Lehetetlen udvariasan közölni valakivel, hogy ostobaságoknak szentelte az életét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok állat rejtőzködik, de nem gondolják, hogy rejtőzködnek. Sok állat csapatokba csoportosul, de nem gondolják, hogy ezt teszik. Sok állat követ valamit, de nem gondolják, hogy követnek. Ezek az állatok csupán haszonélvezői az ezeket az ügyes és célszerű viselkedésformákat irányító idegrendszereknek, amelyek anélkül működnek, hogy a gazda fejét gondolatokkal terhelnék meg, vagy bármi egyébbel, ami csak halványan is a gondolatra emlékeztetne - olyan gondolatokra, amelyeket mi, gondolkodó lények gondolunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány problémáit néha könnyebbé tesszük, ha komplikációkat adunk hozzájuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sose vagyunk mérgesebbek, mint amikor magunkra vagyunk mérgesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudományt nem úgy csinálják, hogy hírességeket idézgetünk, legyenek azok egyébként bármilyen kiválóak és ékesszólóak, aztán pedig szépen kielemezzük az érveiket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudatlanság számos kiváló dolog szükséges feltétele. A Mikulás ajándékának meglelése olyan gyermeki öröm, melynek minden gyerekből ki kell vesznie az ártatlanság elvesztésével. Amint e gyerek felnő, akkor lesz képes gyerekének átadni ezt az örömöt, de majd azt is észre kell vennie, amikor ennek értéke tovatűnik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A darwini elmélet fő szépsége az, hogy a biológiai eredetről történő számadásból kiiktatja az Elmét. (...) Bölcs dolog-e arra biztatni az embereket, hogy a természetes kiválasztásról mint egy órásmesterről gondolkozzanak, s eközben azt hangsúlyozzuk, hogy az órásmester nemcsak hogy vak, de nem is próbál órákat készíteni?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az optimista szerint ez a lehető világok legjobbika; a pesszimista sóhajt egyet, s egyetért vele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A feltaláló csak a használók egyike, és az, amit a találmányának funkcióiról és felhasználásairól tud, véletlenszerű és vitathatóan kiváltságos tudás. Ha mások másra jobban tudják használni a találmányt, akkor a feltaláló szándékai - akár világosak voltak, akár ködösek - kizárólag történeti szempontból érdekesek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem lehetséges filozófiától mentes tudomány, csak olyan tudomány, amelynek filozófiai csomagját ellenőrzés nélkül csempésztük fel a repülőgép fedélzetére.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden további nélkül elképzelhető, hogy valaki mindenáron egy új ébresztőórát akar csinálni, de szándéka ellenére olyasmit hoz létre, amit némi jóindulattal is csak újfajta papírnehezékként jellemezhetünk. (...) Nem a feltaláló a végső döntőbíró abban a kérdésben, hogy a készítmény micsoda, vagy hogy mire való. Ezt a használó dönti el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberi elme számos különböző szálból szőtt és rengeteg különféle mintázatot magában foglaló, összetett szövet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi a boldogság? Keressünk valami olyan dolgot, ami még nálunk is fontosabb, és szenteljük ennek az életünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Filozófus vagyok, nem tudós, és mi, filozófusok jobban tudunk kérdezni, mint válaszolni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az érvek, bármilyen kiválóak legyenek, gyakran süket fülekre találnak. Magam is olyan érvek szerzője vagyok, melyeket én szigorúnak és cáfolhatatlannak tekintek, de azt találom, hogy gyakrabban veszik egyszerűen semmibe őket, minthogy cáfolják, vagy elutasítsák. Nem panaszkodom az igazságtalanság miatt - mindannyian arra kényszerülünk, hogy egyes érveket semmibe vegyünk. És nem vitás, hogy mindannyian semmibe vesszük azokat az érveket, amelyeket a történelem tanúsága szerint leginkább komolyan kellett volna vennünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs olyan pontosan előadott gondolatkísérlet, amit ne tudna egy filozófus félreérteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy fajhoz hasonlóan egy hitnek is ki kell bontakoznia, majd ki kell halnia a környezeti feltételek változása során. Ez egyik esetben sem szelíd folyamat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha a szöveg vers, regény (...), akkor gyakran előfordul, hogy a versengő értelmezések nagyjából egyformán elfogadhatóak, és nagyon is nyitott kérdés, hogy melyik a legjobb, vagy melyik az igazi. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a szerzőt nem tudjuk megkérdezni (...), vagy ha mégis, a válasz nem perdöntő. Mert mi van, ha a szerző momentán csak zavarosan tudja vagy netán elfelejtette, hogy mire gondolt? Sőt a szerző akkor is zavarba jöhet, ha a szöveg vadonatúj, ha épp most mondta ki, mégis kételyei támadnak a tekintetben, hogy mire is gondolt, vagy - és talán ez a legpikánsabb eset - hevesen és őszintén kiáll valamilyen kimondottan másodrendű és egyáltalán nem meggyőző érzelmezés mellett. A szöveg tényleg lehet jobb, mint ahogy a szerző érti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szent mítoszoknak nem lehet jövőjük. Hogy miért nem? A kíváncsiságunk miatt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A filozófia története nagy mértékben annak a története, hogy okos emberek nagyon csábító hibákba esnek, és ha nem ismered a történelmet, arra vagy kárhoztatva, hogy ugyanazokat a buta hibákat ismételd meg újra és újra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állatok nemcsak növény- vagy húsevők, hanem a pszichológus George Miller szellemes kifejezésével, információevők is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem ért meg még egy igazi empirikus hipotézist sem addig, ameddig abban a tévedésben él, hogy az szükségszerűen igaz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gondolkodni nehéz. Néhány dologról gondolkodni olyan nehéz, hogy belefájdul a fejed már abba is, hogy arra gondolsz, hogy gondolkodsz róluk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jövőbeni jólétünk - mindannyiunk jóléte e bolygón - leszármazottaink oktatásától függ.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor egy nyelv kihal, az ugyanolyan fajta veszteség, mint amikor egy faj hal ki, és amikor e nyelv által hordott kultúra hal ki, akkor az még nagyobb veszteség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Volt egyszer egy falubolondja, aki, amikor egy tízcentes és egy ötcentes közötti választás lehetőségét nyújtották neki, habozás nélkül az ötcentest választotta, a nézők nagy mulatságára. Egyszer megkérdezte tőle valaki, hogy ennyi idő után hogy lehet olyan bolond, hogy még mindig az ötcentest választja. A falubolondja ezt felelte: "Szerinted, ha egyszer is a tízcentest választottam volna, adtak volna valaha is még egyszer esélyt nekem?"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kétségtelen, hogy az asztrológia a maga híveit egy olyan igen kifinomult mintázatrendszerrel látja el, melyről ők úgy gondolják, hogy látják azokat a világ eseményeiben. A különbség azonban az, hogy még senki sem gazdagodott meg azon, hogy fogadott ezekre a mintázatokra - csak azzal, hogy másoknak eladta őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás