Egy ember igazi jellemének mértéke az, hogy mit tenne akkor, ha soha senki nem szerezne tudomást arról, amit tesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Inkább legyek szegény egy könyvekkel teli kunyhóban, mint egy olyan király, akiből hiányzik az olvasás szenvedélye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mi társadalmunkban egy nő azzal veszíti el helyét, amit egy férfinél nemegyszer bámulatos érdemnek, de a legrosszabb estben is megbocsátható tévedésnek könyvelnek el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Halál mi volna szebb,
Mint hullajtani vért
Isteneink templomáért
És őseink hamvaiért?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vajon milyen elv alapján lehetséges az, hogy míg visszatekintve csak fejlődést látunk, előrenézve csakis korcsosulásra számítunk?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Számos politikus magától értetődő javaslatként hangoztatja: a nép csak akkor legyen szabad, ha már élni tud szabadságával. E magvas megállapítás méltó az anekdotabeli bolondhoz, aki tudvalevőleg elhatározta: csak akkor megy vízbe, ha már megtanult úszni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem magával hozza tanulságait. Korunk bizonnyal eredményes volt a kiválók elriasztásában s a jelentéktelenek megvigasztalásában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás