A kategóriához 379 idézet tartozik (bővebb infó)


Sose lehet tudni, mi az, amivel valaki kiérdemli helyét a tudomány történetében. Sokszor az is elég, ha valaki álmodozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány mindent felismer és megmagyaráz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy objektum létezését kell bizonyítani, nem lehet a hiányának a bizonyítását követelni (hasonlóan ahhoz a jogelvhez, amely szerint a bíróságnak kell a vádlott bűnösségét bizonyítani, és jogtalan a vádlottól követelni ártatlanságának bizonyítását).

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A történelem során soha semmiről nem derült még ki, hogy a vallás adja rá helyes magyarázatot. Miért kellene azt gondolnunk, hogy megfelelő választ tud adni bármire, amit jelenleg még nem értünk?

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Én a kinyilatkoztatott igazságok elsőbbségét nem vonom kétségbe. De vannak kérdések, amelyekben nem történt kinyilatkoztatás. Isten csak az erkölcs és a szeretet kérdéseiben tartotta fontosnak, hogy mintegy személyesen szóljon, az olyan kérdéseket, mint a természet szerkezete, tévelygő eszünk tornájául hagyta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vallás egykor számos olyan kérdésre választ adott, amelyet azóta át kellett engednie a tudománynak. A tudomány diadalának és a vallás visszaszorulásának a folyamata szakadatlan, egyirányú és tökéletesen kiszámítható.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az alapkutatás olyan, mintha nyilat lőnénk ki, és a célpontot ott jelöljük meg, ahova a nyíl becsapódott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudományban az elismerést egy felfedezésről az kapja, aki azt elfogadtatni tudja, és nem az, aki először kimondja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberiség fejlődése hihetetlen ütemű, minden egykori álmot felülmúló. A legmerészebb fantázia is ólomlábakon jár a valósághoz képest.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha bármelyik vallás nyom nélkül eltűnne, és semmi sem maradna fenn belőle, soha többé nem jönne létre ugyanabban a formában. Átvenné valamilyen más nonszensz a helyét, de nem ugyanaz. Ha a tudomány eredményei tűnnének el nyom nélkül, attól azok még igazak maradnának, és később valaki újra felfedezné őket.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha megvizsgálod a világról szerzett tudásunk történetét, egy jól észrevehető mintát találsz. A dolgok természetes magyarázata mindig felváltotta a természetfelettit. Mint egy úthenger. Miért kel fel és megy le a nap? Honnan jön a vihar és a villámok? Miért leszünk betegek? Miért hasonlítunk a szüleinkre? Hogyan jött létre az élővilág komplexitása? És a sort folytathatnám. Ezekre a dolgokra egyszer mind a vallás adott magyarázatot, de ahogy jobban megértettük a világ működését, megtanultuk gondosabban megfigyelni, a valláson alapuló magyarázatokat fizikai ok-okozatra épülő magyarázatok váltották fel. Következetesen. Alaposan. Mint egy úthenger.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Azt az ökológiai űrt, amit a rendszertelen, vérszegény tudománynépszerűsítés maga után hagy, az áltudomány azonnal betölti.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A futurológia egyetlen kétségtelenül helyes jóslatot képes nyújtani: azt, hogy a ma futurológusai a jövőben ostobának fognak látszani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A természeti életet vizsgáló tudomány nem keres Istent, csak a természet titkait. S mégis ahogy ezeket fejti, folyton az Istent találja: lépésről lépésre közeledik hozzá. A tudomány bányászai ezek: sötétben indultak, apró lámpásokkal, s íme lassankint a világosság bányájában találják magukat. Minden csákányütésre új fény ragyog elő.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Sokak szemében a történelem (beleértve az evolúciót is) nem számít tudománynak, mert a jelenségeit nem lehet megismételni, és így kísérleti úton nem bizonyíthatók. De ha ugyanazt a dolgot sokfajta szemszögből, sok tudományterület felől vizsgáljuk, az egymástól független forrásból származó eredmények egy többé-kevésbé független megismétlésnek felelnek meg. A multidiszciplináris megközelítés ettől válik nélkülözhetetlenné.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az az ember, akinek az igazság kell: tudós; aki szubjektivitásának szabad játékát kívánja biztosítani: író; mit tegyen viszont az az ember, aki e két lehetőség között akar valamit?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szakember nem a közös műveltség nyelvén szól a tényekhez, hanem minden tárgyhoz a maga nyelvén. (...) Az egyik terület elsőrendű tudósa laikus a másik területen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Olyasmit csinálni, amit azelőtt még senki, intellektuálisan csábító, akkor is, ha épp nem praktikus.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíteni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A gyógyítás tudománya komoly hatalom, és minden orvos, aki ismeri a gyógyításra használt vegyületeket, ugyanúgy ismeri az ártóak erejét is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyszerű szabályokból, ha vég nélkül ismételjük őket, kifogyhatatlan csodák virágoznak ki.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

NASA szerint egy embernek napi 588 liter oxigénre van szüksége az életben maradáshoz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Előbb-utóbb minden természettudós beleütközik abba a problémába, hogy a kor tudományos színvonalán egy-egy kérdés megválaszolása lehetetlen. A kutató kénytelen a hit eszközéhez nyúlni, hogy továbbléphessen. Így válik a hit a természettudományos gondolkodásnak is valamilyen értelemben részévé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tudomány nem magyarázott meg mindent, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is alkalmas erre. A teisták mindig kipécézték azt, amire a korabeli tudomány nem tudott feleletet adni, s továbbra is Istenre lehetett hivatkozni. Majdan a tudományos haladással Isten innen is kiszorult. (...) A "hézagok Istene" ingatag hipotézis. Idővel mind kevesebb hézag marad az ilyenek számára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A valóság annyira komplex, annyi rétege, annyi részlete van, hogy minden pillanata, amit én valóságnak hiszek, csak árnyéka, vetülete, transzformációja annak, amit szerintem reménytelen valaha is pontosan megismernem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazság sokkal varázslatosabb - a szó jó és felemelő értelmében -, mint bármilyen legenda, kitalált történet vagy csoda. A tudománynak saját varázsa van, és ez a varázslat maga a valóság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A tiszta tudományos kutatás a haladás és a civilizáció valódi forrása.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ tele van olyan dolgokkal, amelyekre a tudomány képtelen magyarázatot adni. Én hiszek a világegyetem misztériumában.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A rögtön-mérgező mérgeket már felfedeztük
ám a rögtön-gyógyító gyógymódokat még nem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egyedül a tudomány oldhatja meg az éhezés és a szegénység, a higiénia hiánya és az írástudatlanság, a babona és a kilátástalanságba vezető szokások és tradíciók, a mérhetetlen erőforrások elpocsékolásának problémáit, azt a képtelenséget, hogy egy gazdag országot éhező emberek laknak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

"Tudományosan" eljárni egy párkapcsolatban legalább akkora hülyeség, mint az intuíciónkra hallgatni oksági kapcsolatok kérdésében.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A matematika minden tudományt befolyásol, de a matematikát egyik sem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Arra sem látok indokot, hogy a munkámban kifejtett nézetek miért sértenék bárkinek is a vallásos érzületét. Hogy az efféle benyomás milyen mulandó, elég arra emlékeztetni, hogy a valaha tett legnagyobb felfedezést, nevezetesen a gravitációs vonzástörvény felfedezését Leibniz még azzal támadta, hogy "aláaknázza a természetes vallást, és következésképpen a kinyilatkoztatott vallást is".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen; az emberek mindig csak azt találják fel, amire szükségük van, és azt mindig fel is találják.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Akármilyen elbűvölőek is az élet apró részletei, a tudomány kitűnik azzal a ragyogó képességével, hogy az általánost és egyetemest tudja elénk tárni. És az emberi viselkedés tekintetében pontosan ez a célunk: hogy bepillantást nyerjünk az egyetemesbe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás