Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mosollyal fizetni lehet. A mosollyal kárpótolni lehet. A mosollyal életet lehet adni. És van mosoly, melyért meghal az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Hol vannak az emberek? - kérdezte később a kis herceg. - Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
- Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem - mondta a kígyó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt, hogy a bölcsesség nem válasz, hanem a folyton változó szavakból való kigyógyulás, azoktól tudom, akik szeretik egymást, akik lábukat lógatva, szorosan egymáshoz simulva üldögélnek a narancsültetvény alacsony kőkerítésén, és jól tudják, hogy nem kapnak választ tegnap feltett kérdéseikre. Én azonban ismerem a szerelmet, és ezért tudom, hogy azt jelenti: megszűnik a kérdezés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden tömegben vannak emberek, akiket észre sem vesznek, és akik csodálatos hírnökök. Ők maguk sem tudják, hogy azok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Talán a börtön falain át érzett szerelem az igazi, a nagy szerelem. Az imádság addig termékeny, amíg nem ad rá választ az Isten. Az éles kövek meg a tövisbokrok táplálják a szerelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élni csak azért tudsz, amiért elvállalod a halált.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy kertben sikerül egy új rózsafajtát kitenyészteni, a kertészeket izgalom fogja el. Elkülönítik, gondozzák, ápolják a rózsát. Az embereknek azonban nincsenek kertészeik. A gyerek Mozart éppúgy bekerül a fogaskerekek közé, mint a többiek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arról tudom felismerni azt, aki valóban szeret, hogy nem lehet megsérteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember számára egyetlen igazság létezik: az, amely őt emberré teszi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vágy tökéletes kifejezése kell, az, hogy ne holmi képtelen akadályokba ütközzél, hanem magába az élet-akadályba, a másik táncosba, a vetélytársadba - akkor aztán kezdődhet a tánc. Különben te is olyan ostoba vagy, mint az, aki önmaga ellen játssza meg magát fej vagy írásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azt mondjuk a fölnőtteknek: "Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok..." - sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik: "Láttam egy százezer frankot érő házat." Erre aztán fölkiáltanak: "Ó, milyen szép!"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha szeretsz, többet látsz a világból, s minél többet látsz, annál jobban szeretsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Helyrehozhatatlan a múlt, a jelen viszont olyan számotokra, mint az építő lába előtt heverő mindenféle épületanyag: a ti dolgotok, hogy jövendőt építsetek belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jócskán akadt dolgom a fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit az ünnep előtt adsz az ünnepre, az jobban gyarapít téged, mint amit az ünnep egyszeri alkalommal képes lesz neked nyújtani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A magát kiteregető szerelem közönséges szerelem. Aki szeret, csendben szemléli istenét, és csendben érintkezik vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azt mondom, hogy a pestist a púposok terjesztik, rémülten döbbensz rá, milyen sok a púpos ember. Mert eddig nem figyeltél fel rájuk. És minél hosszabb ideig hiszel nekem, annál jobban felismered őket. Az eredmény az lesz, hogy tudod, mennyien vannak. És ez az, amit el akartam érni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Győzelem... Vereség... Értelmetlen szavak. Az élet ezek alatt a képek alatt folyik, és új képeket készít. Egy győzelem gyöngévé tesz egy népet, egy vereség föltámaszt egy másikat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tökéletesség nem az, amihez nincs mit hozzátenni, hanem amiből nincs mit elvenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hazugságokból mindig marad vissza valami, mert olyan szempontot kínált, amelyből valóban létező igazságokat lehet felfedezni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele... Olyan titokzatos világ a könnyek országa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha szerelmed a dolgok abszolút lehetetlenségébe ütközik, például egy klastrom vagy a számkivetés áthághatatlan fala meredezik előtted, adj hálát Istennek, ha választottad viszontszeret, jóllehet látszólag néma és vak. Mert létezik számodra általa meggyújtott mécses a világban. És nem számít, hogy nem használhatod. Mert aki így hal meg a pusztában: gazdag, hiszen háza van valahol messze, jóllehet meg kell halnia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Belém hasított a jóvátehetetlenség fagyasztó érzése. (...) Tűrhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését. Hiszen olyan volt számomra, mint forrás a sivatagban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki mást megaláz, (...) az maga is alávaló.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül a szellem szabadsága teszi lehetővé a gondolat fejlődését.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elvétett mozdulat a sikerült mozdulatot szolgálja. A sikeres mozdulat pedig felmutatja a közösen keresett célt annak, aki elhibázta a magáét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igazán hűségesnek lenni azt jelenti, hogy hű vagy önmagadhoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás