A kategóriához 278 idézet tartozik (bővebb infó)


A történelem alapvető igazságtalansága, hogy nem lehet megkérdezni azokat, akikről írunk: ők mit gondolnak arról, amit állítunk.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszer a gyerekek is felnőnek, és nekik is meg kell tanulniuk a történelemből, hogy türelmetlenség és uszítás hatására mily könnyen változhat szörnyeteggé az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem arra tanít, hogy egy korszak bukásának előjele mindig az istentelenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember számára saját kora legjellemzőbb vonásainak az áttekintése, s az ebből levonandó helyes döntések meghozatala a legnehezebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kőbalta felfedezése óta az ember még nem hozott létre olyan eszközt, amelyet csak békés célokra lehetne felhasználni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történettudomány legitim módszereivel bizonyos problémákat soha nem lehet megoldani vagy akár csak érzékeltetni. Néha talán jobb helyette egyszerűen történeteket mesélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövő felé haladás elképzelhetetlen a múltba vetett pillantás nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokak szemében a történelem (beleértve az evolúciót is) nem számít tudománynak, mert a jelenségeit nem lehet megismételni, és így kísérleti úton nem bizonyíthatók. De ha ugyanazt a dolgot sokfajta szemszögből, sok tudományterület felől vizsgáljuk, az egymástól független forrásból származó eredmények egy többé-kevésbé független megismétlésnek felelnek meg. A multidiszciplináris megközelítés ettől válik nélkülözhetetlenné.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A "körülbelül" nevek és pontos évszámok nélkül nem történelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az én szememben minden palota a hivalkodás oktalan, ízléstelen, szörnyű megtestesülése. Ha felidézem magamban Versailles-t, a Kremlt, Postdamot, a Buckingham Palace-t és a többi hasonló mauzóleumot, történelmi érdekességük ellenére is az az érzésem, hogy pusztán az emberi nagyképűség emlékművei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember felülről nézi a dolgokat, mindnyájan gyerekek vagyunk a történelem sodrában. Egészen apró gyerekek, pólyásbabák, vagy talán csak papírdarabok, melyeket kedvére sodor a szél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem hajlamos aránytalanul felnagyítani egyes tulajdonságokat, míg a többiről megfeledkezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember tisztába akar jönni a múlttal, akkor nem állhat hozzá gyűlölködve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberiségnek sohasem támadt olyan fontos gondolata, amelyet kőbe ne írt volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi vicces nem volt abban, amit Krisztus mondott. Ami vicces, az az, hogy Krisztus elmondta ezeket az igazán jó dolgokat a felebarátaink szeretetéről és hasonlókról, majd a következő kétezer évben az emberek egymást gyilkolták és kínozták, mert nem tudták pontosan eldönteni, hogyan is mondta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meghalt Mátyás, oda az igazság!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor a misszionáriusok megérkeztek, a miénk volt az ország, a övék pedig a Biblia. Aztán megtanítottak minket csukott szemmel imádkozni. Amikor kinyitottuk a szemünket, övék volt az ország, és a miénk a Biblia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történetírás füstös, imbolygó mécsesével lassan botorkál előre a múlt ösvényein, igyekezvén rekonstruálni annak eseményeit, felfogni visszhangjukat, és sápadt fényénél feléleszteni az egykori szenvedélyek hevét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történetírás jobbára figyelemelterelés. A legtöbb történelmi beszámoló elvonja a figyelmet a nagy események mögötti befolyásokról.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Létkérdés számunkra, miként őrizzük meg kincseinket, és hogyan tudjuk felmutatni őket a világnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél nagyobb az időbeli távolság, annál könnyebb észrevenni a korábbi nemzedékek tévedéseit és előítéleteit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem a valóság megközelíthetetlenségének még csak nem is a legelkeserítőbb, inkább a legmulatságosabb bizonyítéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem nem tanít meg semmire - csak megbüntet, ha nem tanulunk belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul meg, és nem csak azokat szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismertem a legutolsó és legnemesebb rómait mind közül, aki megmentett egy már elveszett birodalmat, és akit egy császár tőrének hegyén, kínok közt ért utol a halál. És ismertem apró termetű, vérszomjas pajtását, akivel gondtalan gyermekkora alatt játszódott Szkítia tágas és szélfútta síkságain - azt a gyermekkori barátot, aki felnőttkorában legádázabb ellenségévé vált: aki félmillió harcos élén lovagolt; olyan lovasok élén, kiknek nyilai sötét viharként lepték el az eget és erdőtűz gyanánt pusztítottak el mindent, mi útjukba került.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy bizonyos időn túl minden időpont homályossá és zavarossá válik, és a történelem tisztasága a legenda ködévé alakul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez a hatalom szofizmája: végső soron csak egy abszolút, korlátok közé szorított univerzumban hatékony. Ám relatív világegyetemünk alapvető leckéje az, hogy a dolgok változnak. Minden hatalom előbb-utóbb szembekerül egy nálánál nagyobbal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oly korban élünk, amely az emberi történelem legkülönlegesebb három vagy négy évszázadának tekinthető.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nacionalizmus zsákutca. Próbáljuk csak meg a jövőbe vetíteni őket és meglátjuk, hol a határuk. Onnantól aztán nincs kiút. A nacionalizmus mindig a nemzetalkotó elvvel ellentétes mozgás. Kirekesztő jellegű, míg a nemzetalkotó elv befogadó. A konszolidáció korszakaiban mindazonáltal pozitív érték és magas szintű norma a nacionalizmus. De már minden nagyon is konszolidálódott, a nacionalizmus már csak hóbort, s ürügy, ami csak arra jó, kitérjenek egyesek az alkotás és a nagy feladatok elől. Az, hogy milyen eszközökkel él, és hogy miféle embereket lelkesít, ékesen bizonyítja, hogy a nacionalizmus a történelmi teremtő munkának épp az ellentéte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem megértéséhez nem elég tudni neveket, évszámokat és helyeket; biztos vagyok benne, hogy közületek sokan már ismerik mindezt. Ehelyett azokat a különböző értelmezéseket kell megérteni, amiken a történelmi események az évszázadok folyamán átmentek. Csak így szerezhetünk olyan rálátást, ami kiállja az idők próbáját.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A múltat nem lehet megismerni. A történelem szakaszonként dől a sírba, azzal a kihaló nemzedékkel, amelyik létrehozta. Csak mese marad utánuk. Hazug mese!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amióta a világ világ, háború és államalkotás egymással párhuzamosan fejlődnek. Az államok egyre terebélyesednek, a számuk viszont ennek arányában egyre csökken. Most pedig elérkeztünk arra a pontra, amikor egy maroknyi embercsoport egyetlenegy világállamot akar, egyetlenegy világhatalom irányításával! Így épp akkor fellegzene be az államalakítás és - rombolás iránti emberi vágy tévútra terelt, egyoldalú fejlődésének, amikor a technikai eszközök még el sem érték kiteljesedésük csúcspontját. Ugyanakkor mindez eleve ellentmond a földlakók másik alapvető igényének, a történelemalkotás iránti vágyának, valamint a történelem lényegének, a végleteknek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jövőbe vezető utat csakis a múlt alapos ismeretében tűzhetjük ki: az emberiség mindig elkövetett hibáiból okul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, előbb-utóbb ismét szembekerülnek vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás