A lélek akkor öregszik, ha már csak a földön járnak a vágyai, szárnytalanul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az nem baj, ha dühöng az ember - az se, ha villámokat szór haragjában -, de az rettenetes, ha kihűl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vannak, akik olyan naprakészen és rugalmasan felejtenek, hogy nem lehet előre látni a múltjukat sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek teherbírása nem mérhető és nem előre látható. Vannak emberek, akik­ről azt hisszük, hogy testben-lélekben gyöngék, mégis elviselnek végtelen időkön át végtelen sok megpróbáltatást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A testi sértésekről készíthető látlelet. Így az is megállapítható, hogy hány napon belül gyógyulnak. De ki mondja meg egy szóról, egy hangsúlyról, egy vállvonogatásról vagy egy röhögésről, hogy meddig lehet utána életben maradni, s miféle belső vérzésekbe hal bele ilyenkor az ember?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dadogás az élő beszéd gondolatjelekben gazdag központozása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eszes lény az ember, tehát mérlegel: tegye, ne tegye. S közben kuncog benne a lélek: "Csak töprengj, okoskodj - dönteni úgyis én fogok, sőt már döntöttem is, ha te még nem is értesültél róla."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Más ember szeme láttára sírni majdnem olyan, mint meztelenre vetkőzni. Nem is tesszük akárki előtt, s ha igen, nem büntetlenül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Több embert ismerek, akinek szárnya van - igenis szárnya. Csak nem szoktak erről beszélni, nem is lenne helyénvaló. Még viselni is csak rejtve szokták, zakó, kabát vagy blúz alatt. Elvégre nem lehet fedetlen szárnyakkal villamosra szállni, még akkor se, ha nincsen tábla, amely kimondaná: "Szárnyakkal felszállni tilos!"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem csak az asszonyok szoktak elvetélni és nemcsak magzatot. Valószínű, hogy majd` minden ember elvetél néhányszor. Kiszakad belőle egy szerelem, egy gondolat, egy terv, egy elhivatottság - sűrű és nehéz vérzés kíséretében. De nem minden vetélés merő veszteség. Aki egyszer viselős volt, az már örökre tud valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A pszichoanalitikus az a szakember, aki képes a tudattalant kigombolni. Annak pedig belső gombolása van. De mit kezd a cipzárral?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fasizmus az emberi világ olyan tengelytörését jelentette, amely után egy letűnt kultúra idegenszerű maradványainak tűnnek a hangszerek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mégiscsak van valami, amitől változik az ember. Attól, ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja el, amilyen. Éppen olyanként. Elálló fülekkel, néha egy kis füllentéssel, egy kis hencegéssel. Nem fognak visszasimulni a fülei, nem fog sokkal kevesebbet füllenteni és hencegni - csak egy kicsivel kevesebbet; egyszóval változni fog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kell tudni győzni megmámorosodás nélkül, és visszavonulni pánik és kétségbeesés nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha ablakunkon kihajolva várjuk emberünket, akkor kicsikét mégiscsak kicselezzük az időt, mert egy pillanattal előbb vehetjük észre. Hát még, ha az utcasarkán lessük, hogy jön-e már. De meddig mehetünk elébe egy életen át?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az író tud írni. A nagy író tud nem írni, amikor nem tud írni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember majd minden bűnre képes, csak hogy ne kelljen magát bűnösnek tudnia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Légy igazságos: van, akinek tud égni az arca attól, hogy ütött.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy szenvedély, ha valóban szenvedély, akkor az legyen halálos. Különben hobbi, passzió, játék, pótcselekvés, meg ilyesmi. Az igazi az, amibe belehalhat az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valószínűleg baj van a vágyak rendjével és erőviszonyaival. Hiszen mi mással magyarázzam, hogy a pokol tüzével se lehet minket, embereket, egyetlen boldog pásztorórától elriasztani? Hacsak nem ez tesz emberré.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a homokórában a szemek elkopnak, akkor talán az örökkévalóság marad az üvegben?

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Soha senki sem fog új életet kezdeni, mert azt a spongyát, amellyel éltünk tábláját letörölhetnénk, soha nem fogják fölfedezni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember olyan lény, akinek meg se kottyan hét év várakozás, ha tudja, hogy Ráchel vár rá a hetediknek a végén. Még újabb hét évre is telik. Ha viszont nincs róla fogalma, hogy hová is rohan, és minek, akkor azt sincs türelme kivárni, míg a közlekedési lámpa zöldre vált.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő, és elpereg a múlt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a mondat közepén csönd keletkezik, egy kicsinyke, félre nem érthető csönd, az olyan, mintha megnyílna halkan egy ajtó, s az ember betekintést nyer oda, ahol fontos dolgok éppen most születnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szomorúság a lélek elidőzése az időben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A semmi ágán is megél a szív, ha elhallatszik hozzá a szomszédos ágon ülő dobbanása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A másikért való felelősség nem születhet meg annak tudata nélkül, hogy amit velem - netán ellenem - tesz, az nem csak velem fog megtörténni, hanem vele is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az se más, mint civilizált kegyetlenség, ha valaki annyira - úgymond - elfoglalt, hogy soha nincs ideje senkire.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki szeret egy embert, az megeszi a főztjét akkor is, ha odakozmált. S ez teljesen racionális, hiszen úgy gondolja, hogy a másik ember lelke fontosabb az ő gyomránál. Különben is, a lélek a legfontosabb testrész.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van rosszabb a rossznál - tudniillik a rossz igazolása. Természetesen nemesnél nemesebb eszmék segítségével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki azt kérdezi tőled: haragszol-e még rá, az biztos, hogy közel áll hozzád, hiszen ezt nem lehet kiáltva mondani, csak halkan. Ehhez talán már három lépés távolság is túl sok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha sikerül tetten érni egy embert, amikor csodálkozik, ki fog derülni, hogy ilyenkor az arca egészen az övé - talán éppen azért, mert valami másban elmerül -, és többnyire szép is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás