A kategóriához 151 idézet tartozik (bővebb infó)


Nincs még egy olyan tudomány, amely jobban rávilágítana a kétféle művészeti és tudományos világszemlélet közti mély szakadékra, mint éppen a matematika. A kívülálló számára szörnyű szakismeretek különös, idegen tárháza ez, tele baljós szimbólumokkal és tekervényes eljárásokkal, megfejthetetlen nyelv, fekete mágia. A tudós, a matematikus számára ezzel szemben a pontosság és tárgyszerűség biztosítéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika a végtelen tudománya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika: józan paraszti ész.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikatanulás mozgatóerejének (...) a felfedezés izgalmának kell lennie, nem pedig annak a kétes értékű célnak, hogy másoknál jobb osztályzatokat kapjunk, vagy valamilyen díj dicsőségében sütkérezzünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az eldönthetetlen állítások úgy ágyazódnak a matematika testébe, akár egy csülökbe a porcogó; nem vághatók ki, csak ha az egész csülköt széttrancsírozzuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet csak két dologra jó: matematikát kutatni és matematikát tanítani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bár napjaink matematikakönyveiben szinte hemzsegnek az absztrakt szimbólumok, ez azonban éppúgy nem jelenti a matematika lényegét, mint ahogy a zene valódi mibenléte sem a hangjegyek jelölésrendszerében keresendő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A filozófia érdekes dolog, de olyan, mint a matematika, minden nap foglalkozni kell vele ahhoz, hogy az ember értékelni tudja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika a tudományok kapuja és kulcsa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A statisztika olyan, mint a bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Matematika nélkül ahelyett, hogy aktív résztvevői lennénk, csak passzív megfigyelői lehetünk a természet táncának.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika bizonyos tekintetben mindig is az összekötő kapocs szerepét játszotta a különböző tudományok, valamint a tudomány és a művészet között. Meggyőződésem, hogy e tekintetben a matematikára a jövőben még fokozottabb szerep hárul.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem bizonyosak; amennyiben viszont bizonyosak, nem a valóságra vonatkoznak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika minden tudományt befolyásol, de a matematikát egyik sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha helytelen eredményre jutunk, próbáljuk meg beszorozni az oldalszámmal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A társadalomtudományok is modellekkel dolgoznak, és sokszor matematikai modellekkel. A társadalomtudósok azonban sohasem gondolták, hogy erre azért van szükség, mert a társadalom (vagy mondjuk a gazdaság) "könyve" a matematika nyelvén íródott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizonyos szempontból a matematika az egyetlen határtalan emberi cselekvés. Elképzelhető, hogy az emberiség előbb vagy utóbb mindent megismer a fizikában vagy a biológiában, a matematika azonban végtelen, ezért kimeríthetetlen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikus is, a muzsikus is, végső fokon minden igaz művész, a dolgok belső absztrakt szépségét, harmóniáját, összefüggéseit igyekszik kifejezni. Mindegyik a maga nyelvén. A zenét sokan megértik. A matematikát kevesen. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének a matematikusnak ugyanolyan élményei az alkotás közben, ugyanolyan esztétikai élményei, mint amilyenek keletkeznek bennünk, ha valami nagyon szép zeneművet hallgatunk, vagy amit átél a zeneszerző akkor, amikor rájön arra, hogy mi való ide, mi az az igazán szép.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a tudás, amelyet a geometria célul tűz ki, az örökérvényűek tudása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikus legjobb műve emelkedett művészet, tökéletes, vakmerő, mint a képzelet legrejtettebb álma, világos és egyszerű, mint az elvont gondolat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika az a tudomány, amely levonja a szükséges következtetéseket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikát, ha helyesen fogjuk fel, nemcsak igazság, hanem egyszersmind magasrendű szépség is jellemzi: hideg és szigorú, a szobrászatéhoz hasonló szépség, mely nem fordul gyöngébb természetünk egyetlen részéhez sem, s amely nélkülözi a festészet és a zene elkápráztató kellékeit, viszont fenségesen tiszta, és oly szigorú tökélyre képes, amilyent csak a legnagyobb művészet tud felmutatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ipari korszak fő energiaforrásait a gépekben elégetett fosszilis tüzelők nyújtották - az információs társadalom korában a rendszert mozgásban tartó legfontosabb "üzemanyag": a matematika.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az abszolút tudás egyetlen formája a matematikában és a logikában létezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A logika épül a számokra, vagy a számok hozzák létre a logikát?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak egy dolgot nem tud megvalósítani e földi létében az ember: hogy a számokat egyértelműen visszafordítsa betűkre, anyanyelvére.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ alkotóeleme a mennyiség, s az emberi szellem (e világban világfölötti) semmit sem fog fel olyan jól, mint éppen a mennyiséget, minek felismerésére nyilvánvalóan teremtetett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikának nem sok köze van az elméhez. Főleg az enyémhez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudóst, aki méltó erre a névre, s mindenekfölött a matematikust, ugyanaz az érzés keríti hatalmába műve szemlélése közben, mint a művészt; élvezete éppen olyan intenzív s ugyanolyan természetű. Munkánkkal nem kizárólag a pozitív eredményeket hajszoljuk, amint a laikusok feltételezik, mert fáradozásaink célja ezenkívül az is, hogy ezen esztétikai érzelem hatása alá kerüljünk, s másokat is ezen hatás alá vonjunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikus abban különbözik a többi természettudóstól, hogy mesterségét bárhol gyakorolhatja, nincs szüksége laboratóriumra, sem különleges eszközökre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikusok azt bizonyítják be, amit bizonyítani tudnak, Neumann pedig azt, amit akar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematikusok olyanok, mint a franciák: bármit mondasz nekik, nyomban lefordítják a saját nyelvükre, és voilá! az már teljesen más.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lehet, hogy a hétköznapi ember fel sem tudja fogni (...) az ötödik dimenziót, az érzékelésnek ez a gyengesége azonban soha nem akadályozhatta az elsöprő erejű matematikai elméletekkel felfegyverkezett fizikust a világegyetem megértésére irányuló törekvésében. És ha a matematika azt mondja, a világnak jól jönne még néhány dimenzió, kik vagyunk mi, hogy az útjába álljunk?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fánk olyan dolog, amelynek a felszíne sokkal inkább foglalkoztatja a matematikusokat, mint az íze.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hiába tudjuk, hogy a tőzsdei árfolyamok is bizonyos kaotikus törvények szerint alakulnak, ezzel még nem teszünk szert nyereségre. A világgazdasági válságról is körülbelül annyit tudtak előre a káoszelmélet kutatói, mint az asztrológusok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás