Minden jó és rossz elmúlik, mert ezek nem létező dolgok, csak képzeletünk szüleményei.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szeretet, amely másra árasztja melegét, de maga nem kér belőle, mint ahogy a tisztalelkű szerzetes nem magáért él, nincs a maga számára kívánsága.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány nem nélkülözheti a művészetet. A művészet az ember lelkéből fakad, akárcsak a tudomány. Az igazi tudós egyúttal művész is, mert a helyes mellett meglátja a szépet is. Az igazi művész és tudós a jó diadaláért küzd, ezért pap is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az életben két erő segít: a felejtés és remény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halál csak egy állomás az örök vándorlásban, röpke pillanat az idő végtelenségében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak az élet a valóság, a halál múló állapot, más alakban, más összetételben folytatódik az élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden vágy új vágyat szül, s új változást idéz elő. A boldogság a földi vágyaknak, a boldogság utáni vágynak a leküzdésével érhető csak el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hiszel álmaidban (...), azok hűségesen visszatérnek hozzád. Az álom madár, amely vágyódva repül abba a fészekbe, ahol meleg szeretetet talál.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A délelőtti nap csupa hév, lelkesedés, kíváncsiság, de színtelenül egyforma, tapasztalatlan, mint az ifjú szerelmes. A lenyugvó nap színpompája az érett férfi szerelme. Tele van emlékkel, örömmel, csalódással, fájdalommal, lemondással. Ezért olyan gyönyörű.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szenvedés tűz, amely elégeti a bűnt. A szenvedést tűrő úrrá lesz a tűzön, és diadalmaskodik. Csak a szenvedők győznek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A művészet nem az eszközök, hanem a szellem műve. Az eszközök hatását nem szabad érezni rajta. A hangján sem szabad hallanunk, hogy durva dörzsölés fizikai eredménye. A művész lelke határozza meg tárgyát és lényegét alkotásának. Teljesen szabad. De aki ezzel a szabadsággal visszaél, és nem őszinte hanggal, színnel, alakkal lép elénk, nem művész. Ámító, gyakran önámító.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legszebb percek azok, melyeket szeretetteljes aggódó várakozásban töltöttünk el. Ennek minden részecskéjét féltő gonddal számoljuk meg, mint szívverésünk apró ütemeit, ha lázban ég a testünk. A közömbös órák jeltelenül suhannak tovább. Az élvezet és bírás órái értéktelenek, bármilyen hosszúra nyúljanak is. Álmodjál tovább, és ápold álmaidat, valóra fognak válni!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nemzetnek igazi lényét az asszonyon át lehet megismerni. A férfi az asszony ellentéte, ahol a férfi komisz, ott az asszony jó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A fájdalom úgy nemesíti a lelket, mint tűz a vasat. Kiolvaszt belőle minden salakot. A fájdalom éppen úgy Isten adománya, mint az öröm. Hálával kell fogadni mind a kettőt. Fájdalom nélkül nem is tudnánk az életnek örülni. Minden öröm, minden nagy és nemes érzés a fájdalom méhében született. A fájdalmat nemcsak tűrni kell, hanem hinni isteni rendeltetésében. A szomorúság és a vidámság a világegyetem két pólusa, amelyek árnyalatokban folynak egymásra. A természet maga is fenségesen szomorú és fenségesen tud örülni szépségében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nincs hatalmasabb erő, mint a szó. Vagy értelmével győz meg és hódít, vagy pedig, ami még rettenetesebb, érthetetlenségével hálóz be és nyűgöz le. A szó elnémítja a fegyvereket is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélekben gyúl életre a szerelem, s csak később válik testté: az érzés vágyat, a vágy szenvedélyt szül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem és a szabadság nem férnek meg egymás mellett. A szerelem rabszolgaság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szegény, elnyomott ember mindig rokonszenvez azzal, akit szintén elnyomottnak gondol. A gazdaggal akkor sem rokonszenvez, ha baj éri és rászorulna szeretetére: úgy kell neki, nem árt, ízlelje meg az is a nyomorúságot!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A muszlim lelke olyan, mint a tenger sima tükre, melyet a szenvedély vad viharrá tud felkorbácsolni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szerelem is csak fájdalom és gyötrődés. Ezért szép, ezért magasztos és örök.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A lélek vándorol, s minden újabb megtestesülésében tökéletesebben bontakozik ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az álmok nem hazudnak, az álom valóság, és az emlékek örökké élnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A női szívet a hiúság, a szenvedély és az ajándék könnyen megejti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vajon van-e az emberi szenvedésnek is órája, amikor a szeretet napja felszikkasztja a bánat könnyeit, és a vigasz szele elkergeti a sorscsapások sötét felhőit?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csókkal is lehet ütni, talán némely csók súlyosabb sebet ejt, mint a bot. Halálos is lehet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jóindulattal kevert hazugság jobb, mint a bajt szerző igazság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A japán lányok mosollyal születnek, mosollyal élnek és mosolyogva halnak meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A békét csak a tudás adhatja meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember a fájdalomban azzal vigasztalódik, hogy még nagyobb fájdalom is érheti. Nincs olyan szerencsétlenség az ember életében, amelynél nagyobb nem ért volna más embert.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek boldogsága az álomban ragyog.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden ember a maga képmására teremti istenét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az őszinteség, még ha kétkedésben is nyilvánul meg, a legbecsesebb ajándék, amit barátainktól kaphatunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hinni kell! Mindegy, hogy miben, hiszen gyarló emberek vagyunk, az igazságot úgysem látjuk. Higgyünk a jóban, a szépségben, s talán minden jóvá és széppé válik, ha őszinte szívvel hiszünk benne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

India az egyetlen ország a világon, ahol még csodák vannak, mert hisznek bennük az emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jót akartál, és bajt hoztál fejedre. Sok ember jár így, de nem mindegyik keresi a hibát önmagában. Magunkat kell előbb megjavítanunk, aztán megjavul körülöttünk a világ is. A sors a mi kezünkben van. A legnagyobb győző az, aki önmagát legyőzi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás