A kategóriához 158 idézet tartozik (bővebb infó)


A tudományos és filozófiai kérdéseket nem lehet pusztán álláspontok megválasztásával eldönteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A modern háztartási eszközök lehetővé teszik, hogy faszénen süss a lakásodban és gáztűzhelyen odakint.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a (...) központi állítást támasztja alá, hogy a kozmosz egy gondosan megtervezett, egységes egész, amely alapvető okaként és céljaként hordozza az emberiséget, olyan egész, amelyben a valóság minden aspektusa (...) ebben a lényegi tényben nyer értelmet és magyarázatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármilyen elképesztően triviális dologból nagy horderejű következtetések nőhetnek ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány nem karrier, és ha mégis azzá válik, könnyen eltorzul és hamis lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudományos kutatás nem állhat meg csak azért, mert látszólag találtak egy ésszerű magyarázatot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány, vagyis a haladás érdeke az kívánja, hogy az érdekes, új gondolatokat, problémákat, sejtéseket a kutatók legszélesebb köre minél hamarabb ismerje meg, még akkor is, ha a nyilvánosságra hozott elképzelések nem mindig a legalaposabb munka kiérlelt eredményei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tény önmagában semmi. Csak a hozzá fűződő gondolat miatt értékes, vagy az általa szolgáltatott bizonyíték miatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A csodák nem természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány lényege: tégy fel egy arcátlanul nem helyénvaló kérdést, s máris úton vagy egy helytálló válasz felé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valódi tudomány fontos ismérve, hogy a fizikát nem valamiféle népszerűségi verseny és nem is a The New York Times szerkesztősége határozza meg, hanem a gondos kísérletezés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember egyszer már átélte, hogy okos és kedves tudósok mekkora kétségbeeséssel állnak ellen gondolkodásmódjuk megváltoztatásának, csak csodálkozhat azon, hogy tudományos forradalmak egyáltalán lehetségesek voltak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány módszere, akármilyen nehézkesnek és okvetetlenkedőnek látszik is, összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint a tudomány eredményei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A társadalomtudományok is modellekkel dolgoznak, és sokszor matematikai modellekkel. A társadalomtudósok azonban sohasem gondolták, hogy erre azért van szükség, mert a társadalom (vagy mondjuk a gazdaság) "könyve" a matematika nyelvén íródott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudományos nézetek korántsem csak felfedezések vagy érvek révén változnak. Legalább olyan fontos szerephez jutnak itt azok a szociális hálók, amelyekben a kutatók dolgoznak. Ezek a hálók határozzák meg, kinek hisznek és kinek nem, mely adatok számítanak megbízhatóknak, és mely emléletek valószínűsíthetők.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit ma tudományos ismeretnek nevezünk, az különböző fokú bizonytalansággal terhelt állítások halmaza. Ezek némelyike teljesen bizonytalan, némelyike csaknem biztos, de egyik sem abszolút biztos. A tudósok ezt már megszokták. (...) Némely ember azt mondja: "Hogy tud élni tudás nélkül?" Nem tudom, hogy ezzel mire céloz. Én mindig tudás nélkül élek. Ez könnyű. Azt szeretném tudni, hogy ő hogyan jut a tudáshoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Abból, hogy egy elengedett tárgy eddig mindig leesett, logikai alapon nem következtethető ki, hogy ezentúl is mindig le fog esni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor valaki belép egy tudományos közösségbe, fel kell adnia bizonyos gyerekes vágyakat: azt a vágyat, hogy mindig igaza legyen, vagy azt a hitet, hogy az abszolút igazság birtokában van. Cserébe részese lehet egy vállalkozásnak, amely idővel olyan eredményeket tud elérni, amire egyedül senki sem lenne képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Látóhatárunkon messze túl (...) szó szerint végtelenül nagy terület lehet, ahol a körülmények minden lehetséges kombinációja megvalósulhat - és csakugyan végtelenül gyakran ismétlődhet. (...) Ez a kilátás óva inthet minket a tudományos önhittségtől - attól, hogy eltúlozzuk, mennyit is érthetünk meg valójában a természet bonyolultságából.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Plátó a barátom, Arisztotelész a barátom, de a legnagyobb barátom az igazság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az anekdota soha nem pótolhatja a kézzelfogható bizonyítékokat, mert a tudósok szavajárását idézve: "Az anekdotának nem az adat a többes száma."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány problémáit néha könnyebbé tesszük, ha komplikációkat adunk hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A problémákat nem új információk segítségével oldjuk meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglaljuk azt, amit már régóta tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élettelen tárgyak - sziklák, kövek, dombok, porszemek - tartósabbak, mint mi vagyunk, igaz, csiszolódnak, kopnak, felőrlődnek, átalakulnak, jobban beleillenek ebbe az univerzumba, mint mi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha adott esetben "furcsa" következtetésekre jutunk (...), akkor lényegtelen, hogy ez tetszik-e nekünk, vagy sem. Az egyetlen lényeges kérdés az, vajon ezek a következtetések összeegyeztethetők-e a kísérleti tapasztalattal vagy sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A modern emberiség óriási hasznot húzott a tudományok diadalmas előrehaladásából. A modern világ kényelme a tudomány eredményeire épül. Mindannyian haszonélvezői vagyunk. De ennek ellenére még mindig ragaszkodunk hajdani illúzióinkhoz, ha illúziók voltak, és képtelenek vagyunk elfogadni a tudományoknak azt az üzenetét, hogy nem vagyunk itthon ebben a világmindenségben. Hogy a világmindenséget nem nekünk szánták, és egyáltalában senkinek és semminek sem szánták.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A természet (...) nem tervez semmit, az egyszerűen csak működik, úgy, hogy érvényesíti a természeti törvényeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor forradalmi természettudományról van szó, a gondolatok milyensége számít, nem pedig az igazhívők száma.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány lényege két, egymásnak ellentmondó hozzáállás nélkülözhetetlen egyensúlya - a mégoly különösnek vagy értelmetlennek tűnő új gondolatok iránti nyitottságé meg a régi és új elképzelések könyörtelenül szkeptikus vizsgálatáé. Így szűrhetjük ki a mély igazságokat a handabandázásból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden anyag egyaránt rejt életet és halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan és toxikológia tehát egy és ugyanaz, a méregtől meggyógyul az ember, és amit az élet hordozójának vélünk, bizonyos körülmények között egyetlen szemvillanás alatt egy görcsös csapással öl.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudományt nem úgy csinálják, hogy hírességeket idézgetünk, legyenek azok egyébként bármilyen kiválóak és ékesszólóak, aztán pedig szépen kielemezzük az érveiket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bárki halandó, még ha természetes adottsága a semmivel lenne is egyenlő, eljuthat a lángelmék számára fönntartott királyságba, föltéve, hogy szomjúhozza az igazságot és nem szűnik meg figyelme teljes odaadásával törekedni rá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dogmatikus darwinizmus úgy kezdődött, hogy a meglévő bizonyítékot egyoldalúan értelmezték, és ezt nyilvánították az egyetlen tudományos útnak. Ennek kritikusait tudománytalannak bélyegzik, cikkeiket elutasítják a jó nevű tudományos folyóiratok, amelyek szerkesztőségében túlnyomó többségben vannak a dogmatikusok. Az evolúciót kritizálókat nem támogatják az állami szervezetek, amelyek a támogatási kérelmeket a dogmatikusokhoz küldik felülbírálatra, és végül a kritikus tudósokat teljes egészében kirekesztik a tudományos társadalomból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A dolgoknak csakis tiszta értelemből vagy tiszta észből való megismerése nem egyéb puszta látszatnál, és csak a tapasztalatban van igazság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudománytörténet a képzeletünket túlhaladó fogalmak elfogadásáról szól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás