Csak azok számára van pokol, akik gyalázzák az Istent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az eredményes munkának első feltétele a testi egészség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A karácsonyt bizonyára még a hitetlenek is a legszebb ünnepnek tartják, mert az anyaság ünnepe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kudarc csak akkor csapás, ha az ember beletörődik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tétlen kéznek ördög a munkaadója.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem a legfőbb erény. Utána mindjárt az alázatosság következik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hívei után kell megítélni a vallást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehet elfojtani a természetes ösztönöket. Aki megpróbálja, pórul jár, a természet ellene fordul és keresztülgázol rajta. Fiúk, lányok együttes szórakozása, ilyen a tánc is, a legtermészetesebb dolog a világon. Az ismerkedés, az udvarlás nem más, mint a házasság előjátéka. Nem lehet mocskos takaró alá rejteni a nemiséget, mint valami rothadó hullát. Semmi sem olyan ártalmas, mint éppen a titkolózás, mert ez eredményezi az alattomos összesúgást, a vigyorgó rosszaságot. A nemi ösztönt nevelnünk kell és helyes útra terelni, ahelyett, hogy eltapossuk, mint valami mérges kígyót. Aki mégis ezt cselekszi, bemocskol valamit, ami tiszta volt és nemes a maga ősi eredetiségében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők a második nagy változás küszöbén gyakran elveszítik a józan ítélőképességüket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Napokon át rosszkedvű volt, szinte életunt. De időnként egy-egy percre visszanyerte egyensúlyát; néha egy-egy percre átjárta szívét annak a tudatnak a boldogító melegsége, hogy ezekben az években nem csak élt, hanem alkotott is valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Erkölcsi erőnket talán a mások sikerének látása teszi a legnehezebb próbára. A fény bántja a szemünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hirtelen ráeszmélt arra a szörnyű tényre, hogy minden ember a maga útját járja az életben, a saját érdekeit hajszolja, a saját jólétét, a saját élvezetét, a saját kielégülését kergeti. Minden ember csak önmagáról tud, és a többiek nem számítanak, csupán statiszták a saját élete színjátékában. Az ember habozás nélkül csal és lop, gyilkol és pusztít, részvét nélkül feláldozza mások életét és boldogságát a legkisebb érdeke vagy öröme kedvéért is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az iszapos tócsa is csodákat művel, ha Isten arca tükröződik benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nevetéssel, sajnos, nem lehet megváltani a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nagy embereknek számot kell vetni azzal, hogy hízelgők is vannak a világon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ígérettel nem lehet jóllakni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Felesleges a siránkozás egyetlen szál virágért, mikor a mennyei virágok tömege nyílik a szemünk láttára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóhiszemű ember nem kárhozik el, még akkor sem, ha buddhista vagy mohamedán, vagy taoista, vagy akár a legfeketébb kannibál, akinek nem egy felfalt misszionárius van a rovásán... Aki a maga szellemi látóköre szerint őszinte, az üdvözül. Éppen ebben áll a magasztos isteni könyörület.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet nem egyenes, jól belátható folyosó, melyen felszabadultan, akadálytalanul vonulhatunk végig, hanem ösvények labirintusa, melyen át hosszan tartó és bajos kutatással kell meglelni az utat, s eközben időről időre zsákutcába jutunk. Ám ha van hitünk, mindig megnyílik előttünk egy ajtó - talán nem pont az, amelyikre mi számítottunk, de mindenképpen olyan, mely mögött a helyes út vár ránk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rossz hír gyorsan jár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elgondolkozunk rajta, megértjük, miért vagyunk itt a földön, lelkünkbe világít esendő, halandó mivoltunk szomorú tragédiája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ egyetlen lélegző test, de sejtek billiói alkotják és minden sejt egy-egy emberi szív.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szegény az, akiben ébren él a hit, még ha ideig-óráig alulmaradt is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mártírhalál a legbiztosabb út a mennyországba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Melyikünk képes felfogni az Istent?... Ezt a szót: "Isten", emberek találták ki... ezzel fejezik tiszteletüket a Teremtő iránt. Ha él bennünk ez a tisztelet, akkor... meglátjuk az Istent.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten nem a hitünk, hanem a cselekedeteink szerint ítél meg bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Krisztus Urunkat szörnyűséges szabadgondolkodónak tartották a kortársai... ezért üldözték halálra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármit mondjanak is a cinikus emberek, a boldogság belső ügy, egy teljesen szellemi, lelki állapot, mely független minden vagyontól, birtoktól, világi kincstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy gramm elővigyázat többet ér, mint egy mázsa gyógyszer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Egyház mindnyájunknak anyja, vezet bennünket, kóborló zarándokokat, az éjszaka sötétjében. De talán rajta kívül is vannak még anyák. És talán akad egy-egy magányos zarándok, aki egyedül is hazatalál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hit annyira velünk született lelki tulajdon, hogy Isten aligha fogadhatja el kizárólagos értékmérőnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pokol ott kezdődik, ahol megszűnik a remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás