Az embernek hivőnek kell lennie, vagy keresnie kell az igazságot, különben az élet sivár, sivár... Élni, és nem tudni, miért repülnek a darvak, miért születnek a gyerekek, mire vannak a csillagok az égen... Vagy tudja az ember, miért él, vagy pedig minden hiábavaló ostobaság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember nem szállhat szembe saját természetével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátságtól a szerelmet csak egy lépés választja el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akármilyen csodás hajnal ragyogja is be az ember életét, a végén éppen úgy koporsóba szegelik, és gödörbe dobják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az asszonyok csak öreg korukra válnak boszorkánnyá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A melankolikus nő - elviselhetetlen, nyugtalan teremtés. Mint feleség - bambaságba, elkeseredésbe, és öngyilkosságba kergeti az embert. Egyetlen jó tulajdonsága, hogy könnyen megszabadulhat tőle az ember: pénzt kell neki adni, hadd menjen zarándokútra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb e világon a törvényes férjtől kínokat elszenvedni, mint az utolsó ítéletkor a fogakat csikorgatni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A sötét éjszaka - dióhéjba zárt nappal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A korlátolt és hiú embereknek vannak perceik, mikor az a tudat, hogy boldogtalanok, bizonyos elégedettséggel tölti el őket, sőt önmaguk előtt valósággal kacérkodva dicsekszenek szenvedéseikkel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bölcs vagy egyszerűen a gondolkodó, elmélkedő ember éppen azzal tűnik ki, hogy megveti a szenvedést; mindig elégedett, és semmin sem csodálkozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halálbüntetés és az életfogytiglani börtön egyaránt erkölcstelen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igazi boldogság csak a magányban található.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Milyen magasztos osztályrész, milyen boldogság a kiválasztottnak sorsa, aki az örök igazságot szolgálja, azok között, kik már sok ezer év óta méltóvá teszik az embert isten országára, vagyis mentesítik az emberiséget sok ezer év harcától, bűnétől, szenvedésétől, ha mindent az eszmének áldoznak: ifjúságot, erőt, egészséget, ha meghalni is készek a közösség javáért!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok benne a retorika, de nincs benne logika.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizony, nehéz rejtvény valamennyi asszony.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az állam nem isten. Nincs joga elvenni az életet, amelyet visszaadni még akkor sem állna módjában, ha akarná.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az író szerelme - az Etna meg a Vezúv együttvéve.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad a lelkéből az írnivaló.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élő ember képtelen nem izgulni és kétségbe nem esni, ha látja, miképp megy tönkre ő maga és mások is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az adott szó többet ér a pénznél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb részegnek és vidámnak lenni, mint józannak és kedvtelennek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Behunyt szemmel fekve egy éjjelen át olykor sok boldog évtizedet élhet át az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha egyszer van börtön és őrültekháza, akkor valakinek ülnie is kell benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tanult emberek szívét nem is annyira a pénz, mint inkább a kellemes modor és az udvarias torkonragadás lágyítja meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfiak nem érthetik annyira a nyomorúság minden szörnyűségét, mint a nők. Egy koldusszegény nő a legszerencsétlenebb lény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szangvinikus nő - a legelviselhetetlenebb a nők közül, ha nem ostoba.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs szomorúbb, mint jó bort inni, és senkit se látni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tarisznya és börtön nélkül senki sem éli le életét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A zseni és az őrült rokon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vágy a rabságban élők legnagyobb ellensége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mi szoktathatjuk rá a farkast a szénaevésre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nők, amikor úgy érzik, hogy igazuk van, veszekednek és sírnak, de amikor érzik, hogy vétkeztek, akkor csak sírnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az erős férfiú, aki egy szép nő szeméért a tűzhányó kráterébe taszítja ellenségét - fenséges, nagyszerű és tanulságos látvány.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs rosszabb, kínzóbb meg gyötrőbb annál, mint az apától örökölt sapkában ott ténferegni a vásárban, látni, hallani, érezni és szagolni, amikor egyetlen fitying sincs a zsebben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás