A kategóriához 153 idézet tartozik (bővebb infó)


Az, hogy valamiben hinni szeretnénk, nem ok arra, hogy higgyünk is benne. Ha valamire, akkor arra ok, hogy megkérdőjelezzük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs az a mennyiségű hit, amitől valami ténnyé válik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Miért alapoznak a felnőttek a gyerekek hiszékenységére? Hát nem nyilvánvalóan rosszabb, ha a gyerek a Télapóban hisz, mint amikor egy kis kérdezz-feleleket játszik a szüleivel? Hány csengőt kell megcsengetnie a Télapónak, ha tényleg ő visz ajándékot a világ összes gyermekének? Milyen gyorsnak kell lennie a rénszarvasainak, hogy egyetlen éjszaka alatt végezni tudjon? Nem azt mondom, hogy fapofával ki kell jelenteni, nincs is Télapó, hanem azt, hogy abból nem lehet baj, ha csemeténket kételkedő kérdések feltevésére bátorítjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nagy igazság istenkáromlásként kezdte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy vágyom valami lehetetlenre, nem teszi az adott dolgot kevésbé lehetetlenné.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hit egy kategorizálatlan kognitív betegség erkölcsi erénynek álcázva.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igyekszem illúziók és téveszmék nélkül élni, és azt hiszem, ez talán feljogosít arra, hogy kritizáljam és elutasítsam másokét, legalábbis amíg ők nem hajlandóak maguknak megtartani a fantazmagóriáikat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egész életedet töltheted a hazugságok tanulmányozásával, és ezt a tudást használhatod arra, hogy elmondd az igazat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A leggyakoribb ostobaság az, hogy szenvedélyesen hiszünk abban, ami nyilvánvalóan nem igaz. Ez az emberiség legfőbb foglalatossága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sajnálom! Én nem önnel foglalkozom, hanem az önről kialakított elképzelésemmel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor az emberek készek voltak megkérdőjelezni a vallásnak azt a tanítását, hogy a Föld az univerzum középpontja, miért kellett volna továbbra is elhinniük a vallási vezetőknek, hogy az uralkodók Isten felkentjei?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne légy elfogult és ne feltételezz. Kételkedj mindenben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány az, hogy elfogadjuk, ami működik, és elutasítjuk, ami nem. S ehhez sokkal több bátorságra van szükség, mint gondolnánk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány önmagunk megkérdőjelezésére, ellenőrzésére és analitikus gondolkodásra támaszkodik - és ezt el is várja tőlünk -, hogy ne csaphassuk be magunkat, ne kerülhessük el a tényekkel való szembenézést. Az áltudományok ellenben a tudománynál száz meg ezer évvel régebbi, természetes, irracionális, nem tárgyilagos észjárásokat őrzik meg - olyan gondolkodási folyamatokat, amelyek babonákat és az emberről meg természetről alkotott más furcsa és téves elképzeléseket hoztak létre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságnak nincs szüksége arra, hogy az emberek egy helyre gyűljenek imádatára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az anekdota soha nem pótolhatja a kézzelfogható bizonyítékokat, mert a tudósok szavajárását idézve: "Az anekdotának nem az adat a többes száma."

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az áltudományos okoskodások, magyarázatok egyik jellemzője látszólagos egyszerűségük. A Föld, a világ keletkezésének problémáját, archeológiai rejtélyeket néhány mondattal tudnak megoldani. Az egyszerűség azonban mindig csak látszólagos, mert a magyarázat elfogadása egy sereg ellentmondást eredményezne más ismeretekkel, melyek feloldásához csak úgy juthatnánk, ha a magyarázat racionális értelmezésénél lényegesen bonyolultabb lenne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem szép, semmi sem rút, semmi nem igaz és semmi nem hamis. Mindez csak a véleményekre vonatkozik. Semmi sincs úgy, ahogy azt a vélemény állítja; az emberek hiszik csak úgy, mert megszokták. A tettekre pedig ugyanez vonatkozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az a kérdés, hogy akarunk-e hinni, hanem az, hogy akarunk-e tanulni - és ez épp az ellenkezője.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vak hit nem elegendő, bármilyen szenvedélyesen fejezik is ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság gyakrabban vezet önhittségre, mint a tudás: olyanok szokták határozottan kijelenteni, hogy a tudomány soha sem fogja ezt vagy azt megoldani, akik keveset tudnak, nem pedig olyanok, akik sokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kétkedők büntetése, hogy mindig mindenben kételkednek, még a saját kételyeikben is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi szellem hiába próbál túllendülni a látható világ határain; mindig ide kényszerül visszatérni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kételkedésemet igyekszem alapvetően mindenre alkalmazni, szinte tobzódva az örömben, hogy szkeptikusan tagadok mindent, és nem ismerek el semmit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki sem vonja kétségbe, hogy a csillagképeket alkotó csillagok valóban léteznek, de azt sem, hogy más felállásban is el lehetne rendezni őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kételkedem, tehát gondolkodom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Erősen szomjúhozzuk a csodát; ezt a poétikus vágyunkat az igazi tudománynak kellene kielégítenie, többnyire azonban pillanatnyi érdekből eltérítenek a babonaság, a parajelenségek és az asztrológia szállítói.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy elképzelés széles körű elfogadottsága nem bizonyítja azt, hogy az igaz is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs hasznosabb, mint felismerni, hogy tévedtünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy helyes gondolatot tartósan sosem lehet hazugsággal elnyomni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány egyik parancsolata így szól: "Ne higgy a tekintélynek!"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi gondolkodás rendjével szögesen ellentétes azért hinni el dolgokat, mert azt akarjuk, hogy azok legyenek, és nem azért, mert láttuk, hogy valóban léteznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha megszoktuk, hogy helytelen okokkal magyarázzunk természeti jelenségeket, nem akarjuk elfogadni a helyeseket, hiába fedezik fel őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás