A tegnapi ember mindig tragikusan tudatlan a ma szemében. Ez keserű az élők számára... de a haladás szempontjából még rosszabb lenne, ha az ellenkező eredményre kellene jutnunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövőbe vezető utat csakis a múlt alapos ismeretében tűzhetjük ki: az emberiség mindig elkövetett hibáiból okul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál akarása Isten bosszúsága teremtményének nemsikerülte fölött. Ez az egyetlen, amiben az ember felülmúlja az Istent, mert Isten nem tudná önmagát megszüntetni, bármennyire akarná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet mindig okosabb és meggyőzőbb mindenféle kitalálásnál, amivel az emberek buzgalmukban növelni igyekeznek az igazság szépségét vagy a gonosz rútságát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél nyomtalanabb eltűnésünk, annál drágább a létnek minden morzsája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háborúban nem az ágyútüzet a legnehezebb elviselni, nem a fegyvereket, hanem a gondolatokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha ellene szegülünk a szerencsétlenségnek, ezt az igyekezetünket nem mindig koronázza menekvés a pusztulástól, de minden pusztulás azzal kezdődik, hogy elveszítjük akaratunkat az ellenálláshoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világon semmi sem végleges, mert az élet folyama pillanatonként megújhodik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetség elsősorban céltudatos és tettre kész akarat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az anyag feledékeny, a földön semmi sem emlékszik arra, hogy azelőtt mi volt, milyen volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Némelykor a fiatal fejjel elkövetett könnyelműségek edzenek az érett korunkban véghezviendő hőstettekre...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fogalmad sincs mire vagyok képes a kedvedért. Torkon ragadom a világot, és a lábad elé kényszerítem, mint a kiskutyát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudományunk (...) arra tanít, hogy minden élő szervezet végérvényesen hal meg. A természet túlságosan féltékeny és szűkmarkú szerető, semhogy elengedné kedvenceit egy másik világba, ahol ő maga nincsen s ahol az ő törvényei nem érvényesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kezdjük azon, drága gyermekem, hogy meghatározzuk a háború célját: leigázni a gyengébbet és alávetni a győztes akaratának. Az ily módon elért eredmények természetesen nem lehetnek tartósak, mint ahogy sohasem tartós az, ami fenyegetés avagy erőszak útján éretik el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Folytasd, amit elkezdtél, és ha nem éred el célodat, mérd fel újra az utat, mely hozzá vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kultúra nem könyvesláda, tele avult, bár tisztes fóliánsokkal. A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolkodás képessége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta saját magát embertársainak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsen sötétebb bűn, mint az életnek egyetlen harmatcseppjét is hiába ontani ebben a pusztaságban... igen, korunk pusztaságában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismerik valamennyien a gyermekkornak azt a sajátságát, hogy az idő végtelen, egy nap egy örökkévalóság, s akárhogy herdáljuk csodálatos utazásokra, felfedezésekre, még mindig tízszer annyi marad belőle. Beláthatatlan térségek nyílnak meg a gyermek előtt, nincs olyan szárny, hogy a határukig lehetne repülni...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Reggel mindig naivnak érezzük az alkonyat kételyeit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mintha a méregzsákokat kedvelném... de nem szeretem, ha valaki túlságosan szelíd. A jóság mindent-megbocsátáshoz vezet...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma nyílegyenesen kell a célra törni, és jaj annak, aki nem hisz a maga becsületes igazában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Keserű dolog, ha az embernek deres fejjel kell beismernie elkövetett hibáit. De még keserűbb, ha már arra sincs ereje, hogy jóvá tegye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meghalni egyedül kell. Az állatok ezt jobban tudják. Ebben a tekintetben tapintatosabbak az embereknél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te megszállott vagy, van életcélod, s azért a bőrödet is habozás nélkül vásárra viszed. És ráadásul még tehetséges is vagy... azaz megvan benned a képesség, hogy meglásd az aranyszemcséket a homokban a lábad alatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor az élet tüze pislákolva kihamvad, a hamuban marad egy utolsó szikra. Azután az is elfut, kihuny, és jön a hideg... Az az utolsó szikra foglalja magában a megtett út minden tapasztalatát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki úgy meg nem veti az embereket, mint maguk a megvetendők.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Első kézből, az életből merítse ismereteit és ne könyvekből, mert nézetem szerint még a legjobb könyv is mindig csak egy magánvéleményt fejez ki, és az életnek csupán elszigetelt részlegeit vizsgálja. Olyan tükör még nem volt, amely az egész világot visszaveri.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás