A nők olyan lények, akiket szeretni kell, nem megérteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tapéta meg én halálos viadalban állunk egymással. Vagy nekem, vagy neki, de egyikünknek mennie kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek rettenetes valóság. Lehet venni, eladni, csereberélni. Lehet megmérgezni és megjavítani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kísértéstől csak úgy szabadulhatunk meg, ha engedünk neki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők inkább el tudják viselni a szenvedést, mint a férfiak. Ők érzéseikből élnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig. Szörnyű szó. Borzongok, ha hallom. Nők szeretik használni. Minden románcot elrontanak, mert azt akarják, hogy örökké tartson. Különben ostoba szó. A futó kaland és a sírig tartó szenvedély között csak az a különbség, hogy a futó kaland kissé tovább tart.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki folyton a múltját fürkészi, nem érdemli meg, hogy jövője legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Légy igaz szerető, mert a szerelem bölcsebb, mint a tudomány, bár az bölcs, és erősebb, mint a hatalom, bár az erős. Lángszínű a szárnya és teste színes, mint a láng. Az ajka édes, mint a méz, és a lehelete olyan, mint a tömjén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amerika az egyetlen társadalom, amely a barbarizmusból a dekadenciába fejlődött, kihagyva közben a civilizációt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán sohasem vagyunk annyira természetesek, mint mikor szerepet játszunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ színpad ugyan, de a darabnak rossz a szereposztása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet művészi szempontból leginkább attól kudarc, amitől megkapja a maga mocskos kis biztonságát: hogy soha nem élhetjük át kétszer ugyanazt az érzést.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor még nem ismertem az életet, írtam. Most, hogy föltárult előttem az élet értelme, nem kell már írnom. Az életet nem lehet megírni, csak megélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nevetés nem rossz kezdete a barátságnak, és végnek föltétlenül a legjobb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerelem nélkül az élet nem több, mint faragatlan szikla, mely az isteni szobrász lábainál nyugszik a kőfejtőben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárminek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok a könyvek, melyeket a világ erkölcstelennek nevez, olyan könyvek, melyek megmutatják a világnak tulajdon hitványságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ifjúsága nagyon rövid ideig tart majd, nagyon rövid ideig. A közönséges mezei virág elhervad, de aztán újra kivirul. Az aranyeső júniusra éppúgy megsárgul, mint most. Egy hónap múlva piros csillagok gyúlnak az iszalagon, és leveleinek zöld éjszakája minden évben rengeti majd piros csillagait. De mi soha többé nem kapjuk vissza ifjúságunkat. Az öröm ütőere, mely bennünk lüktet húszéves korunkban, meglassul. Tagjaink elalszanak, érzékeink megpudvásodnak. Förtelmes babákká fajzunk, és a szenvedélyek emléke riaszt, melyektől túlságosan féltünk, azok az isteni kísértések gyötörnek, melyeknek nem mertünk engedni. Ifjúság! Ifjúság! Nincs is a világon más semmi, csak az ifjúság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legszörnyűbb dolgokat mindig nemes indítékok sugallják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy tojás mindig nagy kaland: talán ez valami más lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfi csak addig lehet boldog egy nővel, amíg nem szereti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember sok minden, csak éppen nem gondolkodó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem misztériuma nagyobb, mint a halál misztériuma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Józan esze mindenkinek lehet a világon, föltéve, hogy nincs fantáziája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember tökéletessége nem abban rejlik, amit birtokol, hanem abban, ami ő maga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én az életet sokkal fontosabbnak tartom, semhogy komolyan beszélhetnék róla.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világon csupán két tragédia van. Az egyik az, ha valaki nem tudja megszerezni azt, amit akar, a másik az, ha megszerzi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az oktatás elismerésre méltó dolog, de nem árt, ha időnként eszünkbe jut, hogy amit valóban érdemes tudni, nem tanítható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretem hallgatni, ahogy beszélek. Nagyobb gyönyörűséget alig szerez valami. Gyakran bocsátkozom hosszú beszélgetésekbe magammal, és olyan magasröptű vagyok, hogy néha egy árva szót sem értek abból, amit mondok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha azonban szörnyen figyelmetlen, mintha kedvét lelné abban, hogy fájdalmat okozzon nekem. Ekkor érzem, Harry, hogy olyan valakinek adtam oda egész lelkem, aki úgy bánik ezzel a lélekkel, mint a gomblyukába való virággal, mint valami henye piperével, mely csak hiúságának hízeleg, mint egy nyári napra szóló dísszel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valójában mindig is azon a véleményen voltam, hogy a kemény munka egyszerűen azoknak a mentsvára, akik semmi egyébre nem valók.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Mit mondtál el nekem? Csak azt, hogy úgy érzed, nagyon csodálsz engem. Ez még csak nem is bók.
- Ez nem is volt bók. Hanem vallomás volt. Most, miután megtettem, úgy érzem, valami kiszállt belőlem. Talán sohase lenne szabad szavakba önteni az ember imádatát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öregember mindent hisz, a középkorú mindenben kételkedik, a fiatal mindent tud.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De hát mit ér a barátság, ha az ember nem mondhatja ki kereken, ami a szívén fekszik? Kedveskedni, kellemes dolgokat mondani és hízelegni mindenki tud, de az igazi jó barát mindig kellemetleneket mond és nem törődik azzal, hogy fájdalmat okoz. Sőt, az igazi hű barát szinte keresi rá az alkalmat, mert tudja, hogy jót cselekszik vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pesszimista olyan valaki, aki, ha két rossz közül kell választania, mindkettőt választja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás