Potom a szépség és művésze léha,
Csak egy a mentség, egy csak: a siker!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szerelem volt a neve régen,
Tavaszban, éjben vagy mesében,
Tegnap még szenvedés volt, kínos, kedves,
Ma emlék, holnap síromon kereszt lesz.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Majdnem minden áldott nap kisétálok valamelyik temetőbe. És megbékülve és alázatosan arra gondolok ilyenkor, hogy egyszer majd nem fogok visszasétálni többé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elment egy asszony. Tegnap még szerette,
Múzsája volt, és hite volt neki,
Ma tudja már: a nő nem szereti.

Elment egy asszony. És a férfi lelke
A távozó után könnyezve száll,
S úgy érzi: nem lesz többé verse már.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Félek. Nem a kísértetektől,
Mert kísértetek nincsenek!
Félek. A jövendő rémektől
Lelkem beteg!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem volt rossz, sem jó,
Csak ember, fáradt,
Várt, várt és nem lelt
Soha csodákat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden éjjel
Ölelkezem a fojtó semmiséggel.
S reggel, reggel
Új búcsút járok tűnő életemmel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az optimisták bekötött szemű pesszimisták.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ezek fájnak. Ezek enyémek, szépek.
Ez voltam én. Valaki, aki készül,
Valaki, aki árván erre tévedt
S akinek útja végtelenbe mélyül...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs híd, amely a múltba elvezessen
Hozzád, halott szerelmem!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismerd el tenmagadat! - így vigasztalódik a tehetségtelen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még néha jön, hogy újra fáj a múltak
Eltűnt szerelme, túl e tájakon,
Hová szelíd gőgömmel elvonultam,
A néma röggel s hűs éggel rokon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mily szép e világ, gyönyörű tünemény,
Bús életem, rád tűz e büszke fény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerzők darabokat írnak, a költő egészeket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mért van az, hogy én is tiporva, tagadva,
Áhítatos ajkkal hallgatok szavadra,
Hogy bár rámtapostál, csókolom a képed,
Örvényekbe dobva álmodom a szépet,
Szeretlek, imádlak, te gyönyörű élet?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akik az igazság sírjára köveket hengerítenek, azok nem hisznek Magyarország föltámadásában. Mert Magyarország igazsága csak az igazság Magyarországa lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kattog a vonat lassan, lassan,
Letűnnek kedves, régi tájak,
Nincs zug, hol lelkem zokoghasson,
Ezek a tájak ó be fájnak;
Eljön-e még - emléketek?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igen sok mai ember kereszténysége csak szenteltvizes pogányság csupán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncélok hiába erőlködnek és tiltakoznak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek hőmérője: a könyv. Mondd meg, mit olvasol, s megmondom: mi vagy, megmondom: mi az akaratod, célod, vágyad, álmod.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az öngyilkosok az élet reménytelen szerelmesei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó, de mégis,
Ne hidd, szivem, hogy ez hiába volt!
És hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben,
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindnyájan a boldogság trónörökösei vagyunk ezen a földön. És mindnyájan száműzetésben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te csak ragyogj tündéri szépségedben,
Míg én a szürkeségbe olvadok,
Míg egyre szebben, egyre ékesebben,
A te örök bájadtól ihletetten,
Fényt szórnak rád e lángoló dalok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Könyvekre hajtom le a fejem,
Mint fáradt vándor sírhalomra;
Könyvek, ti bölcs és végtelen
Sírok, nem adtok már nekem
Vigasztalást a végtelen napokra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi remény volt régen,
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz
Tűnt szépek után!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Galileit elítélték, és a föld mégis mozgott tovább.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás