A kategóriához 561 idézet tartozik (bővebb infó)


Menekültek számára a megbánás valódi életmóddá tud válni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az istenek csatájában, az ember csak vesztes lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs kínosabb, nincs elkedvetlenítőbb dolog, mint nap nap után követni, nap nap után számba venni, mennyi pusztult el belőlünk ismét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan, hogy bizonyos mértékű győzelem, nincs. Meg kell védeni, amit megszereztünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig eszembe jut az a párhuzamos univerzum, ahol a dolgok másképpen alakulnak, és kevesebb élet vész oda.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Tudod, mi a jó a hadseregben? (...)
- Az a jó benne, hogy nem kell fölöslegesen törnöd a fejed. Megkapod a feladatot: teljesítsd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy erőteljes, külső ellenfél az emberiségre törne, az emberek biztos egyesülnének, és nem harcolnának többé egymással.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborúnak sosincs vége, csak a hely változik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden dolognak és minden háborúnak vége lesz egyszer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a katonák jólétéről és eredményességéről van szó, az étel rögtön nemzetbiztonsági üggyé lép elő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a csatára gondolt, bátorságot látott a veszéllyel, egykedvűséget a szenvedéssel, hősiességet a balsorssal szemben. De itt nem volt más, csak kínszenvedés, jajgatás, vak rettegés, megtört testek és a küldetésbe vetett hit teljes hiánya.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A kard tükrözi hordozóját.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen terv sem éli túl a találkozást az ellenséggel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A katona feladata, hogy öljön, nem hogy életeket mentsen vagy menekítsen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan, hogy bizonyos mértékű győzelem, nincs. Minden egyes győzelem új haragot, új legyőzött és megalázott népet hagy maga után. Újabb helyet, melyet őrizni, védeni és félni kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyű elfeledkezni a vállalkozás valódi céljáról, ha csak az erőszakot látjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A külső támogatás is a korrupció melegágya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A harc szenvedélye halálos függőséghez vezethet, elvégre a háború drog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kegyetlen a testvérek viszálya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A harc az akaratok, nem a technikák csatája. Le kell vetkőznöd a félelmet, vagy alulmaradsz. A küzdő akarat maga az erő. Soha ne add fel! Soha ne hátrálj meg! Küzdj mindig és minden körülmények között! Ha nincs ellenfél, akitől megfutamodsz, akkor nincs ellenség, aki erősebb lenne nálad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki embertársai szeretetéért vezet háborút, le fogja győzni az ellenségeit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborúk nem csupán az emberiséget pusztítják, hanem a tökéletesen ártatlan kívülállókat is, a másfajta élőlényeket, akik megosztják velünk ezt a bolygót.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden katonanép hatalma azon áll vagy bukik, mennyire sikerül megteremtenie legyőzhetetlenségének mágikus hitét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csatában elesni nem valami méltóságteljes dolog. Többnyire nem egyéb, mint hogy az ember húsát cafatokra tépik, és vérét szétfröcskölik, ami végeredményben inkább piszkos, mint felemelő dolog. Ám annál nagyobb, szinte édesbús méltósággal jár a gyász - a tehetetlen, reménytelen szomorúság, amellyel az a bizonyos sürgöny áraszt el egy-egy családot. Itt nincs mit tenni, nincs mit szólni, és csak egyetlen remény van: hátha nem szenvedett sokat! Istenem milyen csüggedt, milyen utolsó remény is ez! És az is igaz, hogy mindig vannak emberek, akik - mikor gyászuk kezdi elveszíteni zamatját - szelíden áttolják a büszkeség érzelmi körébe, és egyre magasabban hordják az orrukat, egyre nagyobb embereknek tartják magukat gyászuk és veszteségük alapján. És ezek közt olyan is akad, aki a háború elmúltával tőkét kovácsol gyászából és veszteségéből. Mindez csak természetes, mint ahogy egészen természetes, hogy egy ember, akinek életfunkciója az üzlet, a háborúból is pénzt akar kifacsarni. Ezért még csak nem is hibáztatja senki, legfeljebb elvárják tőle, hogy zsákmánya egy részét hadikölcsönbe fektesse.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vereség kór, amire a győzelem az orvosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az emberek nem bírnak mit kezdeni a bennük dúló, érthetetlen feszültségekkel, nem tudnak hova menekülni önmaguk elől, kifelé vetítik kínjaikat. E vetítés folytán meglátják másokban mindazt, amitől saját lényükben irtóztak, és mindenáron le akarnak számolni vele. A tudat hasad, mint az atom, a gyűlölködők mind többen és többen lesznek, s végül kirobban a fegyveres konfliktus. Minden erőszakos esemény úgy kezdődik, hogy az ember képtelen vagy gyáva szembenézni önmagával. Ezért voksol inkább a másokkal való szembefordulásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, a háború nem megoldás. De néha csak egy csatával tartható fenn a béke.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha vége a világnak, hogyan dúlhat tovább a csata, miért nem hull a borzalom csöndje a kastélyra, miért nem teszi le mindenki a fegyvert?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csapj zajt keleten, és támadj nyugaton!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A példabeszéd azt tartja (...), hogy a jó szerencsének serénység az anyja, s csakugyan sok fontos ügyben azt is mutatta a tapasztalás, hogy aki serényen látott hozzá, még a kétes dolgokban is sikeresen végzett. Ez az igazság azonban semmiben sem valósul meg inkább, mint a hadviselésben, ahol a gyorsaság és fürgeség megelőzi az ellenség intézkedését, s hamarább megszerzi a győzelmet, semmint az ellenfél még csak gondolna is védelemre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tényleg olyan gonoszak és idióták vagyunk, hogy bevetjük egymás ellen azokat a nagyszerű hidrogénbombákat meg neutronbombákat, akkor lehet, hogy jobb, ha kiirtjuk magunkat, mielőtt még kimegyünk a világűrbe, és más fajokkal is mindenféle szörnyűséget művelünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jó háborúk nincsenek, de sajnos néhány háború szükségszerű, és amikor ez kirobbant, az volt. Hiszek benne. Azt, hogy még szükségszerű-e és erkölcsös-e, azt nem tudom, de fogadd el, hogy ez a történelem, amiben élünk

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki ellenállt, tudta, miért védekezik, s aki védekezett, már akarta is azt, amitől menekült.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyilkossággal vádolni valakit a háborúban olyan, mint gyorshajtásért bírságolni egy autóversenyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Alapvető különbség van a kívülről bekerültek és a táborban születettek között. Az előbbieket folyamatosan nyomasztja a boldog múlt és az elviselhetetlen jelen közötti ellentét, így nem marad életerejük a túléléshez. A lágerben való születés azonban azzal a perverz előnnyel jár, hogy a rabnak nincsenek elvárásai.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás