A válságot bármelyik félkegyelmű kibírja - az ember a mindennapos életben őrlődik fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogtalan ember egoista, dühös, igazságtalan, kegyetlen, és még az ostobánál is kevésbé hajlamos embertársai megértésére. A szerencsétlenség nem fűzi össze, hanem elválasztja egymástól az embereket, még ott is, ahol a hasonló fájdalom összekötő kapocsként szerepelhetne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a gyerekektől megkérdik, hogy miért sírnak, rendszerint még erősebb zokogásba csapnak. Ugyanez történik a nőkkel is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudatosan csak azok félnek a haláltól, akik hisznek az örök életben: azok rettegnek bűneiktől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet nem ismétlődik meg, vigyázni kell rá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyugalom és a megelégedés nem az emberen kívül van, hanem benne magában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az áldott állapotban levő asszonyok szeretnek szeszélyeskedni, és általában sötét gondolatokkal foglalkozni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A közönséges ember a jót vagy a rosszat kívülről várja, vagyis a kényelmes kocsitól vagy a meleg szobától, a gondolkozó ember pedig önmagától.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hallgatás mint büntetés hatásosabb, mint egy pofon vagy a szidalmazó szavak özöne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincsen a földön semmi jó, amelynek forrásánál ne találnánk valami ocsmányságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hold - szenvtelen, néma tanúja a szerelem és bosszú édes pillanatainak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem elengedhetetlen feltétele a teljes szabadság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogságtól nem hal meg senki, de a boldogtalanságtól sem pusztulnak el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor a természet megújhodik, megfiatalodik, felüdül, az emberben is új reményeknek, új óhajoknak kellene felbuzogni. Csakhogy az embert nehéz feltámasztani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden szép művészember lelkiismeretét sok nő terheli, s ahhoz, hogy mindegyikre visszaemlékezzen, túlságosan jó emlékezőtehetség kellene.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az orvostudomány a hites feleségem, az irodalom a kedvesem. Ha megunom az egyiket, az éjszakáimat a másikkal töltöm.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ezen a világon minden jelentéktelen és érdektelen, kivéve az emberi szellem legmagasabbrendű megnyilvánulásait. A szellem, az értelem éles határt von állat és ember között, utal az utóbbi isteni eredetére, és bizonyos fokig még a halhatatlanságot is pótolja, amely nincsen. Ebből kiindulva tehát a szellem az élvezet egyetlen lehetséges forrása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A különböző korszakok és országok zsenijei különböző nyelveken beszélnek, de mindegyikükben egy és ugyanaz a láng lobog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfilogika sohasem tudja legyőzni az asszonyit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az olyan emberek, akik hivatalból kapcsolatba kerülnek mások szenvedéseivel, például bírók, rendőrök, orvosok, idővel a megszokás következtében annyira megedződnek, megkeményednek, hogy még ha akarnának, se tudnának másképpen bánni klienseikkel, mint ridegen és formálisan. E tekintetben semmiben sem különböznek a paraszttól, aki a hátsó udvarában birkát, borjút öl, és észre sem veszi a vért. Márpedig ha a bíró formálisan, lélek nélkül tekinti az egyént, nem sok kell hozzá, hogy egy ártatlan embert megfosszanak minden jogától és tulajdonától, és kényszermunkára ítéljék. Csupán idő kell hozzá: annyi idő, amennyi alatt bizonyos formalitásokat elvégeznek - s a bírót ezekért fizetik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szó nem veréb, ha elröpült, többé nem lehet megfogni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hasonlót hasonlóval gyógyítanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A flegmatikus nő (...) csak azért jött a világra, hogy idővel anyós lehessen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Civakodás meg háború közepette az idő gyorsabban halad, mint békés időben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs szabály kivétel nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy színdarabban az első felvonásban egy puska lóg a falon, akkor az a harmadikban el kell hogy süljön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél alacsonyabb rendű a szervezet, annál a kevésbé érzékeny, és annál gyengébben reagál az ingerre; minél magasabb rendű, annál fogékonyabb, és annál hevesebben reagál a külső valóságra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tehetségtelen, de nagyravágyó embereknek nem marad más, mint ócsárolni az igazi tehetségeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bolondnak hiába van a törvény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fiatalasszonyok nem szoktak egyhamar megbocsátani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem nem tűr semmi határozatlanságot, semmi meggondolatlanságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világon minden (...) a véletlentől függ, minden a véletlennek van alárendelve! A véletlen - zsarnok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az előítéletek számára egynéhány hónap meg se kottyan. Szívósak az előítéletek, akár a halak, hosszú századokra van szükségük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A könyv kotta, a beszélgetés pedig ének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint ahogy a börtönben a rabok, akiket közös balsors fűz össze, könnyebbnek érzik sorsukat, ha együtt vannak, ugyanígy az életben is kevésbé érezzük a kelepcét, amikor analízisre és szintézisre hajló emberek társaságába kerülünk, és együtt töltjük az időt büszke és szabad eszmék kicserélésében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás