Valamely dologra való puszta rátekintés nem visz minket előre. Minden szemlélés szemléletbe megy át.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tégy hát, ahogy én, s nézz bölcsen, vidáman
a perc szemébe! Rajta, egy se vesszen!
Használd javadra, bizakodva, bátran,
munkádban éppúgy, mint a szerelemben!
Légy mindig egész, s légy gyermek szivedben,
így minden leszel, leszel győzhetetlen!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerencse súlymérője
Ritkán áll be egyenlőre,
Nem elég, hogy szemet táts.
Kell, hogy sülyedj vagy emelkedj,
Nyerj vagy veszíts, győzz vagy szenvedj,
Üllő légy vagy kalapács.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dohányzás a középszerű emberek időtöltése, az unatkozó tunyáké, akik életük egyharmadát átalusszák.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mind közül a legnehezebb dolog, noha a legkönnyebbnek tűnik: látni, ami a szemünk előtt van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A viszontlátás üdv, a búcsú seb,
az új viszontlátás még édesebb,
és éveket pótol egy pillanat;
a végső válás mégis megmarad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hol a bizalom hiányzik, ott a szerelem koszorújának hiányzik a legszebb virága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azóta végezheti dolgát nap, hold és mind a csillag, én nem tudom, nappal van-e vagy éjszaka, és az egész világ elsüllyedt számomra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A balga bölcsnek tartja magát, s a bölcs nem irigyli tőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élet koronája, nyugtot nem ismerő

boldogság vagy te, szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki sohasem ette kenyerét könnyezve, aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén, az nem ismeri a túlvilági erőket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha romba dőlnek legszebb álmaid,
reményeid el ne hagyjanak,
Mert sokszor a romok fölött
a legszebb virágok nyílnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szenvedély! Részegség! Őrület! Oly nyugodtan, oly részvétlenül álltok e dolgok előtt, ti, erkölcsösek! Szidjátok a részeget, megvetitek az esztelent, elhaladtok mellette, és hálát adtok az Istennek, mint a farizeus, hogy nem teremtett benneteket olyannak, amilyen ezek közül egy. Nemegyszer voltam részeg, szenvedélyeim sohasem estek messze az őrültségtől, és egyiket se bánom, mert a magam mértékén megtanultam, hogy mindig és szükségképpen részegnek és őrültnek kell mondani minden rendkívüli embert, aki valami nagyot, valami lehetetlennek látszót csinált. De a mindennapi életben is tűrhetetlen hallani, hogy minden, csak félig is szabad, nemes, váratlan tett esetén rögtön kész az ítélet: ez az ember részeg, ez az ember bolond. Szégyelljétek magatokat, ti józanok! Szégyelljétek magatokat, ti bölcsek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mestereinknek illendőképpen azokat nevezzük, kiktől mindenkor van mit tanulnunk. E címzést nem mindenki érdemli meg, kiktől tanulunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember csak az öröm és a bánat által tud meg bármit magáról és a végzetéről: megtanulja, mit kell tenni és mit kell elkerülni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz... fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha ezt a létet összetörted,
Majd támad más a rom felett.
E föld ölén fakad, mi boldogíthat,
S e nap ragyogja itt be kínjainkat;
Ha már ledobtam ezt a terhet,
Legyen, mi lesz, s ahogy lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyanformán vagytok, mint a tenger, melynek különféle neveket adnak, és végül is csupa sós víz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj.
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A természet nem ért tréfát: mindig igaz, mindig komoly, mindig szigorú, mindig igaza van; a hibák és tévedések mindig az emberéi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ami kezdetben, mikor felületesen vettük, boldog élvezetet nyújtott, utóbb nyomasztóvá válik, ha ráeszmélünk, hogy alapos ismeretek nélkül való élvezet nincs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitetik, hogy szabad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eliszonyodni nem nehéz
annak, ki jól magába néz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az intelligens ember majdnem mindent nevetségesnek talál, az érzékeny ember szinte semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Szép magasztosabb, mint a Jó; a szép magában foglalja a jót.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcsesség keblén, meglátod,
naponta nő majd boldogságod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Természettől fogva szinte rejtve megvan bennünk minden, amire az életben szükségünk lesz, és mindez magától kifejlődhet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudom én, hogy nem vagyunk egyenlők, nem is lehetünk, de szerintem az, aki tekintélye védelmében szükségesnek véli, hogy távol húzódjék az úgynevezett alja néptől, ugyanolyan elítélendő fajta, mint az, aki elbúvik az ellensége elől, mert attól fél, hogy alulmarad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi csillog, az csupán a percnek érték,
A nagy mű szebb utókort is megér még.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S idő, állj meg egy pillanatra,

S ti rohanó percek, várjatok,

Amíg ők ketten esküt tesznek,

Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,

Csak addig várjatok!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Milyen tisztán láttam mindig az állapotomat, és mégis mindig mennyire gyerekként cselekedtem; ma is milyen világosan látok, és még sincs semmi reménye a javulásnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valamely nemzet csak akkor tesz szert ítélőképességre, midőn önmagát megítélni tudja. E nagy kiváltsághoz azonban igen későn jut el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden valamirevaló ember érzi, különösen amint műveltségben gyarapszik, hogy a világon kettős szerepet játszik; egy igazit és egy eszményit, és ebben az érzésben keresendő minden nemes alapja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bolond súg - a bölcs szaval.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás