Az ember annál gazdagabb, minél többről tud lemondani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem a dolgok: mi magunk változunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még a legkisebb kútnak is megvan az a haszna, hogy ha belenézünk, észrevesszük, hogy a föld nem kontinens, hanem sziget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az életforma, amelyet az emberek di­csérnek, és sikeresnek tekintenek, csupán egyike az elképzelhető élet­formáknak. Miért túlozzuk el egyiknek a jelentőségét a többi rovására?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha vagyont gyűjtünk magunknak vagy utódainknak, ha családot vagy államot alapítunk, sőt ha hímévre teszünk szert, mindezzel csak halandó voltunkat bizonyítjuk; de ha az igazsággal foglalkozunk, halhatatlanok vagyunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Két ember kell az igazság kimondásához: egy, aki mondja, és a másik, aki meghallgatja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadságvesztésben nem nagy különbség, hogy egy tanyára vagyunk-é bezárva, vagy a megyei börtönbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sohasem találtam olyan társat, aki jobb társaság lett volna, mint a magány.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden út a végzet útja, kivéve egyet: a magunkét; következésképp ki-ki járjon a maga útján.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Barátok... azok, akik táplálják egymás reményeit. Nekik egyformán kedves a másik álma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olvassátok először az összes jó könyvet, különben egyáltalán nem sikerül elolvasni őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy tetszik, mintha legfőbb célunk az volna, hogy minél gyorsabban beszéljünk, s nem az, hogy minél értelmesebben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rossz, mit ember tesz, túléli őt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit ma mindenki igaznak szajkóz, vagy hallgatagon elfogad igaznak, arról holnap kitudódhat, hogy hamis, nem egyéb, mint csupán a közvélemény füstje, melyről valaki azt hitte, igazi felhő, melyből termékenyítő eső hullik majd földjeinkre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki agyonüti az időt, mindenképpen az örökkévalóságot károsítja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi érintkezésben a tragédia nem akkor kezdődik, amikor a szavakat félreértik, hanem amikor a csöndet nem értik meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élj meg minden évszakot, amint elmúlik körülötted, lélegezd be a levegőt, idd ki italodat, ízleld a gyümölcsöt és add át magad mindezek élvezetének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszer arra vetemedtem, hogy megöltem egy mormotát, amely babföldemet pusztította - vagyis segítettem lelkének, hogy előbbre jusson vándorútján, ahogy a keleti ember mondaná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyen meglehet, hogy aki a legtöbb időt, pénzt áldozza a szegények megsegítésére, életmódjával a legtöbbet tesz azon nyomor létrehozásáért, melynek kiirtásán hasztalan fáradozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság az első, de a barátság megvár. Ugyanakkor képtelenség megfeledkezni a barátainkról, pedig nem teljesíthetik be várakozásainkat. Amikor elbúcsúznak, akkor kezdjük igazán marasztalni őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A közvélemény gyenge zsarnok a magunk véleményéhez hasonlítva.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelemre nincs más orvosság, csak a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha eszembe jut, hogy vajon miért vagyunk olyan felületesek - mert szinte már ennek kell mondanom! -, hogy annyit foglalkozunk a felháborító, ám tőlünk valamelyest idegen néger rabszolgaság kérdésével, amikor északon és délen egyaránt annyi nálunk a rafinált és kegyetlen rabszolgatartó. Rossz, ha valakinek déli hajcsára van, még rosszabb, ha az északi államokból való; de a legrosszabb, ha magad vagy a magad hajcsára!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nemzedék kineveti a régi divatot, de vallásos áhítattal követi az újat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tapasztaltam, hogy a leggyorsabban az utazik, aki gyalog jár. Azt felelem ismerősömnek: versenyezzünk, melyikünk ér oda előbb. A távolság harminc mérföld, az útiköltség kilencven cent. Ez kis híján egy teljes napszám. Én még emlékszem rá, hogy ennek a vasútvonalnak az építkezésén hatvan cent napszámot fizettek a munkásoknak. Nos, én elindulok most ebben a minutában gyalog, és estére odaérek; hetekig vándoroltam már ilyen tempóban. Barátom időközben megkeresi az útiköltségre valót, és valamikor a holnapi nap folyamán érkezik oda, vagy esetleg ma későn este, ha olyan szerencsés volt, hogy megfelelő munkát kapott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátság nyelve nem szavakból, hanem jelentésekből áll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Megkérdezték egy bölcstől: - A sok híres fa közül, amelyet a Magasságos Isten sudárnak s terebélyesnek teremtett, egyetlenegyet sem neveznek azadnak, vagyis szabadnak, csupán a ciprust, mely gyümölcsöt nem terem. Milyen titok van ebben elrejtve? - És a bölcs ekképpen válaszolt: - Mindegyik fának megvan a maga termése és a maga kijelölt évszaka, amelyben zöldell és virágzik, más évszakban ellenben hervad és kiszárad. A ciprus azonban nincsen alávetve e váltakozásnak, mert minden évszakban egyforma üde zöld; s ilyen természetű az azad, a vallásban szabad ember is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legnemesebb tulajdonságaink kényesek, akár a gyümölcs hamva: csak a legóvatosabb bánásmóddal őrizhetők meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egy nő nem tart lépést társaival, ennek talán az az oka, hogy más dobosra hallgat. Hadd meneteljen a maga muzsikájának ütemére, akármilyen lassú is, akármilyen messziről szól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb, amit a barátomért tehetek, hogy a barátja vagyok. Nincs vagyonom, hogy másként segítsem. És ha tudja, hogy boldog és elégedett vagyok a barátságával, nem is akar más viszonzást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer elolvastuk, hogy valakit megöltek, kiraboltak, vagy baleset áldozata lett, hogy leégett egy ház, zátonyra futott egy hajó, vagy a gőzös kazánja felrobbant, vagy a Nyugati Vasútvonalon el­gázoltak egy tehenet, vagy agyonlőttek egy veszett kutyát, vagy tél derekán szöcskék jelentek meg a vidéken, akkor ezzel már beérhetjük, több hasonló hírt nem kell elolvasnunk. Ha tisztában vagyunk az elvvel, minek szaporítsuk a példákat? A filozófus szemében minden újság pletyka, s aki kiadja, aki elolvassa, megannyi teázgató vénasszony.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az álmok a személyiségünk próbakövei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy a természetet, a daloló madarakat, a csillogó tarlót, a reggelt és az estét, a nyarat és a telet szeretem, úgy szeretlek téged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás