Némely ember hosszú évtizedekig él, mégis amikor lehunyja a szemét, nem lehet azt mondani, hogy valóban élt, mert csak egyszerű átutazó volt az életben, vagy pedig a világ értelme iránt érzéketlen néző.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hamissággal egyszer-kétszer átlábal az ember a patakon, de a nagy vizet nem ússza meg szárazon. Igazsággal viszont a tengeren is átkelhet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az őszinteség és a túlbuzgóság teszik veszedelmessé a félművelt embereket. (...) Az ilyen emberek akaratukon kívül sok szerencsétlenséget okozhatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az önhittség nem illik össze a szerelemmel. Az önhittség önzővé teszi az embert, megkeményíti szívét, megzavarja látását. Az igazi szerelemhez az illik, hogy szerény, alázatos és bátortalan legyen. A legcsekélyebb érintés is fájdalmas számára, minden tekintettől megremeg, bármelyik pillantás a féltékenység vívódásai közé dobja. És csakis a féltékenység óvja meg az embert az oktalan vakságtól, a csalóka önhittségtől. A féltékenység mindig újabb és újabb kérdésekkel ostromol, mindig újabb és újabb válaszokat vár... Féltékenység a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lehajtott főt nem csapja le a pallos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A költészet, mondják némelyek, meghamisította a szerelmet. A költészet dalokká, szobrokká, verssorokká másította azt az egyszerű és természetes érzelmet, ami hajdan a szerelem volt, bolonddá tette az embereket, akik különben is jócskán indulatba jöttek a bolondsághoz vezető úton, és ínyenckedőkké azokat, akik mindaddig éheztek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a haragos ember vitába bocsátkozik, akkor haragja már csillapulóban van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek semmije sincs, az mindig könnyebben ad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az okos beszéd... a legjobb bevezető a hangulat megnyeréséhez és az igazi helyzet megfigyeléshez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőknél soha sincsen "utolsó szó": amit ma mondanak, annak holnap esetleg épp az ellenkezőjét cselekszik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek mindene megvan, az nem hall meg semmit..., de akinek semmije sincs, az még a légyzümmögésből is reményt kovácsol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a karhatalom tényezőinek száma, hanem elsősorban ébersége a fontos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem ért a szóból, az értsen a verésből!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A törvény legyőzi a forradalmat. De a törvénytelenségből forradalom lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A boldogságot mindenki saját vágyálmaira építi, és mindenki saját magára szabja, akár egy ruhát. Úgy látszik, hogy én ügyetlen szabó vagyok, s ezért sose találom el az áhított ruhát... De a szertefoszlott remények helyébe örökké újak sarjadnak: még rózsásabb, még tündéribb remények, amelyek új utakat nyitnak az ember előtt, új vágyakat ültetnek a szívébe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tömegnek erős kéz és gyeplő kell, mert különben teljes a zűrzavar!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkit Isten őrizzen attól, hogy rászoruljon a parasztra, mert a paraszt akkor üt, amikor a legjobban fáj.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha óvatosan szórakozunk, az már nem is szórakozás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyű az étvágyat fölkelteni, de kielégíteni annál nehezebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer elmúlt a veszély, akkor mindenki szívesen feledkezik meg az ígéreteiről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A primitív emberek esetében a megfélemlítés a rendteremtés egyetlen eszköze.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A komolyan megépített ház nem homlokzatával kérkedik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki azt hiszi, hogy nőnek könnyebb túljárni az eszén.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden áruló gazember, bármilyen indok késztetné is árulásra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak akkor ember az ember, ha földje is van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A körülmények halomra dönthetik a legszilárdabb elhatározásokat is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak a gyávaság keres önigazoló érveket és magyarázatokat!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak a kötelesség teljesítése adja meg az embernek az élet nyugalmát és a lelkierőt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs olyan nagy költő, zeneszerző, festőművész vagy szobrász, mint a szerelmes. Ahhoz, hogy a művész megértse a szenvedés nagyszerű költészetét, előbb magának is szerelmesnek kell lennie. Nem a költők alkották a szerelmet, hanem a szerelem alkotta a költőket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bajt gyökerestül kell kiirtani. Egy elrettentő példa, kellő időben, többet ér, mint a legszigorúbb rendszabályok akkor, amikor a vész már túlontúl elharapózott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Általános intézkedés esetén nem a kevés kivétel, hanem a többség számít.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tömeg nem élhet vezetők nélkül, mert különben állati sorba süllyed. A pásztor, aki elhagyja nyáját, rosszabb, mint az, aki rosszul vezeti, mert a magára maradt nyáj szerteszéled; amelynek pedig pásztora van, akár jó, akár rossz, mégiscsak együtt marad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem nem ismeri azt, amit a világ "viszontszerelem" névvel illet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hát nehéz is annak adni, aki sokat kapott a jó Istentől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak a halottak nem térnek vissza soha többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás