Nekem jobban fáj (...), mert én távozom el. Az ember, ha kedves barátaitól búcsúzik, a búcsúzás percében zálogul mindig otthagy a szívéből egy darabkát. Ezért a darabkáért pedig vissza akar térni. Remélem, visszajöhetek érte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tiszta szerelem az emberek egyik legszebb, legszentebb érzése. Ne higgy azoknak, akik ezt a nagy érzést le akarják egyszerűsíteni a biológia síkjára, akik érzés nélküli világot akarnak teremteni... Cinikus, kiégett, mindenben és mindenkiben csalódott emberek tagadják csak a szerelmet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fáj a búcsú (...). De remélem, még találkozunk. S talán ez a remény ad vigaszt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legkönnyebb és legegyszerűbb dolog a világon a tanácsadás. De mit csináljon az ember a lelkiismeretével, ha már van. Én nem tudtam alkohollal elbódítani a lelkiismeretemet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahhoz ugyanis, hogy saját magunk alakítsuk, formáljuk boldogságunkat, bizonyos élettapasztalatra, emberismeretre, ítélőképességre van szükségünk. Egy fiatal, tapasztalatlan lányt könnyű becsapni, könnyű zsákmánya lehet a kalandoroknak... És a valódi boldogság helyett a boldogság illúzióját kapja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy gondolom, az őszinteség nem minden időben hasznos és ésszerű. Adott esetben méreggé válhat, halálos is lehet... Olyan ez, mint a háború után, amikor a hadifogságból hazajöttek az emberek... Tragédiákat és boldogtalanságokat hoztak magukkal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem akarlak oktatni, hiszen te okosabb vagy nálam, de meg kell tanuld: minden nem lehet a tiéd. Vannak alapvető dolgok, amikhez ragaszkodnunk kell, mint a vízhez és a sóhoz, ha élni akarunk. Számomra ilyen dolog a hűség. Nem öncélúan és mindenáron, de mindaddig, amíg értelme, értéke és súlya van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mondjam azt, hogy jó vagyok? Esetleg azt, hogy gonosz? Céltalan kísérlet volna. Nem mondok magamról semmit. Mit érnek a szavak fedezet nélkül? Semmit. Azt kell elmondanom, mit tettem, az ítélet pedig már nem tartozik rám.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják egyesek, hogy a csend is beszél, csak érteni kell szavát.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ő tudja magáról, hogy buta, műveletlen, azt is, hogy csak szépséggel nem sokra megy, de ez most mind nem érdekes, ő szeretni tud, olyan ragaszkodással és hűséggel, akár az állatok, szeretni akar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború megváltoztatja az embereket. Kivált belőlük olyan rejtett tulajdonságokat, amelyeket még ők sem ismernek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A léleknek mély bugyrai vannak, és csak bizonyos szituációban lehet belenézni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál sohasem fáj, Matild. Csak a halál előtti percek, pillanatok fájdalmasak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek nem bátornak vagy gyávának kell lennie, hanem mindenekfelett tisztességesnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyűlölet testvére a szeretetnek, talán egy tőről fakadnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudod, mostanában az a baj, hogy az emberek nem ismerik egymást. Együtt élnek, együtt dolgoznak, de fogalmuk sincs, hogy a másik mit érez, mit gondol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenkinek emberi joga, hogy az életét úgy rontsa el, ahogyan tudja. Nekem ez sikerült. Senki más nem hozhatja rendbe, csakis én.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet bonyolultságáról vallott nézetek hamisak. Azok szeretnek erre hivatkozni, akik gyengék, akik nem tudják, vagy nem akarják az együttélés szabályait betartani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Engem a kiközösítés nem a polgárok közé kergetett, mert ilyenek nem laktak ott, hanem a magányba. S én nem tudtam magányban élni. Azt akartam, hogy elismerjenek, hogy maguk közé fogadjanak, mert játszanom kellett, társakra volt szükségem. Tehát alkalmazkodtam hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tudja, Bálint, az emberölésre vagy más köztörvényes bűncselekményre a pszichológusok többféle magyarázatot is találhatnak, de a hazaárulásra, a kémkedésre nincs magyarázat. Ez a bűncselekmények között a legaljasabb, mert a kém a hazáját árulja el, a honfitársait, a dolgozó embereket, az ártatlan gyerekeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember mindig csalódik. De a csalódás néha nagyon jó, mert hasznosan gazdagítja tapasztalatainkat a világról, az emberekről, s elindítója lehet egy bennünk meginduló folyamatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Anglia azért volt legyőzhetetlen évszázadokig (...), mert a titkosszolgálata két évvel előbbre dolgozott, mint a többiek, és mindig tudta, hogy mikor kivel kell szövetségre lépnie.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Mondd, fogunk mi még találkozni egymással?
- Ki lát a jövőbe? (...) Mivel csak a hegyek nem találkoznak egymással, minden reményünk megvan rá, hogy mi még találkozhatunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki tudja, hogy mit várhat az élettől, az nagyképűnek tűnik a gyávák előtt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, hogy minél primitívebb az ember, annál erősebb benne az érzelmi telítettség, cselekedeteinek mozgatórugója alapvetően az érzelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bánat és a fájdalom mérhetetlen. Határát a halál szabja meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az őszinteség (...) a legnehezebb. Hiszen az ember önmagával szemben sem őszinte. Még önmagának sem meri sokszor bevallani a tévedését. Minduntalan mentséget keres és talál rá. Hát még kiállni a tömeg elé...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem szívesen találkozik azzal, aki akarata ellenére múltjának olyan emlékeire figyelmezteti, melyeket szeretne örökre elfelejteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úristen, gondoltam, tulajdonképpen milyen kevés is kell, hogy az ember boldog legyen. Egy megértő szó, egy meleg mosoly, annak felismerése, hogy a másik élőlény is ember, nem is nagy dolgok. De ezeket az apróságokat, sajnos, nem árulják sem a gyógyszertárban, sem a közértben. Ezek olyan nemes árucikkek, amelyeket magunk állítunk elő magunkból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden művészi alkotás kockázattal jár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Persze minden lánynak az a sorsa, hogy egyszer valakié legyen. De neked sem lesz mindegy, hogy ki az a valaki. Csalódhatsz, és az első csalódás életed végéig elkísér.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Menekültem önmagam elől, s mint az útját vesztett vándor az erdőben, mind jobban eltévedtem ösztöneim sűrűjében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igen, azt hiszem, vannak esetek, amikor az ember csak a halálával bizonyíthatja be hűségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Szeretnélek feleségül venni.
- Erre mikor jöttél rá?
- Tulajdonképpen már régen foglalkozom a gondolattal, de most, ott az ebédnél döntöttem el a nagy kérdést. Most már biztos vagyok az érzésemben. Amikor besütött a nap az ablakon, hirtelen arra gondoltam, mi lenne, ha felállnál, és elmennél tőlem. A gondolatba belesápadtam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valami sértőt szerettem volna mondani. Megfogalmazatlanul az a felismerés motoszkált bennem, hogy mi értelme van hát az őszinteségnek? Ha nincs megbocsátás, ha nincs megértés; akkor csak hazugság és képmutatás van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás