A  gondolkodás legmagasabb szintje a teljes különbségtétel. A gondolkodás legalacsonyabb szintje a teljes képtelenség a különbségtételre, azaz az azonosítás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kedves szülő, ő potenciálisan józanabb, mint ön, és a világ sokkal ragyogóbb a számára. Élesebb az értékítélete és a realitásérzéke. Ne tompítsa el ezeket, és gyereke nagyszerű, derék és sikeres emberi lény lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A játszma szabadságokból, korlátokból és célokból áll.
Játszmák csak akkor fordulnak elő, amikor "egy szándék szembenállása egy szándékkal", "egy cél szembenállása egy céllal" van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fájdalom nagyon mulandó dolog. Az öröm viszont időtálló, mint a bronz. (Félre ne értsék: nem költészet ez sem, hanem tudomány.) A fizikai fájdalom különösebb erőfeszítés nélkül eltűnik; a kellemes vagy csak semleges tapasztalatok viszont oly erősen rögzülnek az elmében, hogy semmiféle általunk ismert eljárás nem képes ezeket elmozdítani. Nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy megvizsgáljuk, az örömteli emlékek milyen tartóssággal rögzülnek. Azt találtuk, hogy állandósulnak; a fájdalom ellenben mulandó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kommunikáció a házasság sikerének gyökere, melyből erős frigy fejlődhet ki, a kommunikáció hiánya pedig az a szikla, amelyen a hajó zátonyra fog futni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az út a boldogsághoz az igazsághoz vezető út mentén halad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A haladás onnan ered, hogy szabad szellemű emberek kérdéseket tesznek fel a természetnek, s nem abból, hogy a hajdani műveket idézgetik és újragondolják a régmúlt időkben már elgondoltakat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem az ellenségei áldozata, hanem a barátaié.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető út viszályokkal lesz tele, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csoport bármely tagjának joga van ahhoz, hogy megkövetelje az ideálok, az alapeszme és az etika legmagasabb szintjét, és joga van ahhoz, hogy megkövetelje, hogy ezeket fenntartsák. Egy igazi csoport tartozik a tagjainak azzal, hogy gondoskodik a megélhetésükről, és gondoskodik egy esélyről a jövőbeli generációk számára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sikeres munka alkotóelemei: képzés és tapasztalat az adott témában, jó általános intelligencia és képesség, képesség a magas szintű affinitásra, képesség a realitás elviselésére, valamint képesség arra, hogy kommunikáljunk és gondolatokat fogadjunk be.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azt tartod, hogy elveszett vagy, akkor el is vesztél. Ha azt hiszed, hogy nem mered megtenni, akkor nem is mered majd megtenni. Ha nyerni szeretnél, de úgy véled, nem tudsz nyerni, majdnem lehetetlen, hogy sikerüljön. Ha azt tartod, hogy veszíteni fogsz, veszítettél. Mert odakinn a világban látni fogod, hogy a siker az ember akaratával kezdődik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazság az, hogy mindaz a boldogság, amit ön valaha is el fog érni, önben rejlik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető úton nem lehet lopott javakkal haladni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szex nagy lépés a boldogsághoz és az örömhöz vezető úton. Semmi rossz nincs benne, ha együtt jár vele a hűség és a tisztesség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öröm szükséglete oly erős, hogy sok fájdalmat is képes elviselni érte az ember. Az öröm pozitív minőség. Ilyen a munka élvezete, egy jó könyv vagy egy jó barát; öröm, ha lekoptatjuk a bőrt a térdünkről, megmászván a Matterhornt, öröm a sanghai-i Bund zsivaja, vagy szerelmesünk kapualjból felhangzó füttye; az öröm nem más, mint kaland és remény és lelkesedés és az, hogy "egy szép napon megtanulok festeni"; öröm, ha egy jót eszünk, ha megcsókolunk egy csinos lányt, vagy ha egy jót blöffölünk a börzén. Öröm az, amit az ember élvezettel tesz; amin szívesen elmélkedik; amire jó visszaemlékezni; és néha még az is, ha olyan dolgokról beszél, amit - jól tudja - sohasem fog végrehajtani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető út le van zárva azok számára, akik nem tartják vissza magukat ártalmas cselekedetek elkövetésétől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az ember, aki nem küzd néha, halott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ebben az univerzumban az egyetlen tényleges gyógyító tényező a szellem. A szcientológiában ezt alaposan kimutattuk, és nagyobb a bizonyossága, mint a fizikai tudományoknak vagy a matematikának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető úton ott van a gyerekek szeretete és segítsége a csecsemőkortól a felnőttkor küszöbéig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerencse az a remény, hogy valamilyen befolyásolhatatlan véletlen majd átsegíti a embert a nehézségeken. A szerencsére számítani nem más, mint lemondani a kontrollról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető út megköveteli, hogy jó példát mutassunk másoknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető út autópálya, ha magában foglalja a szorgalmat, amely igazi termeléshez vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szembesülnöm kell azzal a ténnyel, hogy elértük azt az egyesülési pontot, ahol a tudomány és a vallás találkozik, és most fel kell hagynunk annak tettetésével, hogy csak anyagi célokkal foglalkozunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Önmagában semmi sem képes a túlélésre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zűrzavar a butaság alapvető oka. A buta embernek minden zavaros, kivéve a nagyon egyszerű dolgokat. Így attól függetlenül, hogy mennyire okos valaki, ha az illető ismerné a zűrzavar anatómiáját, még okosabb lenne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne kövesse el azt a hibát, hogy azon az alapon kritizál valamit, hogy az összhangban van-e másvalaki véleményével, vagy sem. Az a fontos, hogy összhangban van-e az ön véleményével, vagy sem. Egyezik-e azzal, amit ön gondol?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy ember oly mértékben válik gonosszá, amilyen mértékű volt az ellene irányuló romboló hatás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahhoz, hogy valaki boldog legyen, csupán képesnek kell lennie szembenézni a létező dolgokkal, más szóval átélni azokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogság a nem ismeretlen akadályok legyőzéséből és a nem ismeretlen célok felé való törekvésből, valamint az öröm feletti elmélkedésből vagy az öröm megéléséből származik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A borús, visszafogott komolyságban nem sok öröm rejlik. Amikor a régiek közül néhányan úgy állították be, hogy az erény gyakorlása zord és lehangoló életvitelt kíván, ezzel hajlamosak voltak azt sugallni, hogy minden öröm abból származik, ha valaki gonosz; mi sem áll távolabb a tényektől. Az öröm és az élvezet nem az erkölcstelenségből fakad. Épp ellenkezőleg. Az öröm és az élvezet csak a becsületes szívekben kel életre. Az erkölcstelen emberek hihetetlenül tragikus, szenvedéssel és fájdalommal teli életet élnek. Az emberi erényeknek kevés közük van a búskomorsághoz. Ezek jelentik az élet napos oldalát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogsághoz vezető út sokkal könnyebben követhető, ha támogatjuk a jó szándékú embereket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szóval a dolgok nem azért mennek jól, mert valaki szent vagy jó. A dolgok azért mennek jól, mert valaki jóra fordítja a menetüket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ennek az univerzumnak az akcióciklusa az elindítás-megváltoztatás-és-megállítás. És egyben ez a kontroll anatómiája is. A kontroll szinte egész témája összegződik az arra irányuló képességben, hogy az ember elindítsa, megváltoztassa és megállítsa a tevékenységeit, a testét és a környezetét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden terv, bármilyen átgondolatlan is, bátran végrehajtva többet ér, mint a tétlenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás