A kategóriához 561 idézet tartozik (bővebb infó)


A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kevesek hősiességéért túlságosan drága ár milliók nyomorúsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi is tudtuk volna, mit kellene tennünk, de cselekedtük azt, ami lehetséges volt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy háborúban nem a tőr, a pisztoly vagy az ágyú volt a leghatásosabb fegyver. Sokkal inkább egy láthatatlan, de halálos dolog - nem a mérges gáz. Valami olyasmi, ami tömeg nélküli, mégis hihetetlen súllyal bírt. Az ellenség belső köreiből kapott információ, a megbízható, ellenőrzött információ, akkora erőt képviselt, mint egy atombomba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Harcba szállni az ellenséggel, tehát támadni több és tiszteletre méltóbb, mint csupán védekezni és ellenállni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem kívánok örök békét,
csak a gyáva harcok végét.
Szent áldozat ez az élet,
ha igaz szívvel fecsérled,
de amelyért kényszer-vér folyt,
a zászlón szenny lesz a vérfolt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A késlekedő győzelem éppolyan idegfeszültséget okoz, mint az elnapolt vereség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ijedt ellenség legyőzött ellenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki jelentéktelen emberek ellen harcol, nem nyerhet semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jöttem, láttam, győztem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyan nincs, hogy a csatának csatával vethetnél véget. (...) A harc önmagát gerjeszti. A háború tökéletes fenevad. Vért ont, erőszakkal megsebzett húst harap, és attól gyarapszik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Órák hosszat beszélhetnék a nyomorúságról, ami együtt jár a háborúval, de ezzel csak magamat szomorítanám. Nem marad más hátra, mint magunkra erőszakolt nyugalommal bevárni ennek a szerencsétlenségnek a végét. (...) Vár az egész földgolyó és sokakra már csak a halál vár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elfogy a benzin, légy bunker! Ha elfogy a lőszer, légy menedék! Ha elfogy az idő, légy hős!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden foglalkozások közt a háború a legvonzóbb, mert leginkább megfelel a zsákmányra éhes és önző emberi alaptermészetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ez a háború. Az ember arra fecsérli az idejét, hogy találkozik egy sereg fickóval, akit nem lát többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Végzetes belépni bármely háborúba anélkül, hogy győzni akarnánk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hírekben nap mint nap halljuk, hogy mi folyik a világ számos pontján, de lepereg rólunk, mert a halottak eközben számokká degradálódnak. (...) Az emberekhez csak az jut el, hogy valahol már megint öldökölnek, megint meghalt tíz ember - de abba már nem gondolnak bele, hogy az is valakinek az anyja, a testvére vagy a szerelme volt. Hogy egy egész világ pusztul el egy ember halálával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha senki nem felejti el, hova ásta el a csatabárdot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyórai sakkban, öcsém, átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt mondják, a fronton a legelső halál a legborzalmasabb. Amikor először hal meg a szemed előtt egy társad, amikor először ölsz meg egy ellenséges katonát, és belenézhetsz halott, üvegessé vált szemébe. Utána a szánalom, a félelem és a bűntudat érzése olyannyira eltompul, hogy az ember teljes lelki nyugalommal képes enni a konzervét egy hulla mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Volt már dolgod olyan emberekkel, akik alig egy óra alatt mindent elveszítettek? Reggel kilépsz a házból, ahol a feleséged, a gyermekeid, a szüleid élnek. Amikor hazaérsz, csupán egy füstölgő gödröt találsz a helyén. Azután valami történik veled - bizonyos mértékig megszűnsz embernek lenni. Többé nincs szükséged pénzre, dicsőségre; a bosszú válik az egyedüli örömöddé. És mivel már nem kapaszkodsz az életbe, a halál elkerül, a golyók elzúgnak melletted. Farkassá válsz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború folyton új fegyverek bevetését igényli, a régiek egyidejű lecserélésével. A háború újjáépítést jelent, de csak a rombolás után.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben nincs nagyobb természetes előny, mint amikor az ellenfél túlbecsüli hibáinkat - ez csaknem annyi, mint amikor egy barát alábecsüli a jó tulajdonságainkat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csatára való felkészülés során meggyőződhettem arról, hogy a tervezés létfontosságú, ám a tervek haszontalanok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Győzelem... Vereség... Értelmetlen szavak. Az élet ezek alatt a képek alatt folyik, és új képeket készít. Egy győzelem gyöngévé tesz egy népet, egy vereség föltámaszt egy másikat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi harcban szigorúan félre kell tenni a személyes ügyeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nő: nem azért alkalmatlan katonának, mert fizikailag gyengébb; azért súlyosan alkalmatlan, mert lélekben és érzelmekben jóval erősebb: helyből felszállva megtagadná a vérgőzös majomkodást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak az ellenfelednek teszel szívességet azzal, hogy lebecsülöd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi ellenféltől határtalan bátorság költözik beléd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hazafiak mindig arról beszélnek, hogy meghalnának a hazájukért, és sosem arról, hogy ölnének is érte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csatahely mellett volt egy jókora tó,
Tiszta, szőke vizet magába foglaló.
De piros volt az most, mert a magyar sereg
Török vértől magát vizében mosta meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Régen, a sötétség századaiban, (...) néhány ember mérkőzött meg a százezrekért. Ma milliók mozdulnak meg néhány intrikus intésére. A világosság százada kiirtotta a háborúkból a lovagiasságot és hitet; méltatlannak találván az eszményesített háborút: háborúsította az eszményeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A háború ezer veszélye eltarthat három századig, nyersz dél felé, veszítesz éjjelen. Az ember végül csak veszít. Kabátja rongyos, nadrágja keshedt, lopják a zsoldját főkutyák, de csoda végül mindig eshet. Haladjunk hát rendbe csak tovább! Új tavasz jön, zöldül a fű, friss zöld borul a hantra már, de aki még nincs föld alatt, kapcát cserél és talpra áll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állam legfőbb feladatának azt tekintem, hogy az egyént megvédje, és alkalmat nyújtson neki arra, hogy alkotó személlyé fejlődjék. Legyen tehát az állam a mi szolgánk, és ne mi legyünk az állam rabszolgái. Ezt a parancsolatot szegi meg az állam, amikor bennünket erőszakkal arra kényszerít, hogy katonai és háborús szolgálatot teljesítsünk; holott ennek a jobbágyszolgálatnak célja és eredménye más országok embereinek megsemmisítése, vagy fejlődési szabadságuk meggátlása. Csak olyan áldozatokat hozzunk az államért, amelyek javára válnak az emberi individuumok szabad fejlődésének.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Háború az, mikor a túl ifjút és eszetlent kijátssza az idősebb és zordabb olyannyira, hogy végül egymás életére törnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás