Egy isten van az égben és egy istene van az összes keresztény fejedelmeknek és népeknek. (...) A konfesszióbeli különbségek nem változtatják meg a hitet. Csak keresztény, aki keresztény s nem pogány. A református religió is "katolikus": egy közönséges anyaszentegyház... Szenteknek egyessége. Egyformán könyörögnek bűneiknek bocsánatjáért. Egy az Apostoli Hitvallás minden kereszténységnél... Luther soha nem lépett ki a katolikus szentegyházból. Csak reformokat kívánt.

Kategória:

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás