A nőnek, ha százéves is, inkább hidd el, hogy első, mint hogy utolsó szerelme vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akar özvegyem lenni? - kéri meg egy öregúr egy fiatal lány kezét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A plátói szerelem olyan őskori állat, melynek csak a leírása maradt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel ez az egy sor: - Sose kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz szántani! Azóta sohase tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

30-ig hevít a nő; azután a bor; azután a kemence sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csókok közt csak az elsőnek és az utolsónak van értéke. A többi hézagpótló.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akiknek kihullott az írói tejfoguk, azoknak már csak az áll jól, ha szerénynek tettetik magukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb nő nem az erős támadásnak esik áldozatul, hanem a gyönge ellenállásnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek ád a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva gondol vissza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem minden asszony harap a tiltott fa gyümölcsébe, de mind kíváncsi az ízére.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fej gyönge percei a szív legszebb órái.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A császár megrázta a fejét. A fiút nem azért vette magához, hogy áruló gyöngédséggel vesztére legyen, hanem hogy előkészítse az uralkodásra. Lehet, hogy ezen az estén, amikor tizenhat év után először érezhette a fiú mellett, hogy apa, gyöngébb volt, mint szabad lett volna. De ha részeg táncot járt volna, és a szent palota tetejéről a csillagokra kurjongatott volna örömében, az se lett volna sok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőknek soha nincs fölösleges imádójuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legtöbbször olyankor van az embernek kötelessége, amikor egy másikat akar elmulasztani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember ott szedi a tudományt, ahol találja, - ennél fogva nem mindig a tudósok könyvéből szedi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek (...) mind rosszak, a kék szeműek mind jók, úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna, ha lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, de maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretet az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Anyuka beteg... Kis szivem, ma este
Teneked még imádkoznod se kell,
Hanem ha virágszemed lecsukódik,
Repülj inkább a jó Istenhez el.
S aranyhajad ha végigsimogatva
Szelid mosollyal az ölébe von
S megkérdezi: no Panka, mi az újság -
Csak annyit mondj, hogy: apu sír nagyon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nemcsak a szerelem teszi álnokká az embert, hanem a regényírás is. Bizonyos, hogy egyik se tartozik az erkölcsjavító foglalkozások közé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelemben a nők legtöbbre becsülik a rablót, nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van minden szívnek titkos rejteke,
Amelybe senki nem láthat bele;
Hisz magad elül is takargatod,
Hogy akaratlanul mit tartasz ott.
(...)
Haladsz tovább s többé eszedbe sincs,
Hogy ama rejtett zugba betekints;
Hogy kulcsa hol van, el is feleded,
A zárt pedig a rozsda eszi meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a férfi elválik a feleségétől, rendesen hibásak - mindhárman.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyebb egy unalmas könyvet írni, mint elolvasni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legszomorúbbak azoknak a dolgoknak a romjai, amik elmúltak anélkül, hogy lettek volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyebb egy csatát megnyerni, mint leírni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legsikeresebb mondatokat akkor írom, mikor legkevésbé vagyok bölcs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szív a legfurcsább csavargó -
dölyfös kacajjal elszalad,
hogy megalázva, elgyötörve
visszalopóddzék a küszöbre,
hol csupa dacból megszakad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arra gondolunk legtöbbször, akit legjobban szeretnénk elfelejteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás