Mert nyelve nincs bár, a gyilkos merény
A legcsodásabb szerven tud beszélni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobban szeretem, ha mindenki utál, mint ha színeskednem kell bárki szeretetéért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem csupán idomra és tömegben
Nő a természet; e templommal együtt
Az elme, lélek belszolgálata
Szintén öregbül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Eszközzel őrizni emlékedet
Az volna, hogy elfelejtettelek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bűn erősíti a bűn műveit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A mámor ördöge kegyeskedett átadni a helyét a düh ördögének: az egyik gyarlóság föltárja előttem a másikat, hogy őszintén elundorodjam magamtól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világban úgy bolyongok, mint a vízcsepp,
Mely más cseppet kutat a tengeren,
Beleesik, hogy társát megtalálja,
S keres, amíg maga is elvegyül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Testünk a kert, akaratunk a kertész.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ó, bornak láthatatlan szelleme, ha nincs még neved, amelyről rád ismerni, elkeresztellek sátánnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elér a végzet, akár a halál;
A szarvak kínja ránk van mérve már
Az anyaméhben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jaj, a Szerelem szemre oly szelíd,
S goromba zsarnok, hogyha közelít.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amit e szem ébren lát,
Annak hasson bűve rád,
Azt szeresd meg, azt imádd;
Tigris, medve, macska bár
S lenne vadkan, leopárd:
Véld, hogy az szerelmi pár.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem csillagainkban, Brutus, a hiba,
Hanem magunkban, kik megbókolunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senki
Ne higgyen többé a bűvész pokolnak:
Kétértelmű káprázattal vakít
S amit fülünknek ígér, megszegi,
Reményeinknek!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretni: sóhaj füstje, kósza gőz
Majd szikratűz a szembe, hogyha győz,
S ha fáj, könnyekből egy nagy óceán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Több dolgok vannak földön és egen,
Horatio, mintsem bölcselmetek
Álmodni képes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ifjat éppen úgy
Megillet a könnyelmü viselet,
Mint élemült kort a coboly perém,
Mely meleget tart, és kellő tekintélyt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem szerelem az, ami változik, ha minden más változik. Örök útjelző az, ami meg sem rezdül semmilyen viharban. A szerelmet nem koptatják az idő röpke órái s hetei. A szerelem örök, ítéletnapig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Uram, vigyázz, hogy féltékeny ne légy!
A zöldszemű szörny csak kacag az étken,
Amelyből él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

De erre egy csillag táncra perdült, s az alatt születtem én.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nagyravágyónak egész lénye csupán egy álom árnyéka.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne indulj te se föl, se le: Aki indul: odábbáll; aki vitéz: helytáll.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A méz is csömörletes, mihelyt túlontúl-édes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Crispián sohsem vesz el
Eme naptól világ végezteig;
De sőt ránk emlékeznek általa,
Nehányunkra, e kis testvér csapatra:
Mert a ki vérit ontja ma velem,
Testvérem lesz: bármily alantsorú.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szavamra mondom, én nem bánom az egészet. Az ember csak egyszer hal meg, és egy halállal mindnyájan tartozunk. Lesz, ami lesz: Aki meghal ebben az évben, az kvitt a jövő évre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem olyan hétköznapi, mint a vágy, hogy ne legyünk azok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ahogy az agár, vizsla, pincs, kuvasz,
Komondor, uszkár, kopó és szelindek
Mind kutya névre hallgat; de a rangsor
Gyorsat is ismer, és jószimatút,
Lassút, láncosat és vadászebet,
Aszerint, hogy a természet kegye
Milyen tudást zárt beléjük: ez adja
Egyéni nevüket az általános
Megjelölésen túl. Éppígy az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hol te vagy, ott a világ maga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tanuld olvasni a sok néma jelem;
Szemmel is hall az okos szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szálljon szemedre és szívedre álom! -
Bár én szállhatnék oda lepkeszárnyon!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok minden burjánzik a nap alatt, de
Kora virágból lesz kora gyümölcs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Misanthropos vagyok, gyűlölöm az
Emberiséget. Bár volnál kutya,
Hogy szeresselek egy kicsit!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás