Csak két dologban hihetsz. Vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy ember értéke abban lakozik, hogy mit ad, és nem abban, hogy mit képes összeszedni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazság keresésében nem tehetünk különbséget kis és nagy problémák között. Ugyan ez igaz a párkapcsolatainkra is.

pont 0 kedvenc 3 hozzászólás

A legszebb, amit megérhetünk, az élet titkának keresése. Ez az az alapérzés, amely az igazi művészet és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni, az - hogy úgy mondjam - halott, és a szeme kialudt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem bizonyosak; amennyiben viszont bizonyosak, nem a valóságra vonatkoznak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél sikeresebb lesz a kvantumelmélet, számomra az egész annál nagyobb hülyeségnek tűnik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A logika eljuttat téged A-pontból B-pontba; a képzelet segítségével eljuthatsz bárhová!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldog ember túlontúl elégedett a jelennel ahhoz, hogy sokat gondoljon a jövőre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sorsunk az lesz, amelyet kiérdemelünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szervezett vallás az előző háború során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szűklátókörűség ellen mozgósítja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudok elképzelni egy olyan Istent, aki jutalmazza és bünteti teremtményeit, vagy olyan akarata van, amilyent mi tapasztalunk magunkban. Nem tudok, és nem is akarok elfogadni egy személyt, aki túléli fizikai halálát; vagy hagyni, hogy a félelemtől, vagy abszurd egoizmustól gyenge lelkek dédelgessenek ilyen gondolatokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha Isten teremtette a világot, biztosan nem az volt a legfőbb gondja, hogy számunkra érthetővé tegye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány legalapvetőbb gondolatai alapvetően egyszerűek, és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei a fára mászáshoz, abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni nem egyéb, mint vallásosnak lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A=X+Y+Z. X a munka, Y a játék, Z pedig, hogy befogod a szád.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Cselekedeteinket arra a mindig jelen lévő tudatosságra kell alapoznunk, hogy az emberek gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben nem szabadok, de csak annyira kötöttek indítékaik által, mint a csillagok mozgásukban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mivel belső élményeink érzékeléssel szerzett benyomásaink reprodukcióiból és kombinációiból állnak, a lélek fogalma test nélkül számomra üresnek és értelmetlennek tűnik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A természet csak az oroszlán farát mutatta meg nekünk. De semmi kétségem afelől, hogy ott van az oroszlán is, még ha nem is lehet egyszerre látni az egészet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok; ez egy új vallásféle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami igazán számít, az az intuíció.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világegyetem káosz, mégis racionális törvények uralják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legszebb dolog, ami embernek osztályrészül juthat, az élet misztériuma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberarcú Isten-elmélet idegen számomra, és még naivnak is tartható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás