A kategóriához 798 idézet tartozik (bővebb infó)


Az osztályok és népek szabad
mozgását és cselekvését
történelmi pillanatban
szabadságnak nevezzük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadság a bátrak országa.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt a lehetőséget, amit az ember felismert
a szükségszerű dolgokról, és választhat,
szabadságnak nevezzük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy az ő társaságában szabadabbnak érzed magad, mint amikor egyedül vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rácsok mögött az élet egyik szomorú igazsága, hogy a félelem, a szenvedés és a közvetlen létszükségletek elvonják a figyelmet az ember valódi életéről. Emiatt nehéz sok rabnak visszatérni a valóságba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azért érezzük azt, hogy van szabad akaratunk, mert nem vesszük figyelembe, hogy amíg az akarat maga meg nem jelenik, fogalmunk sincs, mit akarunk tenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadság nincs ingyen. Valaki megfizette az árat, hogy szabadon élhessünk. Legyünk hálásak azoknak, akik veszély idején kiveszik ebből a részüket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy valódi férfi képes úgy szeretni, hogy miközben a kapcsolatotok szorosabbá válik, te egyre szabadabbnak érzed magad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A feltétel nélküli szeretet felszabadító. Felszabadítja a szeretett személyt arra, hogy valódi és hiteles legyen. A feltételes szeretet viszont az állandó alkalmazkodás kényszerpályájára szorítja a szeretett személyt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A városi biciklizés a szabadságot jelenti. Olyan, mintha a tömeg felett lebegnél. Én a biciklin semmitől sem félek. Ugyanez nem mondható el az életem többi részéről. A biciklin ülve úgy érzem, én vagyok a legjobb, összhangban magammal és a várossal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A grund... Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messze nézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, s melynek többi oldalán nagy házfalak merednek az ég felé. Most mára Pál utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomorkodik, tele lakóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Imádkozz a vadszívűekért, akik csapdában vergődnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagyra értékelem a saját szabadságomat, tehát a tiedet is tiszteletben tartom.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.

pont 0 kedvenc 60 hozzászólás

Abban a pillanatban, amikor éppen szenvedsz a szabadságért, rádöbbensz majd, hogy a szabadság nem létezik, legfeljebb csak azért létezett, mert kerested: egy álmot keresel mindig, a születésed előtti léted emlékeiből keletkezett ideát, azét az időét, amikor teljesen szabad voltál, mert egyedül voltál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadság az egy szobor New Yorkban. A házasságnak köze nincs a szabadsághoz. Nem azért találták fel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emlékezés a találkozás egyik formája. A feledni tudás a szabadság egyik formája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadság révén álmodhatunk. Hiszen álmok nélkül nincsen élet. Ahogyan az élet nélkül sincsen álom. Én meg akarom élni az álmaimat. És valóra akarom váltani őket. Szeretek a harmatos, puha fűben feküdni, azt sem bánni, hogy bogarak mászkálnak göndör fürtjeimen, és csak bámulni az ég végtelen, kék csendességét. És a madarakat. Ilyenkor is álmodozom. Arról, hogy velük együtt repülhetek. Száguldhatok a végtelen csendességbe, és zuhanhatok, súlytalanul, magatehetetlenül átadva magam a semminek. Semmivé válni. Ez a szabadság katarzisa. Alfája és omegája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szabadon repülök
Ellenszegülök
A szélnek
Bármilyen zivatar
Jöhet nekem a vihar
Én nem félek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember annál gazdagabb, minél többről tud lemondani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az, hogy valamit képesek vagyunk megtenni, még nem jelenti azt, hogy meg is kell tennünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hisszük a semmit, mert évszázadokon át megcsontosodtak a gyökerei, pusztít, öl, fertőz, hitet, félelmet követel. Felfal mindent, létünket megsemmisíti és újjáteremti, addig kínoz a félelemmel, amíg bátrak leszünk saját bilincseink rabságát elviselni. Hol van ennek a világnak a tiszta kék ege, mely alatt hosszú hajú fekete tündérek eloldozzák a gúzsba kötöttek bilincseit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Véges térben egy kritikus érték fölött a szabadság csökken, ahogy a létszám nő. Ez ugyanúgy érvényes az emberekre egy bolygó ökoszisztémájának véges terében, mint a gázmolekulákra egy lezárt edényben. Az embereket illetően a kérdés nem az, hogy hányan maradhatnak életben a rendszerben, hanem hogy miféle életet élhetnek azok, akik megmaradnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha csábító a szabadság illúziója. Amíg rá nem jössz, hogy a valódi szabadság belülről jön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rossz szabadság mégiscsak jobb, mint a jó börtön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szabadság magányos dolog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Most megértettem, hogy én - ebben a környezetben, a jólmenő íróság keretében - soha nem éreztem otthon magam. Valamit kerestem, valami örökké hiányzott... Mi? Az, hogy a magam világában, a saját levegőm lélegezzem. Ez hiányzott és talán ezért utaztam el innen ezekben az években, amikor csak lehetett; mindig, évtizedeken át. No, de most végre megérkeztem, gondoltam. És figyelmesen néztem a levegős semmit, ami megmaradt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne legyen másvalaki, aki a maga ura lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem: azt a végső emberi szabadságjogot, mely szerint eldöntheti, hogyan álljon hozzá az adott körülményekhez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világgá menni: ez a szabadságot jelentené, az élet újrakezdését. Ez nagyon kevés embernek adatott meg. Mindenki vágányokon fut, és ragaszkodik hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember akkor lesz szabad, ha látja: mindennek létezik alternatívája, hiszen az élet szakadatlan választások, döntések sorozatából áll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember olyan mértékben szabad, amilyen mértékben meg tudja valósítani akaratában azt a lelki tevékenységet, hogy tisztán eszmei (szellemi) intuíciókat hozzon létre magában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A Létezésből árad a boldogság. De ne akarj boldog lenni. Engedj el magadból mindent. A vágy, hogy üres legyél, az is akarat, az is ego. Egyszerűen csak legyél. Engedjétek meg magatoknak, hogy az életetekben megjelenő szép dolgok megosszák veletek szépségüket. Feledkezzetek bele az Életbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valahol kell húzni egy határt, csak éppen nehéz megmondani, hogy hol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás