Az élet a lélek öt ablakán át nem látja csak torzult világát, s hited lesz egy hazug világ ha csak szemeddel s nem szemeden át látod mit az éj ad s el vesz az éj, míg fény árban a lélek álma mély.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden éj s napon pedig
Lesz, ki búra születik.
Minden nappal s éjszakán
Lesz, kit sorsa kéjre szán.
Lesz, kit sorsa kéjre szán,
S lesz, kit örök éjre szán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S ne hidd, míg száll sóhajod,
Hogy Teremtőd nincsen ott,
És ne hidd, ha könnyezel,
Hogy Teremtőd nincs közel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában: Végtelennek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben az élet a legszebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy porszem világot jelent,
S egy szál vadvirág az eget,
Fogd föl tenyeredben a végtelent,
S egy percben élj évezredet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyetlen gondolat betölti a mindenséget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rossz szándékkal mondott igazság
Többet árt, mint bármely hazugság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A munkás méhnek nincsen ideje búbánatra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden kérdésre, amit föl lehet tenni, van válasz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem szereti haragodat, gyűlölni fogja mosolyodat is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Örökkévalóság szerelmes az Idő gyermekeibe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint szörny, kit rejt a felleg:
Üvölt kínom.
Az éj után esengek,
Az éjt hívom.
Háttal fordulok keletnek,
Hol öröm árja reszket,
Mert fénykarmával az ég
Agyamba tép.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindaz, ami ma valóság, azelőtt csak egy lehetetlen álom részét képezte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A túlzott bánat nevet. A túlzott öröm sír.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Együtt összhang s szerelem
Lelkeden és lelkemen.
Ágaink keverve fenn
S gyökereink odalenn.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tigris! Tigris! éjszakánk
erdejében sárga láng,
mely örök kéz szabta rád
rettentő szimmetriád?
Milyen katlan, mily egek
mélyén gyúlt ki a szemed?
Szárnyra mily harc hőse kelt,
aki e tűzhöz nyúlni mert?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a bolond következetes maradna a bolondságban: bölcs lenne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tigris, tigris, csóvafény
Éjszakáknak erdején,
Mily kéz adta teneked
Szörnyű és szép termeted?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Madárnak fészek, póknak háló, embernek barátság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Búra s örömre születünk;
Aki ezt megérti jól,
Bárhová megy, nem botol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szégyen a büszkeség palástja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem önnön javát
Nem űzi, nincs magára gondja,
De másnak édes enyhet ád,
És Eget épít a Pokolra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki egy szeretőhöz köti magát, az eltöri az életet jelentő szárnyát. Azonban aki a szeretőt röptében csókolja, az az örökkévalóság napfelkeltéjében él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem jobb gyönyörre kelni fel,
Mint űzni éjen át?
S nappal az ifjú, hév gyönyör
Tán szégyellné magát?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs tisztább cselekedet, mint mást helyezni magad elé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könnyebb megbocsátani egy ellenségnek, mint megbocsátani egy barátnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kegyetlenség: emberi szív,
Féltékenység: emberi kép,
Terror: istenember-alak,
Titok: emberi öltözék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Okosság gazdag és csúf vénlány, akinek a Tehetetlenség udvarol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A megkínzott ló szenvedése
Embervérért kiált az égre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az idő és a tér valódi lények. Férfi és nő. Az idő a férfi és a tér a nő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ellentétek nélkül nincs haladás. Vonzás és Taszítás, Értelem és Erő, Szeretet és Gyűlölet: ezek kormányozzák az emberi létet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha kétkedünk a Napban s Holdban
El is tűnnek s hűlnek nyomban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás