Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer a fanatizmus megfertőzte az agyat, a kór jóformán gyógyíthatatlan. E járványos nyavalyának nincsen más orvossága, mint a filozófia szelleme, amely lépésről lépésre terjedve végül is ki fogja pallérozni az erkölcsöket, és megelőzi a rossz térhódítását. (...) A filozófiának ugyanis az a hatása, hogy megnyugtatja a lelket, a fanatizmus pedig nem fér össze a nyugalommal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Platón már rég megmondta, hogy nem az a legjobb gyomor, amelyik kihány minden táplálékot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Gondolja (...), hogy az emberek mindig úgy öldökölték egymást, mint ma? Hogy mindenkor hazugok, bitangok, csalfák, hálátlanok, rablók, gyengék, állhatatlanok, gyávák, irigyek, falánkok, részegesek, fösvények, becsvágyók, vérengzők, rágalmazók, kicsapongók, elvakultak, álszentek és ostobák voltak?
- Mit gondol (...), ettek-e mindig karvalyok galambot, ha foghattak egyet?
- Hogyne, biztosan (...).
- Hát akkor (...), ha ugye a karvalyoknak mindig egyforma volt a természetük, mért gondolja, hogy az ember megváltoztatta a magáét?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizonyos (…) s kimutatható, hogy nem is lehetnek másképp a dolgok, mert ha már mindennek célja van, minden, ugyebár, szükségképpen a legeslegjobb célért is van. Orrunk például azért van, hogy legyen min hordani a szemüveget, s lám ezért is hordunk szemüveget. Lábunk láthatólag arra való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van nadrágunk. A kövek arra termettek, hogy szépen megfaragjuk őket, no meg persze, hogy kastélyokat építsenek belőlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem a természet szövete, amelyre a képzelődés hímez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Newtont nagyon kevés ember olvasta, hiszen megértése tanult főket feltételez. Beszélni viszont mindenki beszél róla.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem kívánhatja azt, amit nem ismer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be kell lépni rajta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Százszor is el akartam emészteni magam, de hát szerettem az életet. Ez a furcsa gyengeség talán leggyászosabb hajlandóságunk: mert hát van-e butább dolog, egyre hordanunk azt a terhet, amelyet bármikor eldobhatnánk; borzadozunk létünktől, s mégis ragaszkodunk a léthez; egyszóval simogatjuk azt a kígyót, amelyik egyre mar bennünket, mígnem aztán egy szép napon a szívünket is megeszi?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szívet nem azért adtál nekünk, hogy gyűlöljük, kezet nem avégett, hogy öldököljük egymást; tedd, hogy kölcsönösen egymás segítségére legyünk e keserves és kurta élet terheinek elviselésében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Veszélyes dolog igaznak lenni olyan dolgokban, amelyekben a hatalmon lévők tévednek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet olyan, mint Damoklész lakomája, a kard mindig ott lóg a fejünk fölött.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik rá tudnak venni, hogy abszurd dolgokban higgy, rá tudnak venni kegyetlenkedésekre is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelmet nem lehet keresni, a szerelemmel csak találkozni lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az orvos olyan ember, aki alig ismert hatású gyógyszereket ír fel még kevésbé ismert betegségekre egyáltalán nem ismert pácienseknek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az elmés mondások többnyire ismétlések.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs okozat ok nélkül (…), minden egyetlen láncot alkot, s minden a legeslegjobb rendben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet, de amilyenek valójában vagyunk, arról senki sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bolondok csodálnak csak mindent egy közismert szerzőnél. Én magamnak olvasok; azt szeretem, ami nekem való.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten egy komédiás, aki olyan közönségnek játszik, amelyik fél nevetni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Veszélyes dolog, ha az embernek igaza van valamiben, amiben a hivatalos szervek tévednek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Newton filozófiája a jelen pillanatig sok ember számára éppoly érthetetlennek tűnt, mint az antik filozófusoké; de a görögök homályossága abból fakadt, hogy nem volt bennük világosság, de Newton sötétsége onnan jön, hogy világossága messze van a szemünktől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Különös volna, hogy míg az egész természet, minden bolygó örök törvényeknek engedelmeskedik, lenne egy kicsiny, öt láb magas állat, mely e törvényeket megvetve úgy cselekedhetne, ahogyan jólesik neki, kizárólag saját szeszélyeit követve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szexet Isten teremtette. A házasságot a papok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki megbocsátja a gaztettet, cinkossá lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfiak minden okoskodása sem ér fel egy asszony egyetlen érzelmével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy látszik (…), hogy az emberek megrontották a természetet, mert nem születtek farkasoknak, és lám, mégis farkasok lettek. Az Úristen nem adott nékik huszonnégy fontos ágyúkat, se szuronyokat, s mégis csináltak maguknak ágyúkat és szuronyokat, csak hogy elpusztítsák egymást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miután az embereket képtelen voltam ésszerűbbé tenni, hogy boldoguljak, visszahúzódtam tőlük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A könny a fájdalom néma nyelve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért nem létezik a paradicsomban házasság? Mert a házasságban sem létezik paradicsom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, akit önkívület és víziók kísértenek, aki az álmokat valóságnak érzi, az rajongó. Az, aki az őrületét gyilkolással táplálja, az fanatikus.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Mi az az optimizmus? (...)
- Semmi más, sajnos (...), mint annak a dühös bizonygatása, hogy minden a legeslegjobb, mikor minden a legrosszabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem az emberi nem magasztos vigasztalója, a világ fennkölt megtartója, érzékeny lelkek öröme, igen, a gyenge szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás