi vonzalom. És mert mégiscsak halandók vagyunk, és mert szörnyű lenne az életünk egymás mellett, hiszen melletted valahogy sohasem lehetek hosszasabban hétköznapi, és értsd meg, örökösen fölülemelkedni halandó mivoltunkon végül azt jelentené, hogy már az sem ér semmit. A házastársaknak szerető emberi lényként kell együtt élniük, s ha úgy tetszik, szégyenkezés nélkül köznapiak is lehetnek... nemcsak lelkiek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki összeakad néha olyan emberrel, akinek beszédét szívesebben hallgatja, mint másokét, akinek szavai közelebb férkőznek a lelkéhez, buzdítóbban hatnak rá, mint más szavak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valakinek szeretője van, annak majdnem királyi a helyzete... A szerető a hatalom jele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretem tudni, mit forgatnak az emberek a fejükben. Sokkal egyszerűbb lenne a világ, ha kimondanánk, amit gondolunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás