Negativált én-tudatommal
önnön ellentétembe vagyok zárva
minden testvérem kívülrekedt
megannyi apátlan-anyátlan árva.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A művészet a kreatív intellektus kísérlete arra, hogy olyan hiányokat töltsön meg művekkel, amely hiányok a belehelyezett művektől válnak igazán feltűnőkké.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vallási tudattartam a külső világ reáliáival szemben azzal a felülmúlhatatlan tulajdonsággal rendelkezik, hogy nincs valós létezése és ezért benne automatikusan megszűnik a "jelenség" és "lényeg" feloldhatatlan ismeretelméleti ellentmondása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Teher alatt nő a pálma - és kaktusz lesz belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy kattintás a megfelelő gombra, és már el is ment a levél. Ekkor éreztem meg az e-mailezés súlyos veszélyét: hogy nem hagy időt gondolkodni, tépelődni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bizalom nem más, mint a gyanakvás jóindulatú daganata.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik nem hisznek az élet értelmében, olykor feltűnően értelmes életet élnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelv csak önmagával magyarázható, és még a legkifinomultabb metanyelv sem képes végleges megragadására, a törvényszerűségek fennakadnak a kivételek zátonyain, a szabályt megtorpedózza a szabálytalan, a stabilnak látszó grammatikai rendszer felrobban egyetlen metaforától.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történések időrendbe állítása ugyanolyan önkényes beavatkozás a dolgok valódi összefüggésébe, mint ábécé-sorrendbe tételük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretni: felelősség. Megszokni: függelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megszokott környezetében az ember bele sem gondol abba, hogy voltaképp újjászületett, nem értékeli az isteni kegyelmet, amely megengedte, újabb nappal szaporítsa a megélt időt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Viszonyom a hagyományhoz olyan, mint a fürdővízhez. Ha jól akarom érezni magamat benne, akkor állandóan a keverőcsapot kell csavargatnom, hogy se elidegenítően hidegnek, se nyomasztóan forrónak ne érezzem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nyelvnek éppen az univerzalitásában van az igazi ereje, abban, hogy viszonylag kevés nyelvi elem felhasználásával bárminek a kifejezésére, leírására, érzékeltetésére alkalmas, hogy ugyanazzal az egyetlen apparátussal rögzíthetjük a lehető legkülönbözőbb dolgokat, nem kell mindig mindenre új szót és új szerkezetet alkotnunk, mert az évezredek folyamán kimunkált nyelvünk a maga módján mindentudó, mindenható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A siker biztos titka: megszerezni vagy elveszteni. Megszerezni a legegyedülállóbb információkat vagy elveszteni legáltalánosabb gátlásainkat. A kettő együtt: bombasiker.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Annál, ha a hatalom ökle rád sújt,
csak egy rosszabb történhet veled: ha tenyerére ültet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagy tervem, hogy tervezgetés nélkül élem további életem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vajon miért kérnek egyes közlendőiket illetően titoktartást az emberek? Nem lenne egyszerűbb el sem mondani?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűnbocsánat eleve adva van számunkra, de a bűnt mindenkinek magának kell elkövetnie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A magány belvizei lecsapolhatatlanok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak most tanulom olvasni a hom-
lokomba vésett hieroglifákat.
Töprengő agyam egyre jobban fárad,
s butít a káosz, amelyben itt lakom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretni szükségszerű, a szerelem mégis a legteljesíthetetlenebb parancs, mert ha beteljesíted, feloldódsz és eltűnsz benne, mint cukor a forró teában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vigasztalás olyan, mint a timsó: a frissen vágott seb vérzését elállítja, de borotválkozni mégsem lehet vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állítás, hogy a szenvedés nemesít, ugyancsak inkább hangzik egy hamis felfogás önigazolásának, mint ésszerű állításnak - mert lehet ugyan, hogy akad, akiben a kín és a fájdalom magasztos érzéseket és gondolatokat képes kelteni, mégis többen lehetnek, akiket a szenvedés tönkretesz, megaláz, emberi mivoltukból kiforgat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nehéz fenntartani azt a kívánatos állapotot, hogy folyton önmagunk ellenzékének a szerepét is ellássuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudom, mikor és hol keletkezett az élet, de bizonyos, hogy akkor és ott született a halál is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akkor kezdjük buzgón bevételeinket és kiadásainkat feljegyezni, amikor nincs pénzünk. Akkor készítünk precíz műjegyzéket, amikor képtelenek vagyunk új műveket létrehozni. Amikor pedig legbensőbb titkainkat napi szorgalommal a naplónkba visszük, az alighanem a személyiségválság jele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vonaton az ember rövid, ám intenzív álmokat lát, olyanokat, amelyekbe beleszűrődik a kinti valóság, olykor sokkal hihetőbb formában, mint ahogyan körbevesz bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jótékonysági akció és az "itt a piros, hol a piros" abban különbözik egymástól, hogy az utóbbi esetben nemcsak a pénz beszedése, hanem a csalás is szemed láttára történik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazán szerencsés embert a sors szeszélye nem azáltal teszi kiváltságossá, hogy eleve veszélytelen röppályákra vezérli, hanem olyan módon, hogy mindig csak egyetlen hajszállal téríti el a személyes tragédiák fertőzött gócaitól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A táj intellektuális élmény, a hegy, rét, folyó tömény gondolatisággal terhes, csak tudni kell megérteni, megfejteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Érdekes módon azok képesek inkább az empátiára, akik nagyon is azonosak önmagukkal. Akinek nincs erős önképe, kevésbé képes más helyzetébe beleélni magát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jelenben torlódik össze a múlt minden hiánya, hogy buzgón áttüremkedjen a jövőbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bölcsességre vall, ha valaki mindig meg tudja különböztetni a megalkuvást a kompromisszumtól, és nagy akaraterőre, ha mindig csak az utóbbit fogadja el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az első szerelem saját elsőségében egyben utolsó is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kétszer nem fulladhatsz bele
ugyanabba a folyóba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás