Véletlen idézetek

A koldus is gazdag, ha vágya nincsen,
De koldusabb a templom egerénél
A gazdag, aki reszket, hogy szegény lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőknek azért van testük, hogy legyen mit felékesíteni, arra való, hogy feldíszítsék: már nem arra, hogy szeressék. Hasonlítanak virágra, hasonlítanak madárra, hasonlítanak száz egyéb dologra, csak nőre nem. Anyáik, mind a letűnt nemzedékek, gyakorolták ugyan a kacérság művészetét, hogy minél szebbek legyenek, de elsősorban a testük közvetlen varázsával akartak hódítani, bájuk természetes hatalmával, azzal az ellenállhatatlan vonzóerővel, amivel a női test a hímek szívére hat. Manapság nincs más, csak a kacérság: a szépítkezés művészete a nagy eszköz és maga a cél is, mert főleg arra használják, hogy borsot törjenek vele vetélytársnőik orra alá, hogy felkorbácsolják meddő féltékenységüket, nem pedig arra, hogy férfiakat hódítsanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legkisebb cselekedeteink végzetes következmények elé sodornak bennünket. Mi pedig rohanunk velük, hanyatt-homlok, föltartóztathatatlanul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legelső alkalommal, amikor azon kapod rajta magadat, hogy azt mondod: "Unatkozom", vizsgáld meg, mi történik benned. Ezen kell kezdened, ha meg akarod ismerni tenmagadat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért van az, hogy az emberek képtelenek csendben maradni, és állandóan hangokat kell hallaniuk? Lehetőleg a sajátjukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vigyázzatok, mert amit egy nő keres, azt meg is találja!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember csak akkor tanul meg valamit igazán értékelni, amikor már nem szerezheti vissza többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember képes nevetni a kicsinyességen és a szűkkeblűségen, akkor azzal fel is vértezi magát velük szemben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Három dolog van, amelytől minden bölcs fél: a viharzó tenger, a holdtalan éjszaka és a szelíd ember dühe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igyekszem bölcs lenni, ha nem lehetek vidám, könnyed, amikor nem örülhetek, megpróbálom elviselni, amit úgysem lehet megváltoztatni, és szeretnék türelmes lenni, amikor nincs mód úrrá lenni a bajokon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lehető legkevesebbet dobni a tengerbe a rakományból, hogy a hajó könnyedén haladjon: ez a bölcsesség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy ember nemcsak a tetteivel árthat másoknak, hanem a közömbösségével is, és ebben az esetben is felelősség terheli őt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokszor nem azzal hitelesítünk valakit, hogy megértjük, hanem azzal, hogy elfogadjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szükségünk van eszményekre, és meg is kell próbálnunk azok szerint élni, még ha nem is mindig sikerül. Az élet sivárabb lenne nélkülük, míg velük nagyszerű és remek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mára tényleg beszopatták velünk, hogy az élet egy vége-hossza nincs bacchanália. Ezért most rágyújtok, és a cigaretta mindkét végét szívni fogom. Féktelen a gyönyörvágyam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki fél az ismeretlentől. Az ismeretlen nem több, mint ami... És a tőle való félelem kényszerít mindenkit arra, hogy állandóan körbe-körbe rohanjon, álmokat, ábrándokat, háborúkat, békét, szeretetet, gyűlöletet hajszolva - pedig ez nem csak illúzió. Az ismeretlen nem több, mint ami. Fogadd el, hogy ismeretlen, és zavartalanul fogsz hajózni. Mindent tarts ismeretlennek, és megnyered a játékot. Csupán erről van szó. Nem igaz?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az években rejlik a hosszú élet titka. Az emlékezet nélküli ember száz esztendőt megérhet, mégis úgy érezheti, rövid élet volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, az egész életed lepereg a szemed előtt a halálod előtti pillanatban. Először is: az az egy pillanat egyáltalán nem egy pillanat - örökké tart, tengernyi idő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Irgalmatlan az idő, rideg szelében
gurulnak óriás glóriák sápadtra-válva.
De az én védtelen arcom fényessége el nem múlik -
gyere velem táncolni a halálba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- A biztos halálba mennek.
- A halál mindig biztos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi szolga a nagy dolgokban szolgai. A kar tán lusta, de a lélek frissen hajlik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember igazság és igazságra való törekvés nélkül másoknak és önmagának haszontalan, fájdalmas nyomorék, elvetélt élet, koraszülött, rossz álom, lidércnyomás, jajgató és ásító lyuk az élet testén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbbször a gőgünk ám az oka a fecsegésnek, mert meg akarjuk játszani a jól értesültet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De az légyen becsületetek, hogy mindig jobban szeressetek, mint a hogy titeket szeretnek és sohse legyetek másodikok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De míg te azt hiszed, hogy a tiéden kívül nincs más igazság, vannak emberek, akik másként látják a dolgokat. Ők is hisznek valamiben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan könnyű azt gondolni, hogy azoknak az embereknek, akik fontosak nekünk, valahogy felfüggesztődik az életük, ha nem vagyunk a közelükben. Hogy valójában csak akkor kelnek életre, amikor velünk vannak, és igazából nem léteznek nélkülünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy kapcsolat folyvást újjászületik. Napról napra, hétről hétre. Ha akarod, egy életen át. Akár ma is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Újra élesen átérezte a maga lényének különvalóságát, magányosságát s a nő másmilyenségét. Az illúzió, amellyel Jadwisia áltatta: hogy létrejöhet kapcsolat egy másik emberrel, szertefoszlott. Magukra maradtak, bárha kettesben - két magányos ember a magányos víz partján.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

"Hinni" egy másik emberben azt jelenti, hogy biztosak vagyunk alapvető tulajdonságainak, személyisége magvának, szeretetének megbízhatóságában és állhatatosságában. Nem azt értem ezen, hogy valaki nem változtathatja meg nézeteit, hanem azt, hogy az alapvető indítékai ugyanazok maradnak; hogy például az élet és az emberi méltóság iránti tisztelete nincs alávetve változásnak, mert lényének a része. Ugyanebben az értelemben hiszünk önmagunkban is. Tudatában vagyunk annak, hogy létezik egy én, egy mag a személyiségünkben, amely változhatatlan, és amely kitart életünk végéig a változó körülmények között, a változó nézetek és érzések ellenére. Ez a mag a valóság az "én" szó mögött, és rajta alapul identitásunk biztos tudata.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki elment, az elment, mondta anyám, sohse keseregjetek
a kósza lélek után.
Aki elment, az elment, mondtam én is, de ugyanekkor mélységesen
éreztem,
aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság mindennél fontosabb. A barátság több, mint a tehetség. Több, mint a kormány. Majdnem ugyanannyi, mint a család. Ezt sose felejtsd el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szeretem a hideg, precíz, tökéletes embert, aki, hogy ne beszéljen félre, inkább soha nem beszél; és annak érdekében, hogy ne tegyen rosszat, soha nem csinál semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás