Örüljünk, okosabb világ van,
Örüljünk, hogy mi élünk abban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tett halála az okoskodás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Győztél felettem, mert az végzetem,
hogy harcaimban bukjam szüntelen,
de új erővel felkeljek megint.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Emelkedett szempontunkból, hiába,
Először a báj vész el, azután
A nagyság és erő, míg nem marad
Számunkra más, mint a rideg matézis.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez szőnyeget von a mélység fölé
S biztatva mondja: száz merész beléhullt,
Te léssz a boldog, aki átugorja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

No, ládd, e nép, mely közt már senki nem hisz,
Ami csodás, hogyan kapkodja mégis.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óh, nő, mi szűk, mi gyarló látköröd.
S a büszke férfit épp ez vonzza hozzád.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval minden, ki egyre vagy másra hivatva van. Kire géniusza nem mosolyog, az semmi stúdium után sem viheti előbbre ügyét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt tartom, mely kacag, nem is valódi,

Legédesebb percünkbe is vegyűl

Egy cseppje a mondhatatlan fájdalomnak,

Talán sejtjük, hogy az ily perc - virág,

S így hervatag.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tragédiának nézed? nézd legott
Komédiának, s múlattatni fog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A báj muló, s ha még nem volna is,
Unott lesz holnap, ami elragad ma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél árnyék, kétség és remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szabadon bűn és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsul áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

...mi az élet költészet nélkül: csontváz, melynek bíbor ajkai, igéző keble lerohadtak, melynek csontüregében a kajánság kígyója lappang.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minő csodás kevercse rossz s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve.
Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,
Míg bűne a koré, mely szülte őt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha oly sokat csatáztam hasztalan,
Csatázzam újra, és boldog leszek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elszakadt szív könnyen összeforr,
S megint csak fáj, ha újra elszakasztjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemes, de terhes önlábunkon állni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne oly vágtatva, még jókor beéred,
Talán előbb, a célt, hogysem reméled,
És sírni fogsz majd, látva, hogy mi dőre,
Míg én kacaglak. - Menjünk hát, előre!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te csak virág légy, drága csecsebecs,
Haszontalan, de szép, s ez érdeme.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Dacolhatok még, Isten, véled is.
Bár százszor mondja a sors: eddig élj,
Kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A népnek foglalatosságot adunk; azon nép, amelynek magával dolga van, nem gondol arra, hogy szabad lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A művészetnek is legfőbb tökélye,
Hogy úgy elbú, hogy észre nem veszik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerelmi vallomásainkban, dalainkban oly óriásikat mondunk, hogy ha a megszokás el nem koptatta volna őket, valóban nőink kénytelenek lennének szemünkbe kacagni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hát nem tudod, hogy vígnak tartja az a világot, ki boldog, szomorúnak az, ki boldogtalan?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A teremtés történetében csak világok sírja számoltatik, egy ember földi báb, élete buborék, mely nyom nélkül enyész el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elválnék tőled, szívemet kitépném,
Ha fájna is, tán nyúgodtabb lehetnék,
S te is nélkűlem boldogabb lehetnél;
De ott van újra a már meglevő rend:
Az a tekintély - egyházunk szava;
S együtt kell tűrnünk, míg a sír felold.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kétszer hal a félénk, mert nem maga a halál oly borzasztó, mint az előkészület.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Előre csak önhitten útadon,
Hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legyen hát célod: Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad
Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi vagyok én, azt csak magam tudom,
Mi voltam, azt ne tudná senki bár.
Mivé leszek - majd látja a világ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás