Alig beszéltünk, s ha szóltunk egy-egy szót, halkan suttogtunk és a szívünk hallhatóan dobogott. Oly fenségesen komolyak voltunk, mint az égbe nyúló nagy hegyek és oly ártatlanok, mint az alvó gyermekek. A csókjaink holdfényből szőtt csókok voltak. És én úgy éreztem, hogy sohasem volt még a világon és nem lehet ezentúl sem soha a mienkéhez fogható boldogság...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kereskedelem nem barátság. Én nem kereskedem a barátaimmal és nem barátkozom a kereskedőimmel. Természetes ellenségek - persze udvariasak, de ellenlábasak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ostoba volt, gyáva és ostoba, de viszont senki sem figyelmeztette őt arra, hogy erős kézzel nyúljon az élethez, soha senki sem mondta neki, hogy mennyire nem számít a félelem, szenvedés vagy halál. De mi haszna van most ilyenekre gondolni? Mindez már túlhaladott dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak bűnök, amelyek önmagukban véve bűnök, és amelyek bűnök volnának minden törvény nélkül is, ilyenek az erőszakoskodás, a hitszegés, amely megdöbbent, és fájdalmat okoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi az ördögöt kezdene magával az ember, ha valami nem állna mindig az útjába?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden logikát megcsúfoló következménye az embert ért csalódásnak az, hogy ilyenkor azonnal egy újabb csalódáshoz menekülünk. De hát az ember már így van megszerkesztve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bátran megyek előre legtöbbnyire, tudom; de a kétségbeesés mindig közel van hozzám. Életem mindennapi óráiban oly közel van hozzám, amily közel lehet a cápa a hajón alvó utashoz. Megfontolt hitemnek a vékony deszkaszála biztosít a kétségbeesés ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az okos ember minden tudása ellenére sem éri el a boldogságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármi is az igazság szerelem tekintetében, annyi biztos, hogy van barátság első látásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert a könyvek világa hatalmas, nagy világ, boldog azilum, üdülés és menedékhely a mindennapok világa elől!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lelkem tétovázó lélek, olyanformán, mint ahogy más emberek bicegő járásúak. Az Istennek, azt hiszem, szüksége van béna emberekre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mi vetünk véget a háborúnak, a háború fog végezni velünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkivel történik néha valami, de ha az ember megszokja a rosszat, akkor vége van az önbecsülésének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember számára nincs pihenés, és nincs vég, folytatnia kell hódítást hódítás után. És amikor meghódította az űr minden mélységét, és az idő összes rejtélyét, akkor is csak a kezdetnél tart majd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi elme (...) csökönyös azokban a dolgokban, amelyeket még nem ismer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Tudod, hogy mi az egyedül helyes és illő dolog, mikor az ember azt hallja, hogy a barátjáról rosszat beszélnek?
- El kell jönni hozzá azonnal, (...) úgy, ahogy én tettem.
- Nem! Azt kell mondanod, hogy egy szót sem hiszel az egészből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak helyzetek, amikor néhány szóból is megértik egymást az emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden rendes ember örömmel veszi tudomásul, ha embertársai érdeklődésének középpontjába kerül, és ha az ember méghozzá fiatal, és van benne némi szellemesség és öntudat, s ha embertársai három fiatal, lángoló és elég csinos fiatal hölgy, akik vetélkednek azért a megtiszteltetésért, hogy mellette mehessenek, akkor ez mindenesetre megindokol némi belső elégtételt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden komoly barátság férfi és nő között rendkívül könnyen csap át szerelembe. És mert ez így van, (...) a nő manapság kénytelen megelégedni más nőknek és csak egyetlen férfinak a kényelmes barátságával s kénytelen belenyugodni abba, hogy az összes többi férfival szemben felületes barátkozás fátyolával borítsa be azokat az áthatolhatatlan szakadékokat, amelyek tőlük elválasztják; a férfi pedig éppen így kénytelen beérni egyetlen nőnek a meghittségével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet még sohasem volt ily világos előtte. Eddig mindig egy zavaros és bántó látvány volt. Hol ennek, hol annak az impulzusának engedelmeskedett, keresett kellemes és szórakoztató dolgokat, és kerülte a kényelmetlen és bajjal járó ügyeket. Ilyen mindazoknak a sorsa, akik beleszületnek egy életbe, amely alapjában véve sem veszélyesnek, sem becsületesnek nem nevezhető. És ebben az életben keringett és csetlett-botlott, mint az az ember, aki egy őserdőben született, és sohasem látta a tengert vagy az eget, és most egyszerre valami végtelen tisztásra kerül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tanulni ezüst, megjegyezni arany.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az asszony mindig olyan lutri (...). Zsákbamacska valamennyi. Az ember nem tudja előre, hogy mit kap, amíg haza nem viszi és ki nem csomagolja. Minden ember, aki megnősül, zsákbamacskát vesz. Mindenki! Mert a házasság keresztül-kasul megváltoztatja valamennyi nőt. Sose lehet előre megmondani, hogy milyenekké válnak. Én már láttam, hogy a leghelyesebb lányból is milyen boszorkány lett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy szerettük egymást, mint ahogy két folyó együtt halad a tenger felé; egymás mellett növekedtünk egészen az első csók pillanatáig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden gerincezett állat közül az ember az egyetlen, amely az arcát tartja az ég felé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Pedig azt hiszem, semmi haszna nincs, hogy az ember nézegesse a naplementét (...).
- Én sem, de mégis nézem. Naplementék és más effélék azok, amikért élek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van itt valami furcsa (...), hogy amit csinálunk, arról azt hisszük, hogy jó. És ami boldoggá tesz bennünket, az nem a mi érdemünk, és ami másokat boldoggá tesz, ez se a mi érdemünk. Van bizonyos jellem, amelyet az emberek szeretnek, és kívánkoznak utána, és van, amelyiket nem szeretnek. Az ember csak igyekszik feléje, és elfogadja a következményeket...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy gyönge, makacs ember, aki lehetetlen helyeken akar átcipelni lehetetlen terheket - ebben a szimbólumban Mr. Polly ráismerhetett önmagára és az emberiség minden bajára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha kívánhatnék a számodra jövőt, kicsi fiam, azt kívánnám, hogy olyan valakit szeress, aki nálad sem nem idősebb, sem nem erősebb, de nem is fiatalabb és nem is gyöngébb. Azt kívánnám, hogy a párod ne legyen játékszer, de ne legyen bálvány sem, mert az egyik megvetésre méltóvá teszi a nőt, a másik meg a férfit. Azt kívánnám, hogy a kapocs, amely egymáshoz fűz benneteket, csaknem valami testvériesség legyen. Se istennőt ne szeress, se rabszolganőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azonban az ember keresztültört mindennapi körülményei papírfalán, azokon a képzeletbeli falakon, melyek legtöbbünket bebörtönöznek a bölcsőtől a sírig, akkor mindenesetre tesz egy felfedezést: ha a világ úgy, amint van, nem tetszik neked, megváltoztathatod. Határozd el, hogy mindenáron meg fogod változtatni és akkor meg is tudod változtatni. Megváltoztathatod rossz és haszontalan irányban, de éppúgy teheted jobbá, kényelmesebbé vagy legrosszabb esetben legalább sokkal érdekesebbé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Neked meg kellett nősülnöd. (...) Ez annak a rendje, módja. Van, aki megnősül, van, aki nem. Én már akkor megtettem, amikor még sokkal fiatalabb voltam nálad. Nem is kárhoztatlak érte. Nem tehetsz róla, hogy éppen olyan házasuló fajtájú vagy, mint én. Ez egész természetes dolog, olyan, mint a vadorzás vagy az ivás, vagy mint a kavargás a gyomorban. Az ember nem segíthet rajta, ez az egész. De hogy mire jó, és egyáltalán jó-e valamire, azt nem nagyon látom. Minél forróbb eleinte, annál hamarabb kihűl, de előbb-utóbb minden esetben mindenki ráun.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A számok a legijesztőbb dolgok a világon. Jelentéktelen kis fekete ábrák, ha az ember helyes világításban nézi őket, de gondoljuk csak meg, hogy egyik-másik mennyire meg tudja rendíteni az ember szívét. Az ember visszatér valami gondtalan külföldi útról, forgatja az újságjának lapjait, és valamelyik távoli, alig ismert vasúti részvény neve mellett, amelyben egész vagyona fekszik, azt látja például, hogy a megszokott helyett, (...) a sokkal kevésbé tekintélyes (...) számok állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kirakatrendezés művészete még gyerekcipőben jár, öregem - kimondottan gyerekcipőben. Az egész csupa egyensúly és merevség, mint valami vacak egyiptomi festmény. Semmi életöröm, kimondottan semmi életöröm! Konvencionális az egész. Egy kirakatnak meg kell fognia az embereket, nyakon kell ragadnia őket, mikor elmennek előtte. Hiszen ez az egyetlen célja. Nyakon ragadni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az amerikaiak mindig valahogy nyugodtan sietnek, és nagyon határozott és módszeres emberek, sokkal inkább, mint bármely angol, akit ismer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egész világ egy nagy zavar, és te azt hiszed, hogy nem az. Senki nem tudja, hol vagyunk, mivel az igazság az, hogy nem vagyunk sehol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemcsak a barátságban, hanem talán még inkább a szerelemben is, amely a lélek legbensőbb élménye, csaknem kizárólagosan a véletlen uralkodik. Hogy miféle személyekkel fogsz összetalálkozni életed során és hogy kik fognak legmélységesebben érdekelni, ez csaknem olyannyira véletlennek a dolga, mint a virágpor szemcséjének sodródása a fenyőerdőben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás