Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igazán akkor romlik el a házasság, ha huzamosan nem beszélgetnek a házastársak. Ha csak éppen a legszükségesebb dolgokat beszélik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szomorú titok az, hogy megtörténhet: párja mellett is halálosan egyedül élhet valaki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A házasság misztériumának a legdurvább arculcsapása a számítás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi lelkek (...) ha csak saját kis életük körül forognak, belül üresekké válnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ellenjárat törvénye: Ha nem szeretek valakit, s mégis következetesen jót teszek vele, ehhez később érzelmek is kapcsolódnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. (...) Aki a szíve gyökeréig nem szeret valakit, azt nem is ismerheti meg. Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha visszanézünk nem egy olyan napra, eseményre, amitől más összeomlott volna, amitől más fel- vagy lebukott volna: mi őrzött meg minket az összeomlástól? Az, Akinek a Lényéből már befogadtunk valamit, s áradni, hatni hagytuk magukban - az Isten irántunk való szeretetét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tőlem még olyan szellemes válasz sem telik, mint Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt. Valaki gúnyosan kérdezte tőle: "Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?" A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket és szétszórta az asztalon.
- Szedje össze - mondta az idegennek.
- Nem tudom - felelte az. Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind hozzácsapódott. Egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
- Nos, valahogy így! - felelte szerényen a tudós.
- Engem máris magához vonzott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jézus nem vallásalapító volt, hanem életformát hozott erre a véres bolygóra. Hosszadalmas hitmagyarázatok helyett ennyit mond: "Gyere, és kövess engem".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szenvedés orvosság a bűn ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valószínű, hogy nem azok vagyunk, AMINEK gondoljuk, képzeljük magunkat! (Például nem vagyunk olyan népszerűek vagy jó hírűek, emberek előtt kedvesek, stb.) De az biztos, hogy azok vagyunk, AMIT gondolunk, képzelgünk!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rettenetes és édes adomány, hogy emlékezni tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és ő használ minket: kihasznál és elhasznál. De ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint a sas a rázúduló vihart: szembefordul vele és fölébe emelkedik - éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem felfelé emel!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tulajdonképpen semmitől nem kellene úgy félnünk, mint a félelemtől. A félelem az alkotó, a teremtő erő ellentéte. Szűkíti az ember látóhatárát, valóságos és átvitt értelemben egyaránt. Szétszórttá, esetleg széthasítottá teszi az egyéniséget. Elzsibbaszt, esetleg megbénít teljesen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten mindentudó. Miért mindentudó? Mert az abszolút szeretet az abszolút tudás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. (...) Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

1. Tűrjétek el egy-MÁSt. A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
2. Tartsatok ki egy-MÁS mellett.

3. Nézzétek el egy-MÁSnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
4. Hallgassátok meg egy-MÁSt.

5. Fogadjátok el egy-MÁSt. Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A házasság műalkotás. Következésképpen: a házasság megélése művészet is. A művészet három fő ellensége pedig: az ismétlés, a gépiesség és a szürkeség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hadd fejezzem be egy vallomással: hónapok óta van egy egészen rövid, reggeli imádságom: "Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap!" Ennyi az egész. Szívesen átadom, mert ebben minden benne van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akkor lehet valakit megváltoztatni, ha előbb elfogadom annak, aki ő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz az életük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Alázattal kell megállnunk a másik ember egyénisége, személyisége előtt, és el kell tudnunk fogadni azt, hogy az sok tekintetben "más" mint mi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hálában összeér az ég a földdel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerű és mély igazság ez: minél jobban megszenvedek valamiért vagy valakiért, annál jobban szeretem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan figyelmesen tudott hallgatni, hogy aki vele szemben ült, annak beszélnie kellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás