Ha a pokolból jöttél, oda is veled megyek. Úgyis megértem rá. A te poklod az én mennyországom, a te orcád fényesebb, mint Istené! Mondd, hát igazán nem kellek neked?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ifjuság rettenthetetlensége a tapasztalatlanságból következik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi van hát a törvényesség felett? - A méltányosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, ezek a béke és a harmónia dogmái. Miért kell ezeket olyan félelmetes köntösbe öltöztetni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó, jaj annak, aki csak testet, alakot, látszatot szeretett! A halál megfosztja mindettől. Igyekezzetek lelket szeretni: azt majd újra megtaláljátok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert törvénye van itt az életnek, a sorsnak,
mert a holdtalan éj majd megleli a holdat,
mert minden mély apály új hullámot dagaszt,
mert szélnek kell a fa, szellő a leveleknek,
mert annyi kín után mosolyod rámvetetted,
mert múlóban a tél meghozta a tavaszt!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az anyák karjából gyengédség árad, amiben a gyermekek édesen pihenhetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A régiek a márványhoz hasonlították a női testet: ez a kép teljesen hamis. A test szépsége éppen az, hogy nem márvány. Mert reszket, remeg, pirul, vérzik. Kemény, merevség nélkül. Fehér, de nem hideg. Megborzong és elbágyad. A test az élet; a márvány a halál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem létezik kis nemzet. Egy nép nagyságát nem a lélekszáma határozza meg, mint ahogy egy ember nagysága sem a testsúlyának függvénye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fénye felé ki-ki egymaga megy az éjben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberiségnek sohasem támadt olyan fontos gondolata, amelyet kőbe ne írt volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A méh olyan, mint a háziasszony, akkor is zsörtölődik, amikor énekel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi szív... csak meghatározott mennyiségű kétségbeesés befogadására alkalmas. A szivacs is, ha egyszer teleszívta magát, egyetlen csepp vízzel sem fogad be többet, akárha egész tenger zúdul is végig fölötte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben az ember egymás után elveszti kedveseit. Rengeteg fájdalom marad az ember mögött. A sors elviselhetetlen szenvedések sokaságával képeszt el bennünket. S még csodálkoznak, hogy az öregemberek sokat beszélnek. A kétségbeesés beszél belőlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ránézett, s nem látott egyebet. Ilyen a szerelem: az embert pár pillanatra elragadják gondolatai; a szeretett nő megérkezik, s rögtön elenyészik minden, ami nem rá vonatkozik, s tán nem is sejti, hogy néha egész világot töröl ki belőlünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szél, a zápor, a hóvihar, az örvény összevissza küzdő harcosok, le lehet győzni őket. A viharral fegyver nélkül is szembe lehet szállni. Kifoghatunk az erőszakon, amely néha a támadható oldalát fordítja felénk, megtántorodik vagy elhibázza a csapást. De a nyugalommal szemben tehetetlenek vagyunk. Sehol sem sebezhető.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyű a törpének, ha magasabb akar lenni az óriásnál, csak üljön a vállára. Ám az a különös, hogy az óriás engedi, s az a nevetséges, hogy még csodálja is a törpe nagyságát. Ó, emberi együgyűség!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyere utánam, mihelyt lehet. Oly szerencsétlen leszek nélküled még Isten közelében is. Ne hagyj soká magamra (...)! Itt volt a paradicsom. Az ott fönn csak az ég.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fa törzse mindig változatlan marad, de a lomb szeszélyesen burjánzik rajta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fontos helyzetekben hihetetlenül hasonlatos az állat ösztöne a mindent átfogó értelemhez. Ilyenkor az állat úgy viselkedik, mint egy józan holdkóros.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tömegnek sok a feje ahhoz, hogy gondolkozzék, és sok a szeme, hogy lásson; a tömegnek, mely felület, tehát felületes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeress! Szolgálj! Segíts! Küzdj! Szenvedj! - int a lélek...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A házasság olyan, mint az oltás: olykor sikerül, máskor nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak egy dolog van, mi erősebb a világ összes hadseregénél: egy ötlet, aminek eljött az ideje.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben az a legnagyobb boldogság, ha biztosan tudjuk, hogy szeretnek minket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A haláltusa leszámolás. E végzetes pillanatban óriási felelősséget érzünk magunkon. Ami volt, összekeveredik azzal, ami lesz. A múlt visszatér, és belép a jövőbe. Amit tudtunk, éppoly rejtélyes lesz, mint amit nem tudtunk, s e két homály, az egyik, amelyben hibáink nyugszanak, egybesugárzik a a másikkal, melyben várakozásunk rejlik. A két homály keveredése döbbenti meg a haldoklót.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság nem más, mint testvéri viszony férfi és nő között. Két lélek közel jut egymáshoz, de nem olvad össze: akár két ujj egy kézen. Ez a barátság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó, mily üresen kong a tudomány, ha az ember szenvedélytől túlfűtött fejjel, kétségbeesetten döngeti az ajtaját!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha valaki szeret vagy szeretett, érje be vele. Többet ne is kívánjon magának. Más gyöngyszemet hiába is kívánna magának az élet sötét redői közt. Szeretni annyi, mint tökéletessé válni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gonosz gondolatok kérlelhetetlenek, és tetté akarnak válni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lelkében élő mély érzések tették ellenállóvá. De a szélroham, ha kimerült a horizont egyik oldalán, a másik oldalról támad, s a végzet, akár a természet, néha kitör. Az első roham megingat, a második kidönt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ilyenek a lélek kimeríthetetlen ábrándjai. Minden szerencsétlenség, még a legkritikusabb pillanatban is, átcsillantja sötétjén a remény csodálatos sugarait.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A meglepett ember végigtapogatja a tárgyakat, vajon valódiak-e, s aztán saját magát, hogy igazán ő-e az?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelemben legerősebb a szokás. Az egész élet abban összpontosul. Hogy a csillagok minden este feljönnek: a világegyetem szokása. A mindenség olyan, mint a szerelmes asszony; a nap a szeretője.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás