A kategóriához 481 idézet tartozik (bővebb infó)


Ami engemet illet, elegem van azokból az emberekből, kik meghalnak egy eszméért. És nem hiszek a hősiességben, mert tudom, hogy az könnyű dolog, és rájöttem, hogy gyilkos. Engem csak egy dolog érdekel: élni és meghalni abban, amit szeretünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerűen nem hiszek benne, hogy valaha is találkozom majd a tökéletes jelölttel és összeházasodunk. (...) A kapcsolatok annyira intenzívek. Ha az ember hisz a szerelemben, szükségképpen csalódni fog. Senkiben sem lehet meghízni. Az emberek olyan romlottak manapság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az iskola az a hely, ahol megállapítják a gyerekekről, hogy buták vagy okosak, illetve lusták vagy szorgalmasak, és hogy engedelmesek-e vagy kezelhetetlenek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt gondolom, hogy minél inkább érett egy nemzet, annál kevésbé hangsúlyozza saját nagyságát, megvárja, hogy ezt mások mondják, ha akarják. Azt gondolom, nem kell hivalkodni. Nem azon múlik egy nemzet nagysága, hogy mit állít önmagáról, jobb, ha mások állítanak róla jót.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valamit olyan érthetően magyarázol el, hogy senki sem értheti félre, valaki biztosan félreérti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig az volt a véleményem, hogy ha már gyávának születtél, hát abban kell kitűnni. Apám mindig is arra intett, hogy mindenben jeleskedjünk. A gyávaságban jeleskedni azt jelenti, hogy gyorsan valljunk szégyent. Ha el akarsz szaladni, indulj előbb, mégpedig abba az irányba, amerre éppen nézel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tetteim alapján ítéljenek meg, ne a szavaim miatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki kötelességtudó, az gyakran elfojtja érzéseit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vak elkötelezettség egy elmélet mellett nem intellektuális erény, hanem intellektuális bűn.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki hazudozik, az nagyon magányos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nézd meg, milyenek a barátok. Többnyire megfojtják egymást. Mindenhova együtt mennek, egyformán néznek ki, mindent együtt csinálnak, közben kibeszélik a másikat a háta mögött. Ha a másiknak valami nem megy annyira jól, örülnek, hogy valaki nagyobb lúzer náluk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy az ember önmaga számára értékelhetően dolgozzon a saját szakmájában, ahhoz nagyon fontos, hogy először saját magával szemben legyen kegyetlen zsűri.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok a férfiak, akik mindenben biztosak... nos, azok talán nem is férfiak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kihívás nem az automata reakciót jelenti. Olyan akciót kíván, ami nem automata, a festészettől a lélegzésig, a beszédig... és a szerelemig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszem, hogy az emberek meg tudnak változni (...). Csak egyre jobban tudják titkolni, de a gonosz lányok azok is maradnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak az igazság változik. Képzeletünk mindig ismétli önmagát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nőnek, aki kövérnek tartja magát, mert nem nullás a mérete, üzenem, hogy csodálatosak és a társadalom torz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig kereken kimondtam a véleményem, ám könnyen azt vonhatták le ebből az őszinteségből, hogy nagyon is biztos vagyok az igazamban. Pedig éppen az ellenkezőjét kellett volna látni. Vagyis, ha kendőzetlenül véleményt nyilvánítok, az csak azt jelenti, hogy megbízok a többiek őszinteségében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gondolataink és hiedelmeink nem mi vagyunk, és ezek nem feltétlenül tartoznak hozzánk. Bármily értékesnek érezzük őket, nincs több jelentőségük, mint amennyit mi tulajdonítunk nekik. Minden csak azzal a jelentéssel bír, amellyel felruházzuk.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

A becsület ész nélkül ostobaság. Nemes ostobaság, de akkor is csak ostobaság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig képes az ember a változásra. Néha könnyedén, néha belátással, néha fogcsikorgatva, de képes rá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mai fiataloknak tudniuk kellene, hogy igenis létezik a kölcsönösen nagy szerelem, amelynek megvannak a teherbíró alapjai is. Létezik az "igazi", a FÉRFI, aki a lelkünket és a testünket is kiteljesíti, akivel nem mindig könnyű, de aki nélkül sokkal szegényebbek lennénk. Talán nem kellene olyan gyorsan feladni..., akkor több fiatal nő megtalálná. Mert ahogy a Biblia mondja: "Mindent lehet, de nem minden használ."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jó ember vagy, ha tetteidben nem hibázol, de tökéletes csak akkor, ha gondolataidban sem vétkezel!

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Éppen ez a jó a művészetekben: mindenkinek megvan a véleménye róla, hogy miért béna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kedély s a munkakedv az örök fiatalság biztosítása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ízlésbeli különbség - a humort illetően -, erősen próbára teszi a gyöngéd érzelmeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Modern gondolkodású fiatalok szívesen beszélnek a szüleikről! (...) A modern szellemiséghez hozzátartozik a szülők bírálása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jól tudom, hogy ebben a korban
nem lehet az első a sorban,
aki bármiféle értéket
mutat, és nem egy hamis képet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az a baj, ha a kritika szubjektív, nem is lehet más, hanem az, ha hiányzik a személyiség fedezete. A személyiség nem vonható ki a bírálatból, mindegy, hogy napi zsurnalisztáról vagy tudományos elméletek érvényesítőjéről van szó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényfigura soha nem azonos az őt megteremtő íróval.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó lelkiismeret nem egyéb, mint a felettünk győzedelmes gonosz; már annak se érzi szükségét, hogy kicselezzen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha meg kellene írni az emberi gondolkodás igaz történetét, akkor sorozatos megbánásokról és kudarcokról kellene írni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A korlátok amúgy jó dolgok: megvédenek a leeséstől. A gátlások viszont már nem jók. Azok a zuhanásélménytől védenek meg, ami akár jó is lehetne, sőt. Ami a lényeg lenne maga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyeréshez szerencse kell... a vesztéshez tehetség!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig hittem abban, hogy van egy párom valahol. És bár hiába mondják, hogy a szerelem idővel elmúlik, én azt gondolom, ennek nem feltétlenül kell így lennie. Ha megtalálod az Igazit, kettőtökön áll, meddig tudjátok fenntartani a lángolást.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás