Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A félelem fájdalom, amit a gonoszra várás kelt életre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mégis csak rajtunk múlik, hogy derék emberekké legyünk-e, vagy hitványak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A legtöbb ember rossz bíró a maga dolgában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Elragadtatni könnyű magunkat - ez mindnyájunk adottsága -, de az már nem könnyű - és nem is vagyunk mindnyájan képesek rá -, hogy arra haragudjunk, akire kell; annyira, amennyire kell; akkor, amikor kell; azért, amiért kell; és úgy, ahogy kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meg kell találnunk azt a jót, amiért az élet létezik ezen a mi földünkön. 

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyáva ember akkor is fél, ha nem kell, a vakmerő meg akkor is merész, ha nem kell.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kezdet az egésznek a fele.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kérdés, hogy a jótevők azokat, akikkel jót tettek, miért szeretik jobban, mint a jótétemény élvezőik őket, hiszen éppen az ellenkezője látszik igazságosnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Soha nem volt lángelme egy cseppnyi őrület nélkül.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét, és kövesd a fejlődését.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szellemesség művelt pimaszság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Élete során az ember gyakran attól fél, amitől nem kellene, vagy nem úgy fél, ahogy kellene, vagy nem akkor, amikor kellene.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek teremtik az isteneiket, nem csak kinézetükre, hanem életmódjukra is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember természeténél fogva társas élőlény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hitványság és a kiválóság által különbözik minden jellem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A barátot a legnagyobb jó közé soroljuk, a barát hiányát és a magányt pedig a legkeservesebb dolognak tartjuk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden fizetett munka kiszívja és elkoptatja az elmét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az egyetlen dolog, amire még az istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már végbement.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindenki azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Barátok nélkül senkinek sem lehet kedves az élete, még ha minden egyéb jóban része is van.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ész az egyetemes, az érzék az egyedi dolgok ismerője.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A jog szenvedély nélküli értelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sok emberrel egyszerre nemigen lehetünk baráti viszonyban, aminthogy szerelmet sem érezhetünk sok ember iránt egyszerre.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek jellemük szerint lesznek olyanok, amilyenek, de tetteik szerint lesznek szerencsések vagy ellenkezőleg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Aki helyes felismerésekre vágyik, annak előbb helyénvaló kételyeket kell támasztania.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden emberben van valami jó.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó állapotán.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy zsarnoknak (tyranus) a szokásosnál nagyobb vallásos áhítatot kell mutatnia. Az alávetettek kevésbé aggódnak egy olyan uralkodó törvénytelenségei miatt, aki istenfélő és jámbor. Másrészt nem lépnek fel olyan könnyen ellene, mivel azt hiszik, hogy az istenek mellette állnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hitvány és sunyi ember ugyanis minden dologban bizalmatlan, mert a maga mértékével mér másokat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak az a természetfölötti, ami nincs alávetve megfigyelésnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás