A felkeltett harag (...) éppúgy szomjazza a kielégülést, akár a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A népművészet legszebb alkotásai a legbűzlőbb nyomor színén úsznak, mint némely virág a posványon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Homlokán a harag rőt koszorújával
s szinte tántorogva nehéz igazával
indul Temesvárra süllyedni jeltelen,
szörnyű mocsaradba, magyar történelem!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Játszunk
szavainkkal és életünkkel,
mert, jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Álomvilágban él, kinek csak öröme van.
Rosszul érzem, de legalább érzem magam!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Át- s átalakult vérem, bőröm, minden
sejtje testemnek, bánatom, reményem.
Mily lakócsere az agyban, a szívben!
Bár nekem is a vakitó veszélyben
a hűség daca volt a menedékem:
más a jövőm, a járásom, beszédem!
Egy nem változott, szívem egy lakóját
nem cseréltem: úgy szeretlek, mint régen.
Te vagy bennem a biztos állandóság.
Te vagy - romolhatatlan láng!- a lényem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a csillagokat – amikor a régi ház már örökre elmerült.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeress, ne kérdezd, hogy miért,
ha nem magamért: magadért,
a jövőért, egy napodért,
ezért a meleg mosolyért,
mit meg is ízlelhetett ajkad,
ennyiért,
ízéért e friss pillanatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a "szűkebb pátriára" lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szívet és tüdőt kell cserélnie annak, aki a puszták levegőjét elhagyja, különben elpusztul az új környezetben. S szinte a világot kell megkerülnie, ha újra vissza akar jutni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Harc előtt mindig magammal kell megütköznöm.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemcsak a világban kell kételkedni, hanem saját magunkban is. Ha nem lenne kétely, ott maradtunk volna a fán. Nem haladt volna előre a világ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múltat is teremteni kell... egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják... Valamirevaló múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövőéhez: mindent pontosan a helyére kell tenni. A rosszul elrendezett, rosszul megírt múlt föltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert. A megíratlan idő meg egyszerűen el se megy; ködszerűen üli meg a tájat és az elmét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy zúg megint, hogy "nemzet!" és "magyar!"
és mennyire megint csupán - zsivaj,
árverések hang-dühével tele,
mennyire csak a nagy száj ereje
s a még nagyobbé! mely épp így - kiáltva -
árulja el, hogy szóra egyre gyáva.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Évre évek multak s azóta én sokszor
vártam még gyermekként az évfordulatkor,
hogy majd csúcsra érek s gyakran már-már hittem,
látok is valamit –, másszor legyintettem
s Szilveszter csuszamló, sikongató éjén
részegen pörögtem az év meredélyén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember inget, szeretőt,
Hitet is válthat, csak reményt nem,
Az ifjúságét a szivében,
Mely férfivá avatta őt.
De mi is volt az én reményem?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy néprétegnek nem épp az a jellemző sajátsága, hogy ellentétekből van összegyúrva? Ezért nem ismerhető meg az első pillanatra, ezért kell minden oldalról megkerülni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bemegyek, visszatérek.
Remélek, nem remélek.
Fejteném, mint egy álmunk,
még mit lehetne várnunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki a rettenetet elmondja, azzal már fel is oldja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Növeli, ki elfödi a bajt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságnak nem a fölfedezése a nehéz, hanem a kimondása; a fölfedése tehát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mocsarakat lecsapolják, az erdőket kitépik. A léleknek azonban mélyebbek a gyökerei, az még ellenáll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy asszonynak sem kívánom, hogy harmadévente lássa azt, akit szeret, s akkor is bujkálva, törvény és egyház átka elől! De minden asszonynak kívánom, érezze azt a szerelmet, amit csak az érezhet, aki így harmadévente láthatja azt, akit szeret.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Magányba zár, fojt, fáj a szépség,
ha nem együtt látom veled.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
(...)
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemzeti, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amely népen belül gyűlölet munkál, ott mindenki: a gyűlölködők és a gyűlöletet elszenvedő is szolga marad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Karmesterpálca az ecset.
Festők, dalt is teremtsetek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fő tanácsom: találj vagy csinálj magadnak minél tökéletesebb, biztonságosabb szemellenzőt. Mert mégiscsak minden körülmények között előre és előre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A puszták népe, tapasztalatból, saját magamon észlelt tapasztalatból tudom, szolganép. A puszták népe alázatos; nem számításból vagy belátásból az, hanem meglátszik még a tekintetén is és abból is, amint akár egy madárkiáltásra fölkapja a fejét, hogy örökségből, szinte vérmérsékletből, évezredes tapasztalatból az.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás