A kategóriához 135 idézet tartozik (bővebb infó)


Azt gondolom, hogy minél inkább érett egy nemzet, annál kevésbé hangsúlyozza saját nagyságát, megvárja, hogy ezt mások mondják, ha akarják. Azt gondolom, nem kell hivalkodni. Nem azon múlik egy nemzet nagysága, hogy mit állít önmagáról, jobb, ha mások állítanak róla jót.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Magyarország igen kreatív ország, igaz, minden ország kreatív, úgy értve, hogy a lakói, akik nélkül az ország csak körvonal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A magyar állam hiába tervez,
A magyar állam hiába ígér,
Mert a magyar állam máshol él,
Mint ahol a magyar nemzet remél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mi, magyarok így szétszaggatva, a világban szétszóródva is EGY lelki haza gyermekei vagyunk, és felelősek vagyunk egymásért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem az országhoz, hanem az emberekhez kell lojálisnak lennünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kertváros az, ahol az építők letarolják a fákat, aztán elnevezik róluk az utcákat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Az Úr oltára te vagy,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Emeld fel a fejed!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A nép sajátossága eltörpül a családi, a vallási nevelés mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindannyian bevándorlók és forradalmárok leszármazottjai vagyunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem létezik kis nemzet. Egy nép nagyságát nem a lélekszáma határozza meg, mint ahogy egy ember nagysága sem a testsúlyának függvénye.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Míg Isten megtart minket,
S nyelvében él a nemzet,
Addig ezer gyökér összeköt itt
Minden magyar lelket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Világomban Vendég Vagyok, Vánszorgó Vándor,
Vak Vezet Világtalant, Vádol és Vámol.
Zarándok Zengi Zavarát Zord Zászlajának,
Zúdítja Zivatarát Zokogó Záporának.
Zsivány Zsandárok Zsonglőrködnek Zsebbe,
Zsenge Zsákmányukat Zsírozzák Zsötemre.

pont 25 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nemzet igazi ereje nem gazdagsága mércéjéből és serege hatalmasságától, hanem eszméinek kiapadhatatlan erejéből fakad.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amerika az egyetlen társadalom, amely a barbarizmusból a dekadenciába fejlődött, kihagyva közben a civilizációt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden nacionalizmus zsákutca. Próbáljuk csak meg a jövőbe vetíteni őket és meglátjuk, hol a határuk. Onnantól aztán nincs kiút. A nacionalizmus mindig a nemzetalkotó elvvel ellentétes mozgás. Kirekesztő jellegű, míg a nemzetalkotó elv befogadó. A konszolidáció korszakaiban mindazonáltal pozitív érték és magas szintű norma a nacionalizmus. De már minden nagyon is konszolidálódott, a nacionalizmus már csak hóbort, s ürügy, ami csak arra jó, kitérjenek egyesek az alkotás és a nagy feladatok elől. Az, hogy milyen eszközökkel él, és hogy miféle embereket lelkesít, ékesen bizonyítja, hogy a nacionalizmus a történelmi teremtő munkának épp az ellentéte.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha mind elmegyünk, senki földje lesz a földünk, bárki magáénak mondhatja. A népnek ott kell maradnia a földjén. Csak akkor tarthatja magát népnek, csak akkor marad övé a föld. És csak akkor lesz hová visszatérniük azoknak, akik elmentek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Kifejtette nézetét a magyarok és az írek hasonlatosságáról. - Mind a két nép az ügyesebb szomszéd fojtó gyámja alatt állt évszázadokon át. Mind a két nép nagy volt addig, amíg a zsarnok ellen kellett küzdenie, mind a két nép valahogy zavarba jött, elvesztette az útját abban a pillanatban, amikor megszerezte a függetlenségét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem betegít meg jobban egy országot, mint amikor saját népe tagjai harcolnak egymás ellen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A ti országotok (...) arany ország, csak ti vagytok szegény emberek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak ugyanaz jut eszébe. Nem a szöveg idézi föl ezt bennük, hanem valami sajátos kedélyhullámzás, melyet a hangok és a hozzájuk fűződő régi emlékek indítanak meg, szinte függetlenül a szövegtől, s ha valaki szavakba tudná foglalni, hogy mit is gondolnak és éreznek már emberöltők óta olyankor, mikor a Kék nefelejcs-et vagy a Nem ütik a jogászt agyon-t hallgatják, akkor ezek a le nem írt szövegek minden korban és minden egyénnél szinte szóról szóra egyeznének, s ezekből talán össze is lehetne állítani egy nemzeti bölcselet mozaiképületét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ébredjetek föl, Magyarok! Váljatok Nemzetté! Legyetek újra nemzet!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Háládatlan lélek a magyar. Aki kint él, azt becsüli, a hazatérőt eltemeti, elfeledi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Csak úgy lesz egyben a test és a lélek,
hogy törvénnyé válik, ami érték volt rég,
hisz attól lesz örök és élő a nemzet,
hogy magyar a kezdet és magyar a vég.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindnyájan meghalunk. Egy van maradandó a földön, ha tudunk érte bátran és igazan élni: a nemzet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Magyarrá nem születik az ember, magyarrá lesz az ember.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A számadó gulyás kiváló példánya a pusztán lakó magyarnak. Derék szál férfi: őszbe csavarodó hajjal, kacskaringósra kifent bajusszal. Értelmes arca rézbarna a viszontagságos időtől, szemöldökei előrehúzódtak a sok napbanézéstől.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amikor kimondom ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden: a szívem, a lelkem, az agysejtjeim molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig. Véremben van. Minden írásommal, minden beszédemmel, mindig és mindenütt Erdélyért harcoltam. Azért az Erdélyért, melyről tudom, hogy már nem lehet az enyém soha, de még lehet azoké, akik ott maradtak, szenvedtek és hűséggel kitartottak minden gyötrés, megpróbáltatás ellenére is. Minden maradék erőmmel, igyekezetemmel azért küzdök még ma is, hogy Erdély újra az legyen, ami volt: három szabad nép hazája, az Isten és ember előtti egyenlőség, a tisztesség és az emberszeretet földje.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb nép a világon nincs, mint a magyar.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Valamely nemzet csak akkor tesz szert ítélőképességre, midőn önmagát megítélni tudja. E nagy kiváltsághoz azonban igen későn jut el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szomorú, hogy a magyar népben az ősi bizalmatlanság teljesen indokolt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Magyarnak lenni nehéz, de nem reménytelen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett. Ez a demokrácia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás