Szellemem (...) föllázad a nyugalom ellen. Adjon egy problémát, valami munkát, a legnehezebb titkosírás megfejtését, a legbonyolultabb eset tisztázását. Akkor a rendes kerékvágásba jutok, és nincs szükségem semmiféle izgatószerre. De a lét unalmas egyhangúságát utálom: epedek a lelki izgalmak után.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elmúlt a vihar és kitisztul az ég, majd egy tisztább, jobb, erősebb világra mosolyog le a napsugár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Különös szervezetem van. Nem emlékszem rá, hogy munka közben valaha is elfáradtam volna, csak a semmittevés merít ki végképp.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden boldogságomat megzavarta a lelkem legmélyén örökké mozgó nyugtalanság érzete: hogy én is csak olyan vagyok, mint a mesebeli ember, aki a szivárványt fogta meg, és hogy (...) bármilyen közel is van látszólag, a valóságban mégis örökké elérhetetlen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A köznapi eset gyakran sokkal titokzatosabb, mint valami ritkábban előforduló, melynél az egyik tényből csak nehezen következtethető egy másik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig vigyázni kell (...), hogy személyes tulajdonságok ne befolyásolják soha az ember ítéletét. Ez rendkívül fontos dolog. Számomra a kliens sohasem más, mint a probléma egyik tényezője. Az érzések megzavarják a világos gondolkodást. A látszat nagyon gyakran csal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számos olyan ügyet meg lehet oldani a dolgozószobában, amelynél csődöt mondanak azok, akik az érzékszerveiktől várják a megoldást. Ahhoz persze, hogy ez a művészet a legmagasabb fokára jusson, a gondolkodónak föl kell használnia minden lehetséges adatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az üzlet olyan, mint a háború, aki gyenge, elvérzik!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig olyan természetem volt, hogy sohasem tudtam nyögni, jajgatni az eltört fazék fölött. Ha a megtörténtet jóvátenni nem lehet, a férfinak nem szabad afölött keseregni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sohasem értettem azokat, akik a szerénységet erénynek tartják. A módszeresen gondolkozó embernek mindent úgy kell látnia, amilyen, és ha valaki lebecsüli magát, éppen úgy téved, mint aki túlbecsüli.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kezdetben könnyen megy az írás, mint a gázolás a patakban, de egyszerre csak azt vesszük észre, hogy elveszett a föld a lábaink alól, és az úgy ragad magával, hogy alig tudunk partra vergődni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vallás az a terület, ahol a következtetések a legfontosabbak (...). A gondolkodó ember akár tudománnyá is emelheti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hajdani szeretteink kísértete még a kísértetek közt is a legveszedelmesebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsen új a nap alatt, csupán a réginek a változatai!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A meglepő jelenségek és furcsa véletlenek magában az életben fordulnak elő, amely sokkal izgalmasabb, mint a képzelet bármely játéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Forog a jó öreg kerék, és idővel ugyanaz a küllő kerül ismét felülre. Minden megtörtént már egyszer, és meg fog történni újra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én soha nem találgatok. Ez utálatos szokás, amely megrontja a logikus gondolkozást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csodálatos, talányos dolog a szerelem. Ma láttuk egymást először; egyetlen szó, egyetlen pillantás nem árulta el eddig kölcsönös vonzalmunkat, s a nyugtalanságnak ebben az órájában kezeink mégis önkéntelenül egymást keresték.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lépések közelednek felénk, valaki belép az életünkbe, s mi még csak nem is sejtjük, mit rejteget az iszákjában, jót-e vagy rosszat...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet jóval különösebb eseteket produkál, mint amilyeneket az emberi elme képes kitalálni. Mi még csak elképzelni sem tudjuk azokat a dolgokat, melyek a lét köznapi banalitásai csupán. Ha most kézen fogva kirepülhetnénk ezen az ablakon, és kedvünkre szálldoshatnánk e felett a hatalmas város felett, kissé felemelhetnénk a házak tetejét, hogy bekukucskáljunk, és meglessük a lakók életének furcsaságait, a szokatlan egybeeséseket, a terveket és a félreértéseket, az események fantasztikus láncolatát, mely nemzedékeken át húzódik, és a legelképesztőbb eredményekhez vezet, akkor, barátom, az összes kiagyalt történet minden sablonjával és előre sejthető végkifejletével együtt ócska és lapos fércműnek tűnne csupán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyors észjárás egyik hátránya éppen az, hogy az ember ugyanarra a dologra mindig újabb és újabb magyarázatot képes találni, és meginog a hite korábbi elképzeléseiben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a meglátásom, hogy többnyire a jelentéktelen esetek adnak lehetőséget megfigyelésre és vizsgálódásra, az ok és az okozat közötti összefüggés elemzésre, amely valóban érdekessé tesz egy nyomozást. A komolyabb bűnügyek általában egyszerűbbek, mivel minél súlyosabb a bűn, rendszerint annál nyilvánvalóbbak az indítékok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyomozás mesterségében az a legfontosabb, hogy külön tudjuk választani a lényeges elemeket és a lényegteleneket. Ha nem tesszük meg, szétforgácsoljuk az erőnket, ahelyett, hogy összpontosítanánk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem kedélyhullámzás, s ami a szenvedélyekre vág, az ellensége a nyugodt, józan észnek, amelyet a legtöbbre becsülök. Én magam sohasem házasodnék meg, már pusztán az attól való félelemből sem, hogy az ítélőképességemet elhomályosítaná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gondviselés jóságának legszebb bizonyítéka szerintem a virág. Minden más, a képességeink, a vágyaink, a betevő falatunk elengedhetetlenül szükségesek az életünkhöz. De ez a rózsa ráadás. A színe, a szaga megszépíti az életet, bár nélküle is élnénk. És az ilyen ráadást csak a jóság biztosítja számunkra. Újra csak azt mondhatom, hogy reményt meríthetünk ezekből a virágokból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb ember zavarba jön, ha nekiszegezik a kérdést, milyen kapcsolatban van valamilyen hölggyel - különösen, ha komoly érzelmekkel viseltetik iránta. A legtöbb ember lelke mélyén van egy olyan titkos zug, ahova nem szabad idegeneknek betolakodniuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők természetükből adódóan titkolózóak, és jobb szeretik maguk őrizni a titkaikat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Annak, aki a művészetet önmagáért kedveli, sokszor a legkevésbé fontos vagy legszerényebb művészi megnyilatkozások szerzik a legnagyobb örömet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valakinek jó emlékezőtehetsége van, s amellett ügyes is, nem ránthat elő az agyából egyetlen gondolatot anélkül, hogy egy egész tucat is utána ne szakadjon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek megvannak a maga korlátai..., de ezek felismerése hatékony gyógyszer az önteltség ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudja, én úgy képzelem el az emberi agyat, mint egy üres szobát, ahová tetszése szerint hord be bútort az ember. A bolond sok mindenfélét kever össze válogatás nélkül, kihagyva a nélkülözhetetleneket, míg a munkásember csupán a szerszámait hordja be, melyekre feltétlenül szüksége van, és azokat a legnagyobb rendben tartja. Hiba azt hinni, hogy a kis szoba tágítható volna, mert eljön az idő, amikor az ember lényegtelen apróságok árán alapvető dolgokat elfelejt. Fontos tehát az, hogy csak a legszükségesebbeket hordja be.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szívem nagyon elszorult, valahányszor erre a nagy távolságra gondoltam, mely anyámtól elválasztott; mert, s ezt talán önök is tudják, a velem egykorú fiúk rendesen büszkén hánytorgatják, hogy nincs szükségük anyjuk gyöngédségére, de mégis elkeserednek, ha nélkülözniük kell az anyai szeretet gyöngédségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nő megérzései többet érhetnek, mint egy analitikus gondolkodó következtetései.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legsúlyosabb hiba, ha a tények megismerése előtt kezdünk el elméleteket gyártani. Biztos, hogy a tényeket kezdjük majd el hozzáigazítani az elmélethez, pedig éppen fordítva kellene eljárni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember élete alkonyáig fejleszti tudását, egyik leckét veszi a másik után, egészen az utolsó, egyben legkomolyabb feladatig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás