Egy nap abba a helyzetbe jutunk, hogy még azt is elvesszük, amire igazában nem is vágyunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világunk törvénye az erő törvénye, mozgatója a hatalom akarása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ilyen az ember, kedves uram, kettős arca van: nem tud szeretni, csak ha önmagát szereti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy egy elv diadalra jusson, le kell győznie egy másik elvet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Írni annyi, mint elveszíteni önmagunk iránti érdeklődésünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem mondható ki, hogy semminek nincs értelme, hiszen ezzel egy ítélettel szentesített értéket állítok; s azt sem mondhatjuk ki, hogy mindennek van értelme, mivel a minden szónak számunkra nincs jelentése. Az irracionális határt szab a racionálisnak, mely a maga részéről megszabja mértékét. Valaminek végül is akkor van értelme, ha az értelmetlenség szintjén hódítjuk meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha semmi nem igaz, ha a világban nincs szabály, semmi nincs megtiltva; hogy megtiltsunk egy tettet, értékre van szükségünk és célra.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizalom és barátság, napfény és fehér házak, alig észrevehető árnyalatok, ó, érintetlen boldogságom, mely máris elillan, s az est mélabújában csak egy fiatal nő mosolya vagy egy megértő barát okos pillantása hoz megváltást.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül a szeretet tudja jóváhagyatni velünk az igazságtalanságot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki megakaszt egy tervezett művet, maga lesz a mű. Ami eltorlaszolja az utat, maga lesz az út.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az igazságot keresed, ne azt keresd, amire vágynál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki nem hord szemellenzőt, annak nincs szebb látvány, mint az értelem csatája a legyőzhetetlen valósággal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha elszegényítjük a valóságot, mely épp embertelenségével teszi naggyá az embert, akkor az embert is elszegényítjük.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ mindig ugyanazt az arcát mutatja. S e csillagtól csillagig terjedő nyugodt valóságból valamiféle felszabadultság születik, amely felold önmagunk és mások alól, mint az a másik nyugodt valóság is, amely haláltól halálig terjed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szép beszédeknek el kell röppenniük, hogy a szobor lelepleződjék.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a szerelem, amely nem viseli el, hogy szembesítsék a valósággal, nem szerelem. Így aztán a nemes lelkek kiváltsága a képtelenség a szerelemre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki megértette a valóságot, nem lázad ellene, hanem élvezi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A regényírás vagy a regény olvasása valamiképpen a valóság visszautasítása, ez kétségtelen. De e visszautasítás nem holmi szökés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság nem teljes egészében racionális, és a racionális sem teljesen valóságos.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legjobb fénykép is a valóság elárulása, választásból születik, és határt szab mindannak, ami nem ő maga.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Néha leomlanak a díszletek. Ébresztő, villamos, négy óra hivatal vagy gyár, ebéd, villamos, négy óra munka, vacsora, alvás és hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat - általában könnyedén végigcsinálja az ember. Ám egyszer csak felmerül a "miért", s ezzel a csüggedt rácsodálkozással kezdődik minden. "Kezdődik", ez a fontos. A csüggedtség a taposómalom végét, de egyszersmind az öntudatra ébredés kezdetét jelzi. Felráz, és válaszútra kényszerít: öntudatlan visszatérés a taposómalomba vagy végleges ébredés.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fecsegés - mennyire elviselhetetlen és lealacsonyító.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig jön egy pillanat, mikor már elege van az embernek a bezártságból, a munkából, a bátor helytállásból, és egy nő arcát vágyik látni, egy szeretettől átforrósodott szívet érezni maga mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legnagyobb télben tanultam meg, hogy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy mondat is elégséges lesz, hogy jellemezze a modern embert: bujálkodott, és újságokat falt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bizonyos koron túl minden ember felelős az arcáért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tulajdonképp nincs gondolat, amihez ne lehetne hozzászokni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kérdés: mit tegyünk, hogy ne veszítsük el az időnket? Felelet: éljük át egész terjedelmében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn maga állandóan a színpad előterében van, de a bűnöző épp hogy csak átsuhan rajta, hogy átadja helyét a következőnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem is lehetünk meggyőződve senkinek az ártatlanságáról, viszont biztosak lehetünk minden ember bűnösségében. Minden ember tanúskodik minden más ember bűnéről.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A végzés, amelyet másokra kimondunk, visszaszáll a fejünkre, s bizony némi rombolást is végez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akárhogy történt, a magamon végzett hosszú tanulmányok után felfedeztem az emberi lény feneketlen kettősségét. Akkor aztán megértettem - mert soká kutattam az emlékezetemben -, hogy a szerénység segített a csillogásban, az alázat a győzelmeimben és az erény a zsarnokságomban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mások felett élni - ez az egyetlen módja annak, hogy minél többen lássanak és tiszteljenek bennünket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn mindig talál ügyvédeket, az ártatlanság pedig csak néha.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás