A türelem csak türelemmel sajátítható el, mint ahogy az ember úszni csak az úszás gyakorlása által tanulhat meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legnagyobb áldás, amelyben Isten részesíti az embert, az, hogy elválasztja a bűntől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember sírva születik, de nem minden ember zúgolódik. Sokan állandóan panaszkodnak és csalódottan halnak meg. Ezek az emberek elrágcsálják a keserű tablettát, pedig ha egy-két korty vízzel és egy kis türelemmel nyelnék le, nem éreznék a keserűségét. Az ilyen emberek a más terhét könnyűnek találják, de a saját terhüket olyan nehéznek, mint az ólmot. Ők azok, akik mindig rossz bánásmódban részesülnek. Senki tyúkszemére nem taposnak oly gyakran, mint az övékre. A hó legsűrűbben az ő ajtajuk elé hull, a vihar legerősebben az ő ablakuk előtt tombol. A valóság az, hogy mindez csak képzelet. Ők is boldogok lennének, ha ezt belátnák. Egy csipetnyi a megelégedés füvéből olyan ízt ad a legegyszerűbb levesnek is, mint a legfinomabb királyi éteknek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jézus azokon segít, akik nem tudnak magukon segíteni, és senki másnál nem találnak segítséget. Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amig élünk, reméljünk! Ha a szerencse lováról leestél, ne maradj fekve az árokban!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem zavarba hozza a dühöngőt, és leszereli a rosszakarók ellenállását.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a férj önző szeretetében nincs édesség, ne csodálkozzon azon, ha az asszony keserű lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden éjnek megvan a maga csillaga, minden bánatnak megvan a maga vigasza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A báránytermészetű ember saját bőrén tapasztalja, hogy még nem pusztultak ki a farkasok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja az akaratunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak Ő képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tanulj meg "nem"-et mondani, mert ez sokszor többet ér, mintha latinul tudnál írni és olvasni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Némely ember kétségbeesetten próbálkozik jónak látszani. Ez sokkal jobban sikerülne neki, ha törekedne jónak lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki sem futhat el a csatából, senki nem tagadhatja meg, hogy részt vegyen a szent harcban. Küzdenünk kell, ha győzni akarunk. Hadakoznunk kell, míg minden ellenséget le nem győztünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóságos Isten a rosszból is jót fakaszt, a gonoszság fejedelme a jót is rosszra fordítja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lehet, hogy nem mindig azt kapod, amit akarsz, de mindig azt kapod, amire gondolsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha olyan körülményekbe képzeljük magunkat, amilyent az isteni gondviselés egyáltalán nem szabott ránk; félünk ezernyi szenvedéstől, amelyek közül soha egyetlenegyet sem kell átélnünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lényegében feleannyi gyötrelem sincs magában a szenvedésben, mint a szenvedések elleni rugódozásban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál semmi a halálfélelemhez képest.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretet fája a családi élet kellős közepén álljon és növekedjék, mint az élet fája Édenben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr. Higgadtság és dr. Vidámság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világos dolog, hogy életünk legegyszerűbb cselekedete is, ha hitből származik, nagy és magasztos lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nehéz meghalni azoknak, akiknek nincsen Megváltójuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsen nyugtalanabb vendége a háznak, mint a lelkiismeret, ha furdalni kezd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket az Úr ügyének szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Másokban a szeretet melegét kelteni csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világosság nap nélkül van, áldás Isten nélkül nincs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok alszanak a legédesebben, akiket a hit ringatott el. A legpuhább vánkos az isteni Ige, és a legjobb paplan a krisztusi üdv bizonyossága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem akar nagy hibába esni, annak vigyáznia kell a kis hibára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne bízzál azokban az emberekben, akik túl udvariasak és ne barátkozz azokkal, akik tudálékosak és gorombák. Ha valami gyanúsat vettél észre, légy résen! Állíts fel azonnal csapdát, ha észrevetted a patkányt, de vigyázz, nehogy odacsípd az ujjad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Ige igazsága mindaddig nem üdvözít, míg nem lesz belőle a szív igazsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében tovább terjedjen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani, mely neki jobban fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás