Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bizonyosság ütötte seb begyógyul, a bizonytalanság halálos méreg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Okos emberek közé belép egy szép asszony, s kész a bolondok háza.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek nem olyanok, amilyenek lehetnének, hanem olyanok, amilyenek lehetnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nő addig szép, amíg szeretik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A házasság tudomány. Az ember nem házasodhat, mielőtt egy asszonyt föl nem boncolt volna.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szellemesség nem eredeti gondolatokból áll, hanem eredeti gondolatfordulatokból.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Édes galambom, jut-e még eszedbe
Az a mosolygós nyári alkonyat,
Amikor szép fejed szivemre hajtva,
Elárulád te titkos álmodat?
Öt éve már. S im én eljöttem érted
A régi szóval lázas ajkamon:
Te álmodod-e még a régi álmot,
Eljössz-e hozzám, édes angyalom?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kell, legyen az íróban annyi bátorság, hogy olyan véleményt nyilvánítson, ami senkiével se ellenkezik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legkisebb államtitok is olyan szikra, amiből nagy tűzvész lehet. Nemcsak az uralkodónak nem szabad bízni senkiben, de annak sem, aki közelében él.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A magánosság az ördög országai közt a legkedvesebb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy szál gyufánál nincs szükség a szabatos leírásra, mert egyik gyufa olyan, mint a másik. De ha egy regényt gyufaszálakkal játszana végig az ember, akkor még azokat is le kellene írni vázlatosan, hogy az olvasó fantáziájának legyen mire rakni a húst.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Szeretnélek megérteni.
- Hagyj föl vele, barátom. (...) Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint ahogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mink gondolkozni kezdünk egymáson.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyere, édes feleségem,
Simogasd meg a hajam
S áldjon Isten annyiszor meg,
Mint amennyi szála van!
Csak ne tünődj soha rajta,
Szine, fénye hova lett -
Csak örülj, hogy együtt értünk
Hét nyarat és hét telet!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember akkor öreg, ha mosolyog azon, amin valaha nevetett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha száz évvel ezelőtt meghaltak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfi-politikának három fő szabálya van: sose hinni abban, amit egy asszony mond; mindig kutatni az értelmét annak, amit cselekszik; s tudni, hogy az asszony akkor fecseg legjobban, mikor hallgat, s nem erélyesebb soha, mint mikor nyugodt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szegény rokon: mindig távoli rokon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha azt akarod, hogy pénzt kapj kölcsön, hitesd el, hogy van pénzed.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfiak háziállattá tették a nőt, s felpanaszolják neki a takarmányt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

S az a legfájóbb könnyem, amelyik
Csak fojtogat, de nem birom kisírni,
S az a legszebb dalom, amely csupán
Szivembe zsong, de nem birom megírni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden irodalmi irány jogosult, ha művészi nívón áll - kivéve az unalmast.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Inkább a verseid írnád gondolatban, mint a gondolataid versben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A férfi akkor se mond igazat, amikor beszél, az asszony akkor is hazudik, ha hallgat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A házasságot csak a házasságtörések teszik tűrhetővé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem az önzés legszebb - s az önzés a szerelem legrútabb formája.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az a fájdalmas, ha az embernek forrásvízen kell élnie, hanem az, ha ugyanakkor az ő szeme láttára nála hitványabbak nektárt vedelnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyakran inkább ragaszkodunk egy asszonyhoz a hűtlenség miatt, amit iránta elkövetünk, s nem a hűségért, amivel irántunk van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A láp téli álma mély és hosszú. Későn alszik el, de nehezen is ébred. Odakint már tavaszi ruhába öltözködnek a cseresznyefák, mikor a láp még csak a pilláit nyitogatja: a nádkórókon a száraz leveleket kiszorítják helyükből az elevenzöld, friss hajtások.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sírhatnékom van, ha eszembe jut
A szeles éj, amelyen elaludt
S valahányszor hörögve sír a szél,
Mindig azt gondolom, hogy ő beszél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az író, aki a pikantériát cél gyanánt műveli, úgy tesz a tollával, mintha a katona trágyát forgatna a kardjával.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás