Az élet szenvedéseinek nagy részét azok a férfi és nő közti félreértések okozzák, amelyek abból adódnak, hogy a férfi iskolázatlan hangján nem tudja kifejezni a szavai mögött meghúzódó érzelmeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Utálom a szerelemről való állandó polémiát, mintha az valami olyan csodálatos dolog volna, amely többet ér, mint minden más dolog az életben együttvéve. Minden könyv, amit az ember elolvas, s minden dal, amit hall, a szerelemről szól. Olyan ez, mintha az emberek részei volnának egy nagy összeesküvésnek, amely azt célozza, hogy hitessék el magukkal, hogy karnyújtásnyira tőlük van valami csodálatos, mely az övék lehet, ha erősen próbálkoznak. Addig hipnotizálják magukat, hogy végül már nem is tudnak másra gondolni, közben pedig elmulasztják az élet nyújtotta egyéb nagyszerű lehetőségeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oly jó néhanapján egy kis időre megszabadulni a nők társaságától. Már sok regényben olvastam róla, hogy nincs, mi üdítőbb lehetne, mint a másik nem egy kiművelt tagjával folytatott bizalmas csevegés, és lehetséges, hogy ez így is van, mindazonáltal az időpontot gondosan kell megválasztani. Ez nem az a fajta dolog, amibe csak úgy vakon belevághatunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagyon kellemetlen, hogy legalább annyit szenvedünk ebben az életben a megfontolt és körültekintő cselekedeteinktől, mint az elhamarkodott és megfontolatlan tettek súlyos következményeitől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lehullott a szememről a hályog, és tisztultabb szemszögből látom azt a pokolfajzatot, amelynek neve: Asszony! Ó, nők! Asszonyi állatok! (...) Csak azt csodálom, hogy még nem hoztak törvényt ellenük. Mert nézzük csak! Van-e olyan gonosztett a történelemben, amelyet ne asszony követett volna el? (...) Ki árulta el a "Capitoliumot"? Egy nő. Ki okozta Marcus Antonius vesztét? Egy nő. Ki idézte elő a tízéves háborút, amelynek végén elhamvadt a büszke Trója? Egy nő! Ó, nők, pusztító, kárhozott, csalárd teremtések!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bármily egyszerű is az étel, a született szakácsot tévedhetetlenül föl lehet ismerni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a tapasztalatom, hogy minél kevésbé vársz valakit, annál pontosabb lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minél tovább él az ember, annál inkább rájön, hogy napjainkban jószerével teljesen kiveszett már a régi jó valamit valamiért szemlélet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azok az anyák ingadoznak (...) könnyek és kacagás között, akiknek gyermeke elragadó csökönyösséggel követel tőlük valamit, amit egyszerűen lehetetlen megadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet alapos ismerői közül legtöbben azt mondják, hogy e világon a boldogság főként az, hogy úgy kell venni az életet, amilyen. Annak az embernek példája, aki e felfogást, mondhatni, tökélyre vitte, egy kiváló arab író elbeszélésében található. Ez egy utazóról szól, aki egy szép délután elaludt a pázsit ama részén, amely egy makkocskát tartalmazott. Felébredve azt tapasztalta, hogy teste melegétől a makk kicsírázott, ő pedig vagy húsz méternyire a földtől, egy hatalmas tölgy legfelső ágai között volt. Képtelen lévén lejönni, nyugodtan nézett szembe a ténnyel. Így okoskodott: "A körülményeket nem tudom alárendelni az akaratomnak, tehát az akaratomat fogom alárendelni a körülményeknek. Ennélfogva itt maradok." Úgy is tett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rendezők iránt türelemmel kell viseltetni. Ők a genetika áldozatai. Ha egy betörő feleségül vesz egy masamódot, a gyerekük egész biztosan a színházi világban köt ki, és tutira nem felejti el a tanítást, amit az édesapja térdén lovagolva szívott magába.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Különös megfigyelni, hogy milyen gyorsan változnak meg vagy tűnnek el az ember motívumai egy-egy bizonyos cselekedet végrehajtása során, aszerint, ahogy az események alakulnak. Miután belefogunk egy vállalkozásba, mintha csak automatikusan sodródnánk vele, függetlenül attól, hogy mi volt az eredeti indítékunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Zűrös, de úgy tűnik - legalábbis nekem nagyon gyanús - hogy ezen a világon semmi sem tökéletes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretem én azt a lányt egyáltalán?! Annyira nehéz a szerelmet analizálni, és talán maga az a tény, hogy próbálkozom az elemzéssel, már válasz is a kérdésre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az iskolairányítást nem (...) lehet másképpen megtanulni, mint megfelelő gyakorlat útján.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik a legközelebb állnak az emberhez, épp azok hisznek a legkevésbé a képességeiben, mindaddig, amíg fényes bizonyítékot nem szolgáltat, amely fölöslegessé teszi a hit segítségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nő ördög, akár feleségül mennek hozzád, akár csak kacérkodnak veled. Még a legapróbb cselekedetükben is sátáni gonoszság van. Eszedbe jutott már, hogy a fekete estélyi ruháikon fekete kapcsok vannak csak azért, hogy ne találd meg őket, amikor a színházba kell sietnetek? Lekésetik veled az előadást, és aztán még ők tesznek szemrehányást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Rájöttem, hogy minél mélyebb a szósz, annál nagyobb lesz az elégtétel, ha egyedül (...) mászom ki belőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden megtanulható mesterség közül az ökövívás az, amelyben a képzett szakember a legélesebben különbözik a kontártól. Más területeken a lelkes amatőrnek meglehet a reménye arra, hogy sikeresen mérkőzhet meg azzal, akinek szakmája az, ami neki csak kedvtelés - de nem így az ökölvívásban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem növekszik gyorsabban, mint a lázadás szelleme. A lázadás: akár a lélek csalitját fölperzselő erdőtűz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Manapság, amikor az események gyors egymásutánban követik egymást, amikor a puszta lét nem más, mint különböző intenzitású megrázkódtatások sorozata, a megdöbbenés az érzelmek legrövidebb életű megnyilvánulása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A költők társadalmilag az üzletemberek osztályába tartoznak. Shakespeare ugyan azt írja a költő szeméről, hogy a szent őrületben cikázik menny és föld, föld és menny között, és ebben a mozgásban nincs hely sem evilági porhüvely, sem hírnév számára, de a gyakorlatban az ember úgy találja, hogy e szem egyik sarka általában a bevétel alakulására kacsint.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bajusz csakúgy, mint a szakáll (...) olyan, akár az igazság: földre tiporhatják, mégis feltámad újból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A munka olyan dolog, amit az embernek magának kell megtalálnia. Találja ki, mi az, amire képes, mert biztos van ilyen, aztán vesse rá magát, csípje nyakon, és tanítsa meg neki, ki az úr a háznál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudom, megfigyelték-e már ezt a zűrös aranyszabályt az élettel kapcsolatban? Abban a pillanatban, mikor nagy általánosságban minden a lehető legszebben klappol, valami mindig jön és nyakon vág.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A leánykérés nagyot változott a mostani lázas haladás korában. Valamit átvett az autó és a repülőgép sebességéből. A szerelmesek egyszerűen fütyülnek a hagyományokra, és még a legelemibb társadalmi illemszabályokat sem tartják be.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Önző vagyok és énközpontú, mint minden ember, aki nagyon-nagyon akar valamit. Annyira vagyok én önzetlen, mint a gyerek, mikor az egész világot követeli magának. Azért szeretném, ha feleségül jönnél hozzám, mert még soha életemben nem találkoztam olyannal, mint te, mert te vagy az egész világ nekem, és mert mindig szerettelek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Ha megkérdezel egy öreg katonát (...) elmondja neked, hogy a régi sebek még jóval a gyógyulás után is fájdalmasak lehetnek.
- Nem azok, ha valóban begyógyultak.
- Dehogynem, akkor is, ha igazán begyógyultak... Amikor már azt sem tudod felidézni, hogyan lehettél olyan bolond, hogy sebeket szerezz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az ember nem mozog otthonosan az erőszak világában, a legnagyobb kihívást a tétlen várakozás nyugodt elviselése jelenti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az átlagos halandóban a természet erőinek tomboló összecsapása a kiszolgáltatottság érzetét kelti. Ez a jelenség kívül esik a józan belátás határain. Az embert valósággal letaglózza az érzés, hogy minden beavatkozási kísérlet hiábavaló.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Különös jelensége az életnek, hogy azok az emberek, akiktől a leginkább szeretnéd távol tartani magad, épp azok ragadnak rád, mint a mustártapasz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők milyen egyformán reagálnak: a lényegtelen dolgokat figyelmen kívül hagyják, és mindig a lényeggel kezdik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Általában nem értem, hogy miért nősülnek a férfiak! Nem én! Nincs párja az agglegényéletnek! Charlie bácsikám szokta mondogatni: "Sokkal kellemesebb megnősülni, mint ha az embert egy öszvér fejbe rúgja." Véleményem szerint Charlie bácsi túl könnyelműen fogta fel a dolgot. Elvégre, mit jelent az, ha valakit egy öszvér fejbe rúg? Semmit! Szúnyogcsípés a házasság fullánkjaihoz képest!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha meggondoljuk, milyen csodálatos is a természet kérlelhetetlen kiegyenlítődési törvénye! Ahelyett, hogy irigyeljük szellemi fölényben levő embertársainkat, jobban tennők, ha meggondolnák, hogy ezekért a kiváló képességekért mindig valamilyen megfelelő bűnhődés jár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nőkben mindig van egy szikrányi érzelem, ami olyankor is felülkerekedik bennük, amikor a férfiak csak a helyzet rideg üzleti oldalait nézik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás