Nem mind arany, ami fénylik. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mennyi szín és furcsaság és élet (...) és mennyi emlék és mennyi remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember reggel megsebzi a kisujját, napközben csodálkozva tapasztalja, hogy az érzékeny ujjat mindenhová beléveri: ez valószínűen tévedés, máskor is így van, csak nem veszi észre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Férfi és nő, hogyan is érthetnék meg egymást, amikor mind a kettő mást akar; a férfi nőt, a nő férfit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Munka. Pontos definíciója: Amit nem csinálok szívesen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem komoly dolog a házasság. Játék. Izgató és változatos. Nem kell az élethez, de minden pillanatban veszélyezteti az életet. Ennek a játéknak jól kell ismerni a szabályait. Meg kell tanulni, tíz, tizenöt év meg se kottyan azon az egyetemen, amin tanítják. De ne felejtsd el - ennyi kell ahhoz is, hogy tűrhetően hegedülj vagy teniszezz, vagy bokszolj.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Hiába nevet, ha nem tudná, jellem alatt a következetességet, az egyéniségünkhöz való ragaszkodást kell érteni, gondolatban és tettben egyaránt.
- Gondolatban és tettben? Más szóval, mindig ugyanazt gondolni, mindig ugyanazt tenni, a gondolat és a tett szabadságának végtelen lehetősége közül?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Házasság: kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hisztéria veszedelmes betegség, kötelezően kellene gyógyítani. Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Engem kétszer csapott kupán,
S ő egy pofont kapott csupán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megcsókoltalak, megmutatni,
Hogyan kell nékem csókot adni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudok én igazi ajándékot osztogatni

Mint a tehetősek aranytollat és cigarettatárcát

Én mindenféle szép szavakat gyüjtögettem

Adogattam olcsón, még nekem is maradt,

Gondoltam ezekből csinálok most valamit

Komponálok egy szép karácsonyi korált

Amit aztán majd együtt fogunk énekelni...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A türelem rózsát terem. Egyebet nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S így lettünk megint hívőkké egy kis vargabetű után.
Kezdetben volt: hiszek, tehát vagyok.
Aztán, kis időre: gondolkodom, tehát vagyok.
S most, véglegesen: hitelem van, tehát vagyok.
Vagy egyszerűbben: pénzem van, tehát vagyok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek rosszul mérik az időt - egyetlen mérték van, az átélés sebessége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerelem. Egyfülű kosár - olyan nehéz, hogy csak ketten bírnák könnyen - de csak egy füle van, hol az egyik cipeli, hol a másik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Dörgő menny, köszönöm, hogy elordítottad magad helyettem,
Talán meghallja mégis az Isten vagy más valaki:
Én csak ember vagyok, én hiába ordítanék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jó Isten egyszerűnek
Alkotta az eszemet.
Nincsen abban nagy modernség
Csak szelídség, szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra. Ha még ma megteheted, hogy valamit holnapra halassz, el ne mulaszd elhalasztani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lehet-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak,
Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek egy pici ember, aki az emberi testben szaladgál - akkora, mint a hüvelykujjam. Néha a gyomorban van, néha felszalad a fejbe -, előrejön, beül a szemekbe, vagy hátul, a nyúltagyvelő puha párnájára lefekszik. Néha a torokban szorul meg, s onnan beszél - néha a kezekbe szalad. Nem tud jól beszélni emberi nyelven, dadogva vonaglik, s nyugtalanul rázza kényelmetlen börtönét. De ahol befészkelte magát: legyen az kő vagy ember, annak a tárgynak mozdulnia kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a baj, hogy nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelenvaló, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó, egyetlen pillanat. Ez nem rövid és hosszú, a pillanat, ami van - ez az egyetlen módja a létezésnek, és ebből a bűvös körből, a pillanat börtönéből nincs, nincs menekvés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én annyit sírtam már, ó, de unom!
Kimarta szívem a könny,
Mint vén, erezett, rossz régi rezet
Zöld rozsda, lusta közöny.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a kétneműség szükséglete hozta létre a szerelmet, hanem a szerelem szükséglete bontotta két nemre az embert és állatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük, amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön, és egész testükkel oly célból végeznek, hogy egyetlen rész sem maradjon azon a helyen, ahova az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amire az illető testrész egyáltalában nincsen berendezve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelmet azért dicsőítjük és azért rajongunk érte, mi férfiak, mert a szabadság felé vezető utat látjuk benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nő mindent megér, csak az árát nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó szerelem tüze, jobb százszor, ha megéget,
Mint sértetlen maradni s meg nem ismerni téged!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rögeszme!... És hogy annak képzelem magam, aki látszatra, kifelé, az emberek szemében vagyok - ez talán nem rögeszme? Az ő kedvükért hordom csak álarcomat, esküszöm: mint valami igazolványt, felmentést, jelvényt, hogy félre ne tegyenek, ki ne toloncoljanak, le ne tartóztassanak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás