Eddig még a történelem folyamán egyetlen agresszor sem kezdett háborút úgy, hogy föl ne készült volna a támadásra. Fölkészült rá. Ma is készül és holnap is, amíg létezik, mindig. És neked meg nekem, meg valamennyiünknek ma és holnap meg holnapután is készülnünk kell, hogy erősebbek legyünk, mint az agresszor.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Volt Bem apónak egy tisztje, aki sértőnek érezte, hogy a vezére nem avatja be titkos terveibe, s négyszemközt szemrehányást tett neki bizalmatlansága miatt. Bem apó körülnézett a szobában, becsukta az ablakot, s suttogva kérdezte a tiszttől: "Tud Ön titkot tartani?" A tiszt arca fölragyogott, mellét kidüllesztette a megtiszteltetés öröme, úgy felelt: "Igenis, tábornok úr!" Bem apó elégedetten bólintott a válaszra, és a tiszt fülébe súgta: "Én is..."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A köztudatban ez a szó: modern - egyet jelent a legeslegújabbal. Főképpen a technikával kapcsolatosan használják. (...) A technika nap mint nap fejlődik, s mind újabb és újabb konstrukciókkal lepi meg a világot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabályzatot meg lehet szegni. Most is - máskor is. De a legmerevebbnek, legfölöslegesebbnek tűnő előírás megszegése is magában hordja a katasztrófa lehetőségét. Nem biztos, hogy az lesz, csak az lehet belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tunyaság kellemetlen betegség, nehéz gyógyírt kapni rá. Csak magad lehetsz az orvosa, senki más.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiszem, hogy nincs rosszabb a magányosság érzésénél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudni akarjuk, honnan van, amink van, hogy holnapra több lehessen belőle. Föld-anyánkat kérdezd, ő tud mindenről, ami velünk történt, emlékezik mindenre, ami elődeinkkel esett meg. Beszélj a földdel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Apád egész élete egybeolvadt azzal a harccal, küzdelemmel, amit ennek a világnak a megteremtése jelentett - mindannak, ami ma olyan természetes a te szemedben. Ez az örökséged. Ezt kapod - már meg is kaptad - apádtól: az életet, a mát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál tudata néha iszonyú erőt kölcsönöz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság: hűség, helytállás, becsület.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vigyázz a barátságra. Élesre fent kard az, forgasd jól. Benne van az erőnk, benne van az életünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senkinek sincs joga mások emberi jogait csorbítani, törvényeknek fittyet hányva hatalmaskodni vagy zsarnokoskodni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás