Azt adja a világ,
amit belelát a kíváncsiság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mióta tegnap megcsókoltalak (...),
folyton elém rajzol a hála, folyton
előttem állsz, utcán és munka közben
folyton beléd ütközöm: hátracsukló
fejedet látom, kigyúlt arcodat,
csukott szemedet s a kínzó gyönyörvágy
gyönyörű mosolyát az ajkadon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Képzelt képzeleteddel képzelem,
Hogy idegondolsz, kedves
Mialatt gyors kerék visz:
Sóvár magányomat hívja magányod;
Együtt vagy velem, ahogy veled én,
és ahogyan nekem, vigaszt csak képzelt jelenléted ad,
Fájdalmad fájdalmamban érzi csak enyhülni szorítását szíveden.
Képzelt képzeletemmel képzelem,
Hogy együtt vagyunk:
Az enyém kevés volna magában,
Míg így, szüntelen kettőződve,
Mint tündér repesés hoz – visz – cserél
S egyszerre két helyen egymásba zárva tart a szerelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Óh, mocsok halál
s mocsok élet, be rossz látni, mi vagy:
a mindenséget s benne magamat!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Istenem,
kire csak vágyom: ha vagy, adj nekem,
adj a gyengének most egy kis erőt,
hogy ne törjek össze idő előtt
s ha fenékig kell innom poharam,
a méreg alját szó nélkül igyam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Félek tőled és őrjöngve kivánlak;
szeretlek, s mégis mindig titkolom;
vágyom reád, és mégis úgy megyek
hozzád, mint ellenséghez... Óvatos
lelkem tüskéit fordítom feléd, mert
azt hiszem: te is arcom mása vagy
s megölsz vagy megrontasz a szerelemben.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Először a szem csókol, aztán a kezem,
mint tenger ömölsz el érzékeimen,
mint tenger ömöllek én is körül,
aztán part, s tenger összevegyül,

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint lámpa, ha lecsavarom,
Ne élj, mikor nem akarom;
Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
Börtönt ne lásd;
És én majd elvégzem magamban,
Hogy zsarnokságom megbocsásd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elég volt annyi éven át remélni
és várni kiméletesen;
már nem kiméllek: nem is figyelek rád.
Vállallak, és léted megszüntetem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gonosz a lélek! Csak a test
tud megbocsátani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

El-, el-, elérni egymás ajakát,
vagy, ha az már nem jut, egymás kezét,
vagy, ha még az se, szemük közelét,
vagy, ha... Jaj, a végső nyomorúság
romja alól... egymás... gondolatát...

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert míg kell csak egy árva perc,
Külön; neked,
Míg magadra gondolni mersz,
Míg sajnálod az életed,
Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
Halott és akarattalan:
Addig nem vagy a többieknél
Se jobb, se több,
Addig idegen is lehetnél,
Addig énhozzám nincs közöd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy újra légy,
csak egy szó kellene,
s olyan szó nincs.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem téved el, mint én magamban,
aki csak egyfélét akar;
rajtam bosszút állt a zavar,
mert mindent ismerni akartam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Volt már s lesz még szeretőm biztosan,
de egy se, mint te, egyik sem olyan.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha tudtam volna régen, amit
ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet
milyen mocsok,

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha mindig csak megértek,
hol maradok én?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bennünk, bent, nincs részlet s határ,
nincs semmi tilos;
mi csak mi vagyunk, egy-egy magány,
se jó, se rossz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Pénzem nincs, nem imádkozom,
mondják, nem voltam sose jó,
sírni nem tudok, csak a szó,
a szó enyém s a messzi hála -

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az élet érdekel minden megnyilvánulásában, esztelen pocsékolásában, veszedelmes szépségében, gazdagságában, (...) mindazzal a miérttel és hogyannal, amit mindez szükségképpen magával hoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Már esteledik a világ;
időm oly gyors és oly kicsi!
Csak egy isten van: én vagyok;
csak egy bűn: nekem ártani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember folyton becsapja magát. Legsűrűbben azzal, hogy tud valamit, hogy áttekint valamit.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Vesszen, akárhogy kéne, maradjon
utált sebem és szenvedésem,
legyen másé, bármily gyönyörű,
büszke leszek rá, hogy kibírtam:
ha megvénül, se tudja meg,
hogy valamikor érte sírtam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretnélek kibontani
a hús ruhájából egészen
s meglesni, uj gyönyörüségben,
milyenek tested csontjai.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Örök élet kéne a halál jogával.
Most "arasznyi" életem van, a halál kényszerével.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hogy bármi voltál légyen, annyi se
kellett, hogy legyél: a hit gyönyöre
maga építi, amit ostromol.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Visszhangzottak benned is, kedvesem,
teher voltam csak ezer terheden,
gyáva, én, kit került a hit, a tett:
elpazaroltam édességedet,
minden keserű most már, nélküled!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ezeregyéj forog át agyadon,
úgy húnynak-gyúlnak a csillagai,
ahogy téged álmodik valaki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nyugodt életet
kívántunk, s bár sorsunk többet adott,
hiányzott csókunkból a köznapok
üdve-terhe, a próbált szeretet
közele, rend, biztonság: ami nagy volt,
az a szüntelen újuló kaland volt,
amelyre annyian vágynak: összekapcsolt,
de szét is törte boldog éveid:
be szánalmas az élet, be irigy,
hogy egyféle csak és hogy oly rövid!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal a réten át;
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor
házam elé ért, elmosolyodott,
körülnézett s a nyitott ablakon
nesztelenül beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Itt maradok veled. Hallak. Rád figyelek, de még
szégyenkezve és kissé tartózkodóan,
mint a virág, mely a februári nap simogatására nem mer
egészen kinyílni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A küzdés piszkát nem birom
s te vagy a béke,
háboruimból kivezetsz:
szeretlek érte;
utamon a halál felé
vészfék szerelmed;
melletted mindig jó vagyok,
azért szeretlek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás